Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Koulutus lukion ryhmänohjaajille 

Koulutuksessa keskitytään ohjauksen toteuttamiseen ja suunnitteluun lukiossa erityisesti ryhmänohjaajan näkökulmasta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu lukioissa toimiville ryhmänohjaajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa tietoa, välineitä ja tukea ryhmänohjaajana toimiseen ja opiskelijan kohtaamiseen lukion arjessa.

Rakenne ja sisältö

Koulutus järjestetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen (0,5 päivää) järjestetään kaikille osallistujille yhteisenä lähi- tai verkkotapaamisena ja toinen (0,5 päivää) vuorovaikutteisena ja toiminnallisena lähikoulutuksena. Koulutukseen sisältyy välitehtävä, jossa pohditaan ja arvioidaan, miten oman lukion ohjaussuunnitelma tukee ryhmänohjaajana toimimista.

Ensimmäinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähi- tai etäkoulutus)

Koulutusiltapäivä järjestetään kaikille yhteisenä lähi- tai etäkoulutuksena.

  • Mitä asioita Lops tuo ohjaukseen ja mitä se tarkoittaa ryhmänohjaajan näkökulmasta 
  • Ohjaus lukion yhteisenä toimintana: Mitä kaikkea liittyy lukiossa ohjauksen kontekstiin? Mikä on ryhmänohjaajan rooli ohjauksen kokonaisuudessa?

Toinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähikoulutus), teema: Opiskelijan yksilöllinen opintopolku ja opiskelijan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Koulutuspäivä järjestetään toiminnallisena ja vuorovaikutteisena lähiopetuksena. Koulutustilaisuuden ja vuorovaikutteisen keskustelun näkökulmasta ryhmäkoko on rajoitettu 25 osallistujamäärään/ryhmä.

  • Mitä opiskelijalähtöinen ohjaus lukiossa tarkoittaa?
  • Opiskelijalähtöisen ohjauksen keinoja ja välineitä  
  • Case-harjoittelua pienryhmissä: Erilaisissa tapausesimerkeissä kuvataan tilanteita ja haasteita, joissa opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja tukea. Case-työskentelyn kautta saadaan käytännön välineitä ja ideoita ryhmänohjaajana toimimiseen ja ohjauksen toteuttamiseen. 

Kouluttaja

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Nylitteracitet i praktiken inom undervisningen
Under den digitala tiden är det allt viktigare med tillräcklig läskunnighet, från en mer mekanisk […]
Uudet lukutaidot opetuksen käytäntöön
Digiaikana yhä tärkeämpää on riittävä lukutaito, joka nykyisin laajenee mekaanisesta lukutaidosta kriittiseksi digitaaliseksi lukutaidoksi. Se […]
HY+digiaamu: Rohkeutta kestävään johtamiseen
Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille sekä arvo että kilpailuetu. Millaisia asioita pitäisi edistää, kun […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!