FI | SV | EN

Farmasian erikoistumis­koulutukset

Farmasian erikoistumiskoulutusten sivut siirtyvät kesän aikana Helsingin yliopiston verkkosivujen alle.

Farmaseutti tai proviisori – tule mukaan rakentamaan laadukasta lääkehoitoa

Kehittyvä lääkehuoltoala tarvitsee uudenlaisia osaajia. Farmasian tiedekunnassa työn ohella opiskeltavasta farmasian erikoistumiskoulutuksesta saat erinomaiset eväät lääkehoidon ja -huollon asiantuntijatehtäviin (tutustu esimerkkiin). Monipuolisessa kokonaisuudessa pääset laajentamaan näkökulmaasi omalta farmasian alueeltasi muuhun terveydenhuoltoon ja verkostoitumaan eri aloilla toimivien kollegoiden kanssa.

Erikoistumiskoulutuksen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista ja omien koulutustarpeiden mukaan valittavista opinnoista. Voit valita joko apteekki- ja sairaalafarmasian tai teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksesta. Pääset siis rakentamaan koulutuksesta juuri omaan tilanteeseesi sopivan kokonaisuuden, halusitpa sitten syventää osaamistasi nykyisissä tehtävissäsi tai suunnata kokonaan uudelle uralle. Monimuotoiset opetusmenetelmät ja verkkotyökalut mahdollistavat myös etäopiskelun.

Hyötyjä ei tarvitse odottaa koulutuksen loppuun vaan voit soveltaa oppimaasi työssäsi heti koulutuksen alusta saakka opintojaksojen käytännönläheisten tehtävien kautta. Opintojen ohella toteutetaan tutkimus- tai kehittämisprojekti, jonka aiheen voit valita niin, että pääset kehittämään sen avulla joko oman työpaikkasi toimintatapoja tai laajemmin koko alan käytäntöjä. Projektin kautta pääset osaksi farmasian tutkimusyhteisöä ja hyödyntämään yliopiston osaamista ja tukea omalle ammatilliselle kehittymiselle ja tekemällesi kehitystyölle. Koulutuksen jälkeen sinun on helppo jatkaa pitkäjänteistä kehittämistyötä näillä opeilla.

Tällä hetkellä on kasvavaa tarvetta myös täysin uusien toimenkuvien ja tehtävien luomiseen farmasiassa. Farmasian erikoistumiskoulutuksen oppeja on hyödynnetty mm. luotaessa sairaaloiden lääkitysturvallisuuskoordinaattoreiden toimenkuvia ja apteekkien uusia rooleja perusterveydenhuollossa sekä kehitettäessä hoivakotien lääkitysturvallisuutta. Millainen olisi sinun unelmatyösi?

Mitä olen kehittänyt erikoistumiskoulutuksen avulla?

Aikataulu ja hinta

Farmasian erikoistumiskoulutuksen toteutusaika

Hakuaika vuonna 2024 alkaviin Apteekki- ja sairaalafarmasian sekä Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksiin on 14.2.-30.4.2024.

Farmasian erikoistumiskoulutusten tavoitteellinen suoritusaika työn ohessa on farmaseuteille kolme vuotta ja proviisoreille neljä vuotta.

Lisätiedot ja hakeminen Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen >>

Lisätiedot ja hakeminen Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen >>

Paikka

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusten lähipäivät järjestetään joko Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Osallistujilla on etäyhteysmahdollisuus toisessa yliopistossa järjestettäviin lähipäiviin.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on 100 euroa per opintopiste, proviisoreille yhteensä 6000 euroa ja farmaseuteille 4000 euroa. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain opintojen tavoitteellisen suoritusajan aikana.

Maksu sisältää opintojaksoille osallistumisen, opintojen suunnittelun, opintojen ohjauksen, tutkimusprojektin ohjauksen ja arvioinnin, oppimistehtävien ja tenttien arvioinnin, opintojen hallinnoinnin sekä opintorekisterin ylläpidon. Erikoistumiskoulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat yksilöllisesti opintojen mukaan (esim. jos opiskelija hyväksilukee aiempia opintojaan osaksi koulutusta, opintojen kustannukset ovat pienemmät). Osallistujat kustantavat itse kirjallisuuden sekä matka-, majoitus- ja ruokailukulunsa sekä muissa oppilaitoksissa suoritetut valinnaiset opintonsa.

Peruutusehdot

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan opintomaksun ensimmäinen erä (proviisorit 750 € ja farmaseutit 667 €). Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Opintomaksu tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna ennen kuin koulutuksesta voidaan myöntää todistus.

Opintojen jättäminen tauolle tai lopettaminen

Opintojen jättämistä tauolle esimerkiksi äitiysloman tai sairauden takia haetaan aina kokonaisiksi lukukausiksi, ennen lukukauden alkua (aina toukokuun ja marraskuun loppuun mennessä) koulutuksen järjestäjältä yksilöllisesti. Lupaa opintojen tauolle jättämiseen ei anneta ilman erityistä syytä.

Opintojen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa viipymättä. Maksettuja opintomaksuja ei palauteta.

Yhteystiedot

Lisätietoja farmasian erikoistumiskoulutuksista

Apteekki- ja sairaalafarmasia:

Helsinki:

Vanhempi yliopistonlehtori Raisa Laaksonen, raisa.laaksonen@helsinki.fi, p. +358 29 415 9885
Projektisuunnittelija Veronica Eriksson, veronica.eriksson@helsinki.fi, p. +358 29 415 9137

Kuopio:

Yliopistonlehtori Kati Sepponen, kati.sepponen@uef.fi, p. +358 40 355 2599
Yliopistonlehtori Reeta Heikkilä, reeta.​heikkila​@uef.fi, p. +358 40 355 3398

Pääset Itä-Suomen yliopiston apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen sivuille tästä.

Teollisuusfarmasia:

Vanhempi yliopistonlehtori Mia Siven, mia.siven@helsinki.fi, p. +358 50 448 7742
Yliopistonlehtori Heli Bollström, heli.bollstrom@helsinki.fi

Usein kysyttyä farmasian erikoistumis­koulutuksista

Pitääkö minulla olla vaadittu työkokemus jo hankittuna, ennen kuin voin hakeutua erikoistumisopintoihin?
Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen sinulla on oltava hakuhetkellä vähintään 1 vuosi työkokemusta lääketeollisuudesta (mukaan lukien lääketukkukauppa) tai viranomaistehtävästä joka liittyy lääketeollisuuteen.
Apteekki ja sairaala-apteekkifarmasian erikoistumiskoulutukseen sinulla ei tarvitse olla välttämättä hakuvaiheessa työkokemusta tai työsuhdetta, mutta sinulla pitää olla sellainen kontakti työelämään, joka mahdollistaa koulutukseen liittyvien oppimistehtävien suorittamisen (esim. moniammatilliset lääkehoidon arvioinnit, lääkitysturvallisuuden auditointi, kliinisen farmasian toimintamallin suunnittelu, koulutusten järjestäminen jne.).
Työkokemus on erityistapauksissa mahdollista kartuttaa opintojen aikana. Opinnoista vastaava henkilö päättää tapauskohtaisesti asiasta, mutta periaatteessa riittää, että työkokemus on hankittu ennen opintojen päättämistä. On kuitenkin huomattava, että hakuvaiheessa työkokemuksesta saa valintakriteerien mukaisesti pisteitä.

Millainen työkokemus hyväksytään valintakriteerien mukaisesti pisteytettäväksi?
Haettavaan erikoisalaan liittyvä työkokemus laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina.

Mistä tiedän ovatko käymäni opinnot valintakriteerien mukaisia?
Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksessa hyväksyttyjä opintoja ovat 5 vuoden sisällä suoritetut:

 • korkeakoulujen ja yliopistojen opintopisteytetyt opintojaksot
 • ulkomailla suoritetut, haettavaan alaan liittyvät opinnot ja kansainväliset kurssit

Apteekki- ja sairaala-apteekkifarmasian erikoistumisopinnoissa voit saada pisteitä myös muusta kuin yliopistotasoisesta täydennyskoulutuksesta. Hyväksyttäviä opintoja voivat olla mm. esim. LHA- ja LHKA-koulutukset, osastofarmasian erityispätevyys, avoimen yliopiston opintojaksot (esim. johtamisopinnot, liiketalouden opinnot) tai Farmasian oppimiskeskuksen järjestämä koulutus. Jos olet asiassa epävarma, kannattaa sinun sisällyttää opintosi hakemukseen ja opinnoista vastaava henkilö päättää lopulta hyväksytyt opinnot.

Opintosuunnitelmaa laadittaessa voi myös halutessaan hyödyntää jo suoritettuja opintoja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyllä (yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista):

 • 5 vuoden sisällä suoritetut yliopistotasoiset opinnot
 • työelämässä hankittu dokumentoitu tai osoitettavissa oleva osaaminen

Mistä tiedän, millaisista opinnoista erikoistumisopintoni lopulta koostuvat?
Henkilökohtainen opiskeluohjelmasi suunnitellaan opintojen alussa opinnoista vastaavan henkilön kanssa. Opinnot räätälöidään juuri Sinulle sopiviksi ja tukemaan ammatillista kehittymistäsi erikoisosaajaksi. Tällöin muotoutuu myös kokonaisuus, mitä Sinun erikoistumisopintosi sisältävät.

Haluaisin ennakoida, paljonko minulle tulee matka- ja majoituskuluja. Onko opinnoissa miten paljon lähiopetuspäiviä ja missä ne pidetään? Onko niihin pakko osallistua?
Erikoistumiskoulutuksessa tulee keskimäärin 1-2 lähiopetusjaksoa kuukaudessa, riippuen meneillään olevasta osiosta. Lähipäivät järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa, usein Viikin kampuksella. Opetusta järjestetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa, suurin osa lähipäivistä on yhteisiä, eli myös heidän opetustilaisuuksiinsa voi osallistua.
Lähipäivissä pyritään välttämään läsnäolopakkoa, lisäksi osaan opintoja voi osallistua etäyhteyden välityksellä. Suurin osa luennoista tallennetaan ja ne pystyy katsomaan itselle sopivana ajankohtana verkko-oppimisympäristöstä. Lähiopetukseen osalllistumisen hyvinä puolina ovat mahdollisuus kysyä suoraan luennoitsijoilta askarruttavia asioita ja tietysti kurssikaverit.

Huomasin, että opintoihin sisältyy mm. opiskelijan ja työnantajan edustajan yhteishaastattelut (alkukartoitus ja loppuarviointi). Voinko opintoja suorittaa, jos tiedän, että esimieheni ei halua osallistua opintoihini eikä kannusta minua niissä?
Työnantajan edustajana voi toimia myös kollega tai jokin muu halukas työyhteisöstä. Opintoihin osallistuva työnantajan edustaja sovitaan yhdessä opinnoista vastaavan henkilön kanssa opintojen alussa.

Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa lähettämällä skannatut todistukset ja tutkintotodistus hakulomakkeen täyttämisen jälkeen sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen vera.rahkonen@helsinki.fi. Todistukset voi toimittaa salattuna sähköpostina osoitteessa https://securemail.helsinki.fi/.

Kuinka pian hakulomakkeen täyttämisen jälkeen tämä tulee tehdä?
Skannatut todistukset ja tutkintotodistukset tulee lähettää mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Kaikki todistukset tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida valinnassa.

Työskentelen lääketeollisuudessa ja minulla on korkeakoulututkinto vaikka en olekaan farmaseutti enkä proviisori. Voinko hakea tähän koulutukseen?
Erikoistumisopinnot on tarkoitettu proviisoreille ja farmaseuteille sekä vastaavan ulkomaisen tutkinnon omaaville. Kotimaisista tutkinnoista hakukelpoisia ovat vain farmaseutit ja proviisorit.

Voinko hakea jostain tukea opintoihini?
Farmasian järjestöt myöntävät apurahoja jatko- ja täydennyskoulutusopintoihin. Ainakin seuraavilta tahoilta on mahdollista hakea apurahaa:

 • Apteekkien työnantajaliiton Apta-rahaston apurahat: projektityöhön, jonka aihe liittyy apteekkialan työnantajana tai yrittäjänä toimimiseen. Tutkimuksen aiheena voi olla esimerkiksi apteekin talous, johtaminen, henkilöstöhallinto, palkitseminen tai työhyvinvointi.
 • Suomen Farmasialiiton apurahat: apurahoja jäsenille perustutkinnon jälkeiseen lyhyt- ja pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen
 • Apteekkariliitto: apurahoja farmasian tutkimuksen ja käytännön farmasian edistämiseen
 • Proviisoriyhdistys: apurahoja jäsenille farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen
 • Farmasian Naiset ry: yhdistys myöntää tarpeen vaatiessa taloudellista avustusta avuntarpeessa oleville farmasian piiriin kuuluville henkilöille
 • Työnantajan kanssa kannattaa neuvotella erikoistumiskoulutusmaksun jakamisesta. Osittainen maksun maksaminen tai esim. lähijaksojen opiskeluun tarvittavien päivien saaminen palkallisena auttavat opinnoissa.
 • Paikalliset apteekkariyhdistykset tukevat usein alueensa ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutusopintoja, lisätietoja suoraan yhdistyksistä
 • Koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki ollaan mahdollisesti lakkauttamassa vuonna 2024. Tarkista tarkemmat tiedot muutoksista Työllisyysrahastosta.
 • Suurin osa suomalaisista apurahoja myöntävistä tahoista löytyy Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuilta, apurahaa voi yrittää hakea esim. projektityön toteuttamiseen jos aihe kuuluu säätiön tai rahaston alalle.
 • Koulutusmenoja on mahdollista vähentää myös verotuksessa. Tarkempia tietoja asiasta Vero.fi-sivustolta.

Voinko hakea opintoihin, vaikka minulla ei ole vielä varmaa rahoitusta? Voinko perua osallistumisen vielä ennen koulutuksen alkamista?
Hakemuksen erikoistumiskoulutukseen voi perua maksutta opintopaikan vastaanottamiseen asti. Mikäli osallistuminen perutaan tämän jälkeen, osallistujalta laskutetaan koulutusta aloitettaessa ensimmäisen lukukauden osallistumismaksu tai myöhemmin peruttaessa meneillään olevan lukukauden osallistumismaksu. Jo maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta.

Voinko vähentää koulutuksen kuluja verotuksessa?
Erikoistuiskoulutuksen verotusta määrittelevät ensisijaisesti Verohallinnon ohjeistukset Koulutusmenot henkilöverotuksessa ja Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus. Laajemmin vähennyksistä kertoo ohje Tulonhankkimiskulut ansiotuloista.

Tulonhankkimiskulut ansiotuloista -ohjeessa todetaan, että vähennyskelpoisia ovat opiskelumenot, jotka johtuvat ”verovelvollisen nykyisessä työtehtävässä tarvittavan ammattitaidon ylläpitämisestä tai täydentämisestä”. Sen sijaan ”pätevöitymiseen tähtäävästä jatkokoulutuksesta aiheutuneita menoja on oikeuskäytännössä yleensä pidetty elantomenoina, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia”. Tulkinta ”ammattitaidon täydentämisen” ja ”pätevöitymisen” välillä riippuu kunkin henkilön tilanteesta – onko opiskelu tarpeellista nykyisen työtehtävän kannalta vai ei.

Koulutusmenot henkilöverotuksessa -ohjeessa todetaan, että ”Koulutuskulujen, esimerkiksi osallistumismaksujen, vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että niiden on oltava välittömästi sidoksissa tulonhankintaan.” Lisäksi relevanttia on se, katsotaanko koulutusmenot työnantajan maksamina veronalaiseksi palkkatuloksi. Tarkemmin ohje sanoo, että esimerkiksi seuraavat seikat voivat osoittaa, että kyseessä on henkilön työssään tarvitseman ammattitaidon ylläpitämiseen tai täydentämiseen liittyvä koulutus:

 • koulutuksen aihepiiri ja sisältö liittyy suoraan työntekijän työtehtäviin
 • koulutus on alkanut työsuhteen aikana
 • koulutuksen tarkempi sisältö on suunniteltu ja rakennettu yhdessä työnantajan kanssa
 • koulutus on aloitettu työnantajan aloitteesta tai se on aloitettu työntekijän aloitteesta ja koulutuksesta on sovittu kehityskeskusteluissa
 • työnantaja osallistuu koulutuksen kustannusten kattamiseen
 • koulutus tapahtuu työajalla.

Lisäksi, kun kustannuksia jaetaan työnantajan ja työntekijän kesken, työntekijä ”voi yleensä vähentää verotuksessaan itse tällaisesta koulutuksesta maksamansa osan. Työnantajan maksama osa menoista ei ole työntekijän verotuksessa vähennyskelpoinen.”

Ohjeiden yhteenvetona voidaan todeta, että verotuspäätökset tehdään pitkälti tapauskohtaisesti. Suositeltavaa siis on, että erikoistumiskoulutuksen osallistuja kerää itselleen kirjallisena kaiken mahdollisen materiaalin, jonka avulla voi perustella verottajalle koulutusmenoista tehtävää verovähennystä.

Onko koulutus mahdollista suorittaa lyhyemmässä ajassa kuin tavoitteellisessa neljässä (proviisorit) tai kolmessa (farmaseutit) vuodessa? Entä onko opinnoille enimmäisaikaraja; jos opinnot jäävät kesken, voiko koulutusta jatkaa myöhemmin vai menevätkö tehdyt suoritukset hukkaan?
Opinnot on mahdollista suorittaa tavoiteaikaa nopeammassa tahdissa. On kuitenkin hyvä huomioida, että opintojen koulutusmaksu on kiinteä (proviisorit 6000 € ja farmaseutit 4000 €) eikä ole tältä osin yhteydessä opintojen kestoon. Perustelluista syistä (esim. äitiysloma, työpaikan vaihdos yms.) tiedekunta voi myöntää jatkoaikaa opinnoille. Suoritetut opinnot ovat voimassa 10 vuotta. Tämä on syytä ottaa huomioon, jos opinnot keskeytyvät.

Työttömäksi jääminen kesken opintojen ei estä koulutuksen suorittamista loppuun. Opintoihin liittyvien tehtävien suorittamiseen löytyy yleensä jokin sopiva paikka.

Voiko erikoistumiskoulutuksesta jatkaa tohtorikoulutukseen ja pystyykö opintoja hyödyntämään jatkotutkinnossa?
Tohtorin tutkinnon suoritusoikeus myönnetään aiemman tutkinnon perusteella (maisteritasoinen), eikä erikoistumiskoulutuksesta voi automaattisesti jatkaa tohtorikoulutukseen. Opintoja voi todennäköisesti hyödyntää jatkotutkinnossa, tutkintoon sisällytettävistä teoreettisista opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa hakuvaiheessa.

Lisätietoja:

Hakeminen tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistossa

Doctoral Programme in Drug Research

Erikoistumiskoulutukset farmasian tiedekunnassa