Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus

Kuva: Linda Tammisto

Haku vuonna 2022 alkavaan Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen on päättynyt. Mahdollisen seuraavan haun ajankohdasta tiedotamme sivuillamme myöhemmin.

Teollisuusfarmasian erikoistuminen tarjoaa sinulle uusia valmiuksia esimerkiksi uuden, mielenkiintoisemman työnkuvan muokkaamiseen, osaamista teollisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin tai pohjan Qualified Person -pätevyyden hakemiseen. Valinnaisten opintojen avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa tai myyntilupa-asioissa ja lääketurvatoiminnassa. Kehittämisprojektin aiheen voit valita tukemaan tulevaisuuden uratavoitteitasi tai avuksi nykyisen työsi ongelmakohdassa.

Halutessasi voit hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi osana erikoistumiskoulutusta. Tai voit suorittaa valinnaisia opintoja muissa yliopistoissa, myös ulkomailla.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen voivat osallistua myös ulkomaisen farmasian tutkinnon suorittaneet osallistujat.

Read more: Specialisation Studies, post-graduate programme in Industrial Pharmacy

Kokemuksia erikoistumiskoulutuksesta

Miten hyödynnän teollisuusfarmasian erikoistumisopintoja?

Farmasia: Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus alkaa Viikissä

Dosis: Research in Specialization Studies in Industrial Pharmacy benefits pharmaceutical industry

Sisältö ja toteutus

Opinnot koostuvat osallistujille yhteisistä opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään osallistujan omien kehittymistavoitteiden mukaista osaamista, ja niitä voi koota myös muiden yliopistojen tarjonnasta (kts. Opintosuoritukset).

Osallistujat tekevät erikoistumiskoulutuksen osana tieteellisen tutkimus- tai kehittämisprojektin, joka tukee osallistujan omia kehittymistavoitteita ja kehittää farmasian alaa. Valinnaiset opinnot voidaan valita myös siten, että ne tukevat projektityön toteuttamista. Opintoihin suositellaan sisällytettäviksi myös kansainvälisiä opintoja.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

Osallistujien ajatuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön tutustumisesta

Toteutus

Koska opiskelu tapahtuu työn ohella, opiskelussa hyödynnetään lähiopetuksen lisäksi laajasti erilaisia osallistumista helpottavia oppimismenetelmiä, kuten verkko-opiskelua ja projektitöitä. Verkko-opiskelua tuetaan verkkopohjaisella Moodle-oppimisympäristöllä, joka toimii tiedotus-, keskustelu-, ja etätehtävien työstö- ja palautusalustana. Lisäksi Moodleen kootaan koulutuksen aikana muodostuva materiaali. Lähiopetuspäiviä on opintojen vaiheesta riippuen keskimäärin 1-2 kuukaudessa.

Opettajina toimivat aihealueiden kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat (jolloin opetuskielena on englanti). Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen opintoja järjestetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Osa näistä opinnoista sopii hyvin myös teollisuusfarmasian opiskelijoille valinnaisiksi opinnoiksi. Näin pääset verkostoitumaan myös Kuopiossa opiskelevien kanssa.

Opinto-ohjelman strategisesta suunnittelusta vastaa asiantuntijajohtokunta, johon kuuluu edustajat farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevista yliopistoista, farmasian järjestöistä ja työelämästä.

Opintosuoritukset

Halutessasi voit suorittaa osan opintoja myös Helsingin yliopiston ulkopuolella tai hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi. Erikoistumiskoulutuksen osaksi voidaan hyväksyä:

 • Farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevien yliopistojen opintojaksoja (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
 • muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoja
 • ulkomailla suoritettavia opintoja ja kansainvälisiä koulutuksia
 • aikaisemmin suoritettuja opintoja ja kokemusta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) menettelyllä, yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista:
  • 5 vuoden sisällä suoritettuja yliopistotasoisia opintoja
  • työelämässä hankittua dokumentoitua tai osoitettavissa olevaa osaamista

Aikataulu ja hinta

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen toteutusaika (vuonna 2022 aloittaneet):

 • 1.9.2022–31.5.2025 (farmaseutit)
 • 1.9.2022–31.5.2026 (proviisorit)

Paikka

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on proviisoreille 6000 euroa ja farmaseuteille 4000 euroa. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain opintojen tavoitteellisen suoritusajan aikana. Maksusta voi vähentää aikaisemmin tunnistetun osaamisen (AHOT) kautta hyväksytyt opinnot (korkeintaan 1/3 opinnoista), joista peritään vain 20 euroa per opintopiste.

Maksu sisältää opintojen suunnittelun, opintojen ohjauksen, tutkimusprojektin ohjauksen ja tarkastuksen, opintojen hallinnoinnin ja opintorekisterin ylläpidon. Erikoistumiskoulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat yksilöllisesti opintojen mukaan. Osallistujat kustantavat itse kirjallisuuden sekä matka-, majoitus- ja ruokailukulunsa sekä muissa oppilaitoksissa suoritetut valinnaiset opintonsa.

Peruutusehdot

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan opintomaksun ensimmäinen erä (proviisorit 750 € ja farmaseutit 667 €). Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Opintomaksu tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna ennen kuin koulutuksesta voidaan myöntää todistus.

Opintojen jättäminen tauolle tai lopettaminen

Opintojen jättämistä tauolle esimerkiksi äitiysloman tai sairauden takia haetaan aina kokonaisiksi lukukausiksi, ennen lukukauden alkua (aina toukokuun ja marraskuun loppuun mennessä) koulutuksen järjestäjältä yksilöllisesti. Lupaa opintojen tauolle jättämiseen ei anneta ilman erityistä syytä.

Opintojen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa viipymättä. Maksettuja opintomaksuja ei palauteta.

HAKU TEOLLISUUSFARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisorin ja farmaseutin tutkinnon suorittaneille. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään yhden vuoden työkokemus lääketeollisuudesta tai siihen liittyvästä viranomaistoiminnosta.

Koulutuksen aikana tulee olla mahdollisuus työskennellä tai tehdä yhteistyötä oman erikoistumisalan mukaisessa työpaikassa oppimistehtävien hyväksyttävää suorittamista varten.

Hakeminen

Haku vuonna 2022 alkaneeseen erikoistumiskoulutukseen on päättynyt.

Lisäpisteet haussa

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen valitaan enintään 7 opiskelijaa. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa seuraavia valintaperusteita:

 1. työkokemus laillistettuna proviisorina tai farmaseuttina viiteen vuoteen asti:
  * (2 pistettä/vuosi, korkeintaan 10 pistettä)
 2. erikoistumista tukeva täydennyskoulutus ja muut suoritetut opinnot viimeisen 5 vuoden ajalta (esim. korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksot, ulkomailla suoritetut opinnot ja kansainväliset kurssit; korkeintaan 10 pistettä):
  * 1 piste/opintopiste
 3. tieteelliset ja/tai ammatilliset julkaisut sekä patentit (korkeintaan 10 pistettä):
  * 2 pistettä/julkaisu tieteellisessä julkaisusarjassa
  * 1 piste/julkaisu: muut ammatilliset julkaisut, posterit, esitykset ammatillisissa kongresseissa tai patentit

Maksimipistemäärä on 30 pistettä. Koulutukseen voi hakea myös pelkän tutkintotodistuksen ja vuoden työkokemuksen perusteella vaikka yllä kuvattuja valintapisteitä ei hakijalle olisi kertynytkään. Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävien ansioidensa tarkka määrä huolellisesti. Ne tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, koulutuksista ja julkaisuluettelo. Kaikki todistukset tulee toimittaa sähköpostitse kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida opiskelijoita valittaessa.

Erikoistumiskoulutuksiin valitaan kiintiöiden mukaiset määrät hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Pisteiden mennessä tasan asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 1 perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 2 pistemäärän perusteella ja edelleen tarvittaessa kohdan 3 perusteella.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee farmasian tiedekunnan valintalautakunta erikoistumiskoulutusten vastuuhenkilöiden esityksestä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Tutustu Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen

Industrial Pharmacy

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!