FI | SV | EN

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus

Teollisuusfarmasian erikoistuminen tarjoaa sinulle uusia valmiuksia esimerkiksi uuden, mielenkiintoisemman työnkuvan muokkaamiseen, osaamista teollisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin tai pohjan Qualified Person -pätevyyden hakemiseen. Valinnaisten opintojen avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa tai myyntilupa-asioissa ja lääketurvatoiminnassa. Kehittämisprojektin aiheen voit valita tukemaan tulevaisuuden uratavoitteitasi tai avuksi nykyisen työsi ongelmakohdassa.

Halutessasi voit hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi osana erikoistumiskoulutusta. Tai voit suorittaa valinnaisia opintoja muissa yliopistoissa, myös ulkomailla.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen voivat osallistua myös ulkomaisen farmasian tutkinnon suorittaneet osallistujat.

Read more: Specialisation Studies, post-graduate programme in Industrial Pharmacy

Kuva: Linda Tammisto

Kokemuksia erikoistumiskoulutuksesta

Miten hyödynnän teollisuusfarmasian erikoistumisopintoja?

Farmasia: Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus alkaa Viikissä

Dosis: Research in Specialization Studies in Industrial Pharmacy benefits pharmaceutical industry

Sisältö ja toteutus

Opinnot koostuvat osallistujille yhteisistä opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään osallistujan omien kehittymistavoitteiden mukaista osaamista, ja niitä voi koota myös muiden yliopistojen tarjonnasta (kts. Opintosuoritukset).

Osallistujat tekevät erikoistumiskoulutuksen osana tieteellisen tutkimus- tai kehittämisprojektin, joka tukee osallistujan omia kehittymistavoitteita ja kehittää farmasian alaa. Valinnaiset opinnot voidaan valita myös siten, että ne tukevat projektityön toteuttamista. Opintoihin suositellaan sisällytettäviksi myös kansainvälisiä opintoja.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

Osallistujien ajatuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön tutustumisesta

Toteutus

Koska opiskelu tapahtuu työn ohella, opiskelussa hyödynnetään lähiopetuksen lisäksi laajasti erilaisia osallistumista helpottavia oppimismenetelmiä, kuten verkko-opiskelua ja projektitöitä. Verkko-opiskelua tuetaan verkkopohjaisella Moodle-oppimisympäristöllä, joka toimii tiedotus-, keskustelu-, ja etätehtävien työstö- ja palautusalustana. Lisäksi Moodleen kootaan koulutuksen aikana muodostuva materiaali. Lähiopetuspäiviä on opintojen vaiheesta riippuen keskimäärin 1-2 kuukaudessa.

Opettajina toimivat aihealueiden kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat (jolloin opetuskielena on englanti). Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen opintoja järjestetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Osa näistä opinnoista sopii hyvin myös teollisuusfarmasian opiskelijoille valinnaisiksi opinnoiksi. Näin pääset verkostoitumaan myös Kuopiossa opiskelevien kanssa.

Opinto-ohjelman strategisesta suunnittelusta vastaa asiantuntijajohtokunta, johon kuuluu edustajat farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevista yliopistoista, farmasian järjestöistä ja työelämästä.

Opintosuoritukset

Halutessasi voit suorittaa osan opintoja myös Helsingin yliopiston ulkopuolella tai hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi. Erikoistumiskoulutuksen osaksi voidaan hyväksyä:

 • Farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevien yliopistojen opintojaksoja (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
 • muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoja
 • ulkomailla suoritettavia opintoja ja kansainvälisiä koulutuksia
 • aikaisemmin suoritettuja opintoja ja kokemusta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyllä, yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista:
  • 5 vuoden sisällä suoritettuja yliopistotasoisia opintoja
  • työelämässä hankittua dokumentoitua tai osoitettavissa olevaa osaamista

Aikataulu ja hinta

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen toteutusaika:

 • 1.9.2024–31.7.2027 (farmaseutit)
 • 1.9.2024–31.7.2028 (proviisorit)

Paikka

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa. Erikoistumiskoulutuksen kursseilla hyödynnetään erilaisia digitaalisia ja verkkopohjaisia opetusmenetelmiä sekä kampuksella tapahtuvaa opiskelua.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on 100 euroa per opintopiste, proviisoreille yhteensä 6000 euroa ja farmaseuteille 4000 euroa. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain opintojen tavoitteellisen suoritusajan aikana. Maksusta voi vähentää aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta hyväksytyt opinnot (korkeintaan 1/3 opinnoista), joista peritään vain 20 euroa per opintopiste.

Maksu sisältää opintojaksoille osallistumisen, opintojen suunnittelun, opintojen ohjauksen, tutkimusprojektin ohjauksen ja arvioinnin, oppimistehtävien ja tenttien arvioinnin, opintojen hallinnoinnin sekä opintorekisterin ylläpidon. Erikoistumiskoulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat yksilöllisesti opintojen mukaan. Osallistujat kustantavat itse kirjallisuuden sekä matka-, majoitus- ja ruokailukulunsa sekä muissa oppilaitoksissa suoritetut valinnaiset opintonsa.

Peruutusehdot

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan opintomaksun ensimmäinen erä (proviisorit 750 € ja farmaseutit 667 €). Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Opintomaksu tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna ennen kuin koulutuksesta voidaan myöntää todistus.

Opintojen jättäminen tauolle tai lopettaminen

Opintojen jättämistä tauolle esimerkiksi äitiysloman tai sairauden takia haetaan aina kokonaisiksi lukukausiksi, ennen lukukauden alkua (aina toukokuun ja marraskuun loppuun mennessä) koulutuksen järjestäjältä yksilöllisesti. Lupaa opintojen tauolle jättämiseen ei anneta ilman erityistä syytä.

Opintojen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa viipymättä. Maksettuja opintomaksuja ei palauteta.

HAKU TEOLLISUUSFARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisorin ja farmaseutin tutkinnon suorittaneille. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään yhden vuoden työkokemus yliopiston hyväksymässä lääketeollisuuden toiminnossa tai siihen liittyvässä viranomaistoiminnossa.

Koulutuksen alkaessa opiskelijalla tulee olla työpaikka yliopiston hyväksymässä lääketeollisuuden toiminnossa tai lääketeollisuuteen liittyvässä viranomaistoiminnossa joko Suomessa tai ulkomailla.

Hakeminen

Haku 2024 alkavaan erikoistumiskoulutukseen on auki 14.2.–30.4.2024. Tieto opiskelupaikasta vahvistetaan sähköpostitse toukokuussa. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kesäkuun alkuun mennessä (aika tarkennetaan myöhemmin).

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Vastaukset kannattaa kirjoittaa erillisessä, omalle koneelle tallennetussa tekstitiedostossa ja kopioida lomakkeelle siltä varalta, että sähköistä ilmoittautumislomaketta täytettäessä ilmenee häiriöitä esimerkiksi verkkoyhteydessä.

Haku proviisoreille Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen on päättynyt 30.4.

Haku farmaseuteille Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen on päättynyt 30.4.

Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee toimittaa alla olevat dokumentit sähköpostitse. Kaikki dokumentit tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteeseen vera.rahkonen@helsinki.fi. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida opiskelijoita valittaessa. Todistukset voi toimittaa salattuna sähköpostina osoitteessa https://securemail.helsinki.fi/.

 • Proviisorin tai farmaseutin tutkintotodistus
 • Voimassa oleva työtodistus
 • Kaikki todistukset, joiden perusteella hakija katsoo saavansa valintapisteitä

Lisäpisteet haussa

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen valitaan enintään 10 opiskelijaa. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa seuraavia valintaperusteita:

1. Työkokemus haettavalta erikoistumisalalta (enintään 12 pistettä)

 • 2 pistettä/kalenterivuosi, viiteen vuoteen asti
 • 1 piste, jos työkokemusta 2–3 eri organisaatiosta (eri yritys tai saman yrityksen eri osasto/yksikkö), 2 pistettä, jos työkokemusta vähintään 4 eri organisaatiosta

2. Täydennyskoulutus ja muut suoritetut opinnot hyväksiluettavaksi soveltuvista opinnoista (esim. korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksot, ulkomailla suoritetut opinnot ja kansainväliset kurssit) tai kouluttajana toimiminen korkeakoulutasoisessa koulutuksessa viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä):

 • 1 piste/opintopiste
 • Kouluttajana toimiminen korkeakoulutasoisessa koulutuksessa (0,25 pistettä/ koulutustunti/aihe)

3. Tieteelliset ja/tai ammatilliset julkaisut sekä patentit (korkeintaan 10 pistettä):

 • 2 pistettä/julkaisu tieteellisessä julkaisusarjassa
 • 1 piste/julkaisu: muut ammatilliset julkaisut, posterit, esitykset ammatillisissa kongresseissa tai patentit

Maksimipistemäärä on 32 pistettä. Koulutukseen voi hakea myös pelkän tutkintotodistuksen ja vuoden työkokemuksen perusteella vaikka yllä kuvattuja valintapisteitä ei hakijalle olisi kertynytkään. Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävien ansioidensa tarkka määrä huolellisesti. Ne tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, koulutuksista ja julkaisuluettelo. Kaikki todistukset tulee toimittaa sähköpostitse kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida opiskelijoita valittaessa.

Erikoistumiskoulutuksiin valitaan kiintiöiden mukaiset määrät hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa edellä mainittuja valintaperusteita. Kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä valitaan erikoistumiskoulutuksiin kiintiöiden mukaiset määrät hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita. Pisteiden mennessä tasan asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 1 perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 2 pistemäärän perusteella ja edelleen tarvittaessa kohdan 3 perusteella.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee farmasian tiedekunnan dekaani erikoistumiskoulutusten vastuuhenkilöiden esityksestä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Tutustu Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen

Industrial Pharmacy