FI | SV | EN

Uudet lukutaidot opetuksen käytäntöön

Blogitekstiä on päivitetty 24.4.2023.

Digiaikana yhä tärkeämpää on riittävä lukutaito, joka nykyisin laajenee mekaanisesta lukutaidosta kriittiseksi digitaaliseksi lukutaidoksi. Se on esimerkiksi kykyä arvioida nettitekstiä ja sen luotettavuutta sekä ymmärrystä siitä, mitä kannattaa kertoa itsestään somessa, mitä muut itsestään kertovat ja mitkä ovat reilun ja kunnioittavan somekäyttäytymisen säännöt. Lisäksi kriittiseen digitaaliseen lukutaitoon kuuluu datan visuaalisten tuotosten ymmärtäminen ja digitaalinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Kriittisen digilukutaidon osaaminen ei synny itsestään tai muun koulunkäynnin ohella, vaan siihen liittyviä taitoja on tietoisesti kehitettävä ja harjoiteltava osana opetusta ja eri oppiaineita.

Vaikka suomalaisilla lapsilla ja nuorilla on suhteellisen hyvät digitaidot, syvällisemmän digitaalisen lukutaidon osa-alueet saattavat olla hyvinkin puutteelliset. Esimerkiksi tiedonhaun ja -käsittelyn sekä tiedon arvioimisen ja tuottamisen taidoissa jopa lukiolaisilla on paljon opittavaa – vaikka he eivät itse sitä tunnistaisikaan.    

Kriittistä digitaalista lukutaitoa on pohdittu ja tutkittu viime vuosina useissa sekä suomalaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -hankkeessa on jäsennetty näitä uusia lukutaidon osa-alueita kolmeen kategoriaan: medialukutaitoon, ohjelmointiosaamiseen ja digitaaliseen osaamiseen.

Ministeriö ja Opetushallitus ovat tukeneet uusien lukutaitojen kehittämistä muutenkin, esimerkiksi rahoittamalla opettajien täydennyskoulutusta aihepiiristä.

HY+ järjestää vuosien 2022–2023 aikana Opetushallituksen rahoittaman koulutushankkeen, jossa käsitellään kriittistä digitaalista lukutaitoa mahdollisimman käytännönläheisesti, niin että jokainen osallistuja kehittää juuri omaan opetukseensa sopivia menetelmiä tuetusti ja ohjatusti.

Koulutushankkeessa on kehitetty muun muassa digitaalista tarinakarttakerrontaa osana maantieteen opintojaksoa, suunniteltu opetustuokioita turvallisesta somen käytöstä, testattu oppilaiden kanssa tekoälyn ja ChatGPT:n mahdollisuuksia ja rajoituksia tiedonhankinnassa, kehitelty oppilaiden digiaamunavausten konseptia, tehty opetuskokeilu tutkivan nettilukemisen kehittämisestä yhteiskuntaopin opetuksessa sekä tutkittu, mitä ja miten oma koulu ja kollegat käsittelevät kriittisen digilukutaidon osa-alueita opetuksessa ja miten niitä kehitetään eteenpäin.

Hankkeen koulutuksen lähtökohtana on tutkimusperustainen kriittisen digitaalisen lukutaidon malli. Siinä osa-alueet on jäsennetty kahdeksaan kokonaisuuteen: teknologian käyttö, datalukutaito, informaatiolukutaito, digitaalinen sisällön tuottaminen, digitaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus, digitaalinen kansalaisuus ja digitaalinen opettaminen ja oppiminen.

Koulutus toteutetaan kokonaan etänä neljän webinaarin ja oman opetuksen kehittämiseen liittyvien välitehtävien kokonaisuutena. Koulutus järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Kriittisen digilukutaidon tukeminen opetuksessa -koulutus on saanut hienon vastaanoton, ja uusi koulutusryhmä alkaa 7.9.2023. Ilmoittaudu pian ja tule mukaan!

Teksti: Liisa Ilomäki, kasvatuksen ja teknologian dosentti, Helsingin yliopisto

Liisa Ilomäki on toiminut täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla pitkään ja tutkinut erityisesti koulun ja opetuksen kehittämistä digiteknologian keinoin. Hän on johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa. Ilomäki toimii kouluttajana OPH:n rahoittamassa ja HY+:n toteuttamassa Kriittisen digilukutaidon tukeminen opetuksessa -koulutuksessa.

Läs texten på svenska >>

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi