FI | SV | EN

Tuen kolmitasoisuus varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään tuen kolmitasoisuuteen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen lakimuutoksen ja varhaiskasvatussuunnitelman uudistuksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tuen tarve voi vaihdella ja muuttua, ja tukea tarjotaan lapselle sen tasoisena ja sen aikaa, kun se on tarpeen.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Toimivat tuen järjestelyt vaativat osaamista, sitoutumista ja toimivia rakenteita. Tuen muodot ovat pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Hyödyt

Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tosiasiallisten tuen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä sekä ehkäistään pulmien monimuotoistumista myöhemmin lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Koulutus lisää osallistujien ymmärrystä varhaiskasvatussuunnitelman mukanaan tuomista muutoksista. Varhaiskasvatussuunnitelmassa tuen kolmiportaisuus rakentuu inklusiivisten toimintaperiaatteiden mukaisesti osaksi varhaiskasvatuksen arjen rakenteita.

Koulutuksen myötä osallistujilla on laaja ymmärrys tuen pedagogisista, rakenteellisista sekä hoidollisista ratkaisuista.

Sisältöjä

  • Perehdytään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisiin tuen arvioinnin, suunnittelun sekä tuen toteuttamisen keinoihin.
  • Tarkastellaan tuen perusteita, päätöksentekoprosessia sekä tuen järjestämistä inklusiivisen periaatteen mukaisesti.
  • Tarkastellaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tuen arvioinnin, suunnittelun ja toteuttamisen pedagogisena työvälineenä sekä tuen järjestämiseen liittyviä vastuita. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Sari Saarinen
050 479 4761
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Sari Saarinen
050 479 4761
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]
Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä
Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi […]
HY+digiaamu: Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuden tekijän metataito
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan yksilöinä ja organisaatioina. Perinteinen ongelmakeskeinen ajattelu ei useinkaan enää auta, […]