FI | SV | EN

Oppiainekohtaiset tekoälykoulutukset

Koulutus keskittyy tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin tietyn oppiaineen tai aineryhmän näkökulmasta.

Koulutus tilataan organisaatiolle räätälöitävänä toteutuksena.

TAVOITE

Koulutus tarjoaa napakan perehdytyksen tekoälyn nykytilaan ja tapoihin hyödyntää sitä työvälineenä osana opetusta ja oppimista. Koulutus antaa keinoja hyödyntää tekoälyä opettajan ja oppijan työvälineenä sekä erilaisia menetelmiä opettaa tekoälyn vaikutuksia oppijoille.

KENELLE

Koulutus voidaan järjestää erikseen esimerkiksi luokanopettajille ja eri aineiden tai aineryhmien opettajille.

SISÄLTÖ

Koulutuksessa lähestytään tekoälyä kolmesta näkökulmasta:

1. mitä tekoälypalveluiden avulla pystytään tekemään,

2. miten tekoälyä käyttäviä palveluita voidaan hyödyntää opettamisessa ja oppimisessa, ja

3. miten tekoälyyn liittyviä ilmiöitä voi sisällyttää opetukseen.

Tekoälyn viimeaikaista kehitystä tarkastellaan erilaisten luovien tekoälyjen ja kuvia generoivien ja muiden tekoälyä hyödyntävien palvelujen (mm. kääntäjät, tekstin tiivistäjät, suosittelija-algoritmit) näkökulmasta.

Koulutuksessa

  • tutustutaan käytännössä erilaisiin palveluihin ja tapoihin hyödyntää tekoälyä oman aineen opetuksessa. Koulutuksen aikana kokeillaan erilaisia kehotteita ja tehtävätyyppejä, jotka toimivat pedagogisesti järkevällä tavalla oman aineen opetuksessa.
  • jaetaan omia kokemuksia ja kerrotaan opettajien kokemuksia tekoälyn hyödyntämisestä.
  • kiinnitetään huomiota myös tekoälyn tuomiin haasteisiin arvioinnin näkökulmasta ja erilaisiin tapoihin opettaa tekoälyn toimintaperiaatteita aineen sisältöihin integroituna.

HYÖDYT

  • Koulutuksen keskeistä antia on pedagogiikan hyödyntäminen ja vinkkien tarjoaminen siihen, miten tekoälyäpalveluita voi hyödyntää oppimista rikastavalla tavalla.
  • Koulutuksen aikana pohditaan myös keinoja pedagogiikan ja tehtävien kehittämiseksi niin, että tekoälypalveluiden käytöstä saadaan tarkoituksenmukaista ja läpinäkyvämpää.
  • Osana koulutusta tutustutaan myös tekoälyn tuomiin haasteisiin mm. tekijänoikeuksien ja plagioinnin suhteen.
  • Koulutus tarjoaa näkökulmia sekä oppilaan että opettajan työn tukemiseen myös silloin, kun opetusryhmässä on eri kieli-/taitotason omaavia oppilaita.
  • Koulutuksen pedagoginen osuus ja käytettävät esimerkit on räätälöity halutun oppiaineryhmän opettajille. Lisäksi huomioidaan oppiaineiden erityispiirteet sisällöissä ja tarjotaan saman aineen/aineryhmän opettajille mahdollisuus verkostoitua ja jakaa aiheeseen liittyviä kokemuksiaan.

TOTEUTUS

Koulutus on luonteeltaan osallistavaa ja pedagogiikkaan keskittyvää.

Koulutus voidaan toteuttaa esim. kolmen tunnin tai koko päivän koulutuksena. Laajemmassa koulutuksessa osallistujat pääsevät laajasti tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia tekoälypalveluita sekä suunnittelemaan niiden hyödyntämistä osana omaa työtä. Koulutus voidaan järjestää myös kahdessa osassa, jolloin se sisältää omaan työhön sovellettavan tekoälyä hyödyntävän välitehtävän.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]