Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Stödjandet av kritisk digital litteracitet inom undervisningen 

Digitalitet förändrar världen, och den föränderliga världen förutsätter att man närma sig digitalitet ur ett bredare perspektiv. Vad betyder digitalt välmående? Hur kan man stödja barn och unga i att skapa digital identitet? Hurdant digitalt deltagande har eleverna redan skapat? Hur kan man öva och granska användningen av digital teknologi? Genom denna utbildning får du ta del av hur du ur ett bredare perspektiv kan stödja din egen och elevernas kritiska digitala litteraticet samt öka din förståelse för den digitala teknologins samhälleliga påverkan.

Utbildningen stödjer utvecklandet av Nylitteracitet i skolan.

Utbildningsstyrelsen finansierar utbildningen och den är gratis för deltagare från undervisningssektorn.


 

Tidpunkt

26.1.–31.5.2023

Form
Nätkurs
Plats
Utbildningen arrangeras i sin helhet webbaserat
Pris
Avgiftsfri

MÅLSÄTTNING

Utbildningens målsättning är att öka förståelsen för kritisk digital litteracitet i sin helhet och bekanta sig med olika sätt genom vilka man kan lära och handleda elever i den kritiska digitala litteracitetens olika delområden inom olika läroämnen både enskilt och i samarbete med övriga lärare. I utbildningen används konkreta modeller för stödjandet av kritisk digital litteracitet som skapats som stöd för skolorna inom DETECT-projektet (Developing Teachers’ Critical Digital Literacies). 

MÅLGRUPP

Utbildningens målgrupp är lärare inom grundläggande- samt gymnasieutbildning. Man kan delta i utbildningen som enskild deltagare/skola, eller som arbetspar tillsammans med en kollega.

UTBILDNINGSDELAR

Utbildningen genomförs i sin helhet nätbaserat, och omfattar fyra webinarier i realtid. Utbildningen omfattar mellanuppgifter kopplade till den egna undervisningen som beatbetas både ensilkt online samt under webinarierna. I varje utbildningsdel ingår en förhandsuppgift, ett webinarie (3h) samt en mellanuppgift. 

Del 1: Stödjandet av kritisk digital litteractitet i skolan, 26.1.2023 kl. 13-16.00 

Förhandsuppgift: presentation samt genomgång av modell för kritisk digital litteractitet genom nätbaserat material  

Teman för utbildningsdelen:  

 • Introduktion samt gruppindelning 
 • Presentation av forskningsbaserad modell för kritisk digital litteracitet samt dess koppling till UKM:s projekt angående nylitteracitet 
 • Utvärdering av de egna färdigheterna och undervisningsmetoderna gällande kritisk digital litteracitet 
 • Diskussion och sammafattning av centrala element gällande temat 

Del 2: Pedagogiska metoder för stödjandet av kritisk digital litteracitet, 15.2.2023, klo. 13-16.00

Teman för utbildningsdelen:

 • Grundläggande genomgång av de olika delområdena för kritisk digital litteracitet.
 • Konkreta exempel från olika utbildningsstadier gällande temat: erfarenheter och case exempel från undervisningen, Heta Lehtisalo
 • Förberdelse för en egen undervisningsidé 

Del 3: Beaktande av nya trender i undervisandet av kritisk digital litteracitet, 15.3.2023, kl. 13-16.00

I utbildningsdelen konsentrerar vi oss på hur man kan beakkta de aspekter gällande delområden av kritisk digital litteracitet, som har blivit mindre uppmärksammade, i undervisningen. 

Teman för utbildningsdelen: 

 • Reflektion kring undervisningsidéerna / praktiska verkställandet av idéerna i undervisningen 
 • Barns och de ungas digitala välmående? Vilka utmaningar möter de unga i den digitala vardagen? Föreläsare: Linn Österås

 • Internationella forskningsresultat inom DETECT-projektet
 • Planering och utevcklande av nya undervisningsidéer 

Del 4: Skolans gemensamma ansva och praxis gällande stödjandet av kritisk digital litteracitet, 17.4.2023, kl. 13-16.00

Teman: för utbildningsdelen 

 • Reflektion kring erfarenheter och praxis från den ena skolan 
 • Gemensam sammanfattning gällande stödjandet av kritisk digital litteracitet i den egna undervisningsstadiet 
 • Sammanfattning av utbildningen och utvärdering av det man lärt sig: hur går vi vidare? 

HUVUDUTBILDARE

Pedagogie doktor och docent i digital pedagogik Liisa Ilomäki vid Helsingfors universitet som har fortbildat lärare inom området redan länge. Hon har främst forskat i utvecklandet av skolan och undervisningen genom digitala medel, samt lett projekt inom undervisningsutveckling, inlärning och digital teknologi.

ANMÄLAN OCH ANNULLERINGSVILKOR

Utbildningen finansieras av utbildningstsyrelsen och är avgiftsfri för målgruppen. Till utbildningen antas 20 deltagare i anmälningsordning. 

Genom att anmäla dig till utbildningen förbinder du dig att delta i helheten, dvs. de live sända webinarierna och mellanuppgifterna. 

Instruktioner för anmälan nedan: 

Du kan annullera ditt deltagande i en avgiftsfri utbildning utan annulleringsavgifter senast 14 dygn innan utbildningen börjar. Ifall deltagaren annullerar sin plats mindre än 14 dagar innan utbildningen börjar, faktureras 80 euro för att täcka interna omkostnader. Avbrytning på grund av sjukdomsfall som kan styrkas med läkarintyg utgör ett undantag. Vid förhinder kan deltagaren skicka en ersättare till utbildningen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i utbildningarna ifall omständigheterna förändras. 

Anmälan
Tidpunkt

26.1.–31.5.2023

Pris
Avgiftsfri

!

Utbildningen finansieras av utbildningstsyrelsen och är avgiftsfri för målgruppen. Till utbildningen antas 20 deltagare i anmälningsordning.

Sista anmälningsdagen är 22.1.2023.
Ta kontakt
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Inka Tarvainen
+358 50 3479539
inka.tarvainen@hyplus.fi
Se även dessa
Aktuellt

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!