FI | SV | EN

Tuen kolmitasoisuus varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään tuen kolmitasoisuuteen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen lakimuutoksen ja varhaiskasvatussuunnitelman uudistuksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tuen tarve voi vaihdella ja muuttua, ja tukea tarjotaan lapselle sen tasoisena ja sen aikaa, kun se on tarpeen.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Toimivat tuen järjestelyt vaativat osaamista, sitoutumista ja toimivia rakenteita. Tuen muodot ovat pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Hyödyt

Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tosiasiallisten tuen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä sekä ehkäistään pulmien monimuotoistumista myöhemmin lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Koulutus lisää osallistujien ymmärrystä varhaiskasvatussuunnitelman mukanaan tuomista muutoksista. Varhaiskasvatussuunnitelmassa tuen kolmiportaisuus rakentuu inklusiivisten toimintaperiaatteiden mukaisesti osaksi varhaiskasvatuksen arjen rakenteita.

Koulutuksen myötä osallistujilla on laaja ymmärrys tuen pedagogisista, rakenteellisista sekä hoidollisista ratkaisuista.

Sisältöjä

  • Perehdytään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisiin tuen arvioinnin, suunnittelun sekä tuen toteuttamisen keinoihin.
  • Tarkastellaan tuen perusteita, päätöksentekoprosessia sekä tuen järjestämistä inklusiivisen periaatteen mukaisesti.
  • Tarkastellaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tuen arvioinnin, suunnittelun ja toteuttamisen pedagogisena työvälineenä sekä tuen järjestämiseen liittyviä vastuita. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]