FI | SV | EN

Koulutus lukion ryhmänohjaajille 

Koulutuksessa keskitytään ohjauksen toteuttamiseen ja suunnitteluun lukiossa erityisesti ryhmänohjaajan näkökulmasta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu lukioissa toimiville ryhmänohjaajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa tietoa, välineitä ja tukea ryhmänohjaajana toimiseen ja opiskelijan kohtaamiseen lukion arjessa.

Rakenne ja sisältö

Koulutus järjestetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen (0,5 päivää) järjestetään kaikille osallistujille yhteisenä lähi- tai verkkotapaamisena ja toinen (0,5 päivää) vuorovaikutteisena ja toiminnallisena lähikoulutuksena. Koulutukseen sisältyy välitehtävä, jossa pohditaan ja arvioidaan, miten oman lukion ohjaussuunnitelma tukee ryhmänohjaajana toimimista.

Ensimmäinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähi- tai etäkoulutus)

Koulutusiltapäivä järjestetään kaikille yhteisenä lähi- tai etäkoulutuksena.

  • Mitä asioita Lops tuo ohjaukseen ja mitä se tarkoittaa ryhmänohjaajan näkökulmasta 
  • Ohjaus lukion yhteisenä toimintana: Mitä kaikkea liittyy lukiossa ohjauksen kontekstiin? Mikä on ryhmänohjaajan rooli ohjauksen kokonaisuudessa?

Toinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähikoulutus), teema: Opiskelijan yksilöllinen opintopolku ja opiskelijan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Koulutuspäivä järjestetään toiminnallisena ja vuorovaikutteisena lähiopetuksena. Koulutustilaisuuden ja vuorovaikutteisen keskustelun näkökulmasta ryhmäkoko on rajoitettu 25 osallistujamäärään/ryhmä.

  • Mitä opiskelijalähtöinen ohjaus lukiossa tarkoittaa?
  • Opiskelijalähtöisen ohjauksen keinoja ja välineitä  
  • Case-harjoittelua pienryhmissä: Erilaisissa tapausesimerkeissä kuvataan tilanteita ja haasteita, joissa opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja tukea. Case-työskentelyn kautta saadaan käytännön välineitä ja ideoita ryhmänohjaajana toimimiseen ja ohjauksen toteuttamiseen. 

Kouluttaja

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]