FI | SV | EN

Tuen kolmitasoisuus varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään tuen kolmitasoisuuteen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen lakimuutoksen ja varhaiskasvatussuunnitelman uudistuksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tuen tarve voi vaihdella ja muuttua, ja tukea tarjotaan lapselle sen tasoisena ja sen aikaa, kun se on tarpeen.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Toimivat tuen järjestelyt vaativat osaamista, sitoutumista ja toimivia rakenteita. Tuen muodot ovat pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Hyödyt

Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tosiasiallisten tuen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä sekä ehkäistään pulmien monimuotoistumista myöhemmin lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Koulutus lisää osallistujien ymmärrystä varhaiskasvatussuunnitelman mukanaan tuomista muutoksista. Varhaiskasvatussuunnitelmassa tuen kolmiportaisuus rakentuu inklusiivisten toimintaperiaatteiden mukaisesti osaksi varhaiskasvatuksen arjen rakenteita.

Koulutuksen myötä osallistujilla on laaja ymmärrys tuen pedagogisista, rakenteellisista sekä hoidollisista ratkaisuista.

Sisältöjä

  • Perehdytään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisiin tuen arvioinnin, suunnittelun sekä tuen toteuttamisen keinoihin.
  • Tarkastellaan tuen perusteita, päätöksentekoprosessia sekä tuen järjestämistä inklusiivisen periaatteen mukaisesti.
  • Tarkastellaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tuen arvioinnin, suunnittelun ja toteuttamisen pedagogisena työvälineenä sekä tuen järjestämiseen liittyviä vastuita. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]