FI | SV | EN

Nylitteracitet i praktiken inom undervisningen

Under den digitala tiden är det allt viktigare med tillräcklig läskunnighet, från en mer mekanisk läsning till digital läskunnighet. Det är till exempel förmågan att kunna bedöma text som finns på webben samt dess tillförlitlighet, förståelse för vad det lönar sig att berätta om sig själv i sociala medier, vad andra berättar om dem själva samt hurdana reglerna för respektfullt bemötande inom sociala medier är. Som en del av kritisk digital litteracitet ingår även förståelsen för visuella alster samt digital samhällelig påverkan.

Kritisk digital litteracitet skapas inte av sig självt eller vid sidan om skolgången, utan man behöver medvetet utveckla litteraciteten som en del av undervisningen inom de olika undervisningsämnena.

Trots att finländska barn har rätt så bra digitala färdigheter, kan de mer djupgående digitala färdigheterna saknas. Till exempel informationssökning och -bearbetning samt bedömningen av och skapandet av information kan även studerande i gymnasiet ha mycket att lära sig om, fastän de inte själva är medvetna om detta.

Under de senaste åren har man forskat kring kritisk digital läskunnighet inom flera finska och internationella projekt. Till exempel inom Undervisnings- och kulturministeriets projekt för Nylitteracitet där man har delat in dessa nya former av läskunnighet i tre kategorier: mediekunskap, programmeringskunnande och digitala färdigheter.

Ministeriet och Utbildningsstyrelsen har givit stöd för utvecklande av nya former av läskunnighet t.ex. genom att finansiera fortbildning inom temat.

HY+ arrangerar under åren 2022–2023 ett av Utbildningsstyrelsen finansierat utbildningsprojekt, där man bearbetar Kritisk digital litteracitet i praktiken genom stöd och handledning, så att varje deltagare ska kunna utveckla sin undervisning på ett sätt som passar sitt eget arbete i skolan.

I utbildningsprojektet har man bl.a. utvecklat en form av digitalt berättande som en del av undervisningen i geografi, planerat utbildningssessioner gällande säker användning av sociala medier, utvecklat koncept för digitala morgonsamlingar, experimenterat kring forskande arbetssätt gällande webbaserad information inom undervisningen för samhällsvetenskap, samt forskat kring hur den egna skolan och de egna kollegerna använder sig av olika delområden gällande kritisk digital litteracitet inom sin undervisning och hur dessa utvecklas vidare.  

Projektet är baserat på den forskningsbaserade modellen för kritisk digital litteracitet. Inom denna modell har man delat in kritisk digital litteracitet i åtta olika delområden: användning av teknologi, läskunninghet gällande data och information, skapande av digitalt innehåll, digital växelverkan och samarbete, digitalt välmående och säkerhet, digitalt medborgarskap och digital pedagogik och inlärning.

Utbildningen arrangeras i sin helhet webbaserade och innehåller fyra live webinarier samt eget utvecklingsarbete som stöd för undervisningen. Utbildningen arrangeras både på svenska och på finska.

Utbildningen Stödjandet av kritisk digital litteracitet inom undervisningen har väckt stort intresse och den svenskspråkiga utbildningen startar 26.1.2023. Anmäl dig och kom med!

Skribenten: Liisa Ilomäki, docent i pedagogik och teknologi, Helsingfors universitet

Liisa Ilomäki har verkat som fortbildare inom digitalitet och pedagogik under en längre tid och forskat kring utvecklande av skola och undervisning genom användning av digital teknologi. Ilomäki fungerar som utbildare i utbildningen Stödjandet av kritisk digital litteracitet inom undervisningen, som är finansierad av UBS och arrangeras av HY+.

Lue teksti suomeksi >>

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi