FI | SV | EN

Koulutus lukion ryhmänohjaajille 

Koulutuksessa keskitytään ohjauksen toteuttamiseen ja suunnitteluun lukiossa erityisesti ryhmänohjaajan näkökulmasta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu lukioissa toimiville ryhmänohjaajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa tietoa, välineitä ja tukea ryhmänohjaajana toimiseen ja opiskelijan kohtaamiseen lukion arjessa.

Rakenne ja sisältö

Koulutus järjestetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen (0,5 päivää) järjestetään kaikille osallistujille yhteisenä lähi- tai verkkotapaamisena ja toinen (0,5 päivää) vuorovaikutteisena ja toiminnallisena lähikoulutuksena. Koulutukseen sisältyy välitehtävä, jossa pohditaan ja arvioidaan, miten oman lukion ohjaussuunnitelma tukee ryhmänohjaajana toimimista.

Ensimmäinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähi- tai etäkoulutus)

Koulutusiltapäivä järjestetään kaikille yhteisenä lähi- tai etäkoulutuksena.

  • Mitä asioita Lops tuo ohjaukseen ja mitä se tarkoittaa ryhmänohjaajan näkökulmasta 
  • Ohjaus lukion yhteisenä toimintana: Mitä kaikkea liittyy lukiossa ohjauksen kontekstiin? Mikä on ryhmänohjaajan rooli ohjauksen kokonaisuudessa?

Toinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähikoulutus), teema: Opiskelijan yksilöllinen opintopolku ja opiskelijan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Koulutuspäivä järjestetään toiminnallisena ja vuorovaikutteisena lähiopetuksena. Koulutustilaisuuden ja vuorovaikutteisen keskustelun näkökulmasta ryhmäkoko on rajoitettu 25 osallistujamäärään/ryhmä.

  • Mitä opiskelijalähtöinen ohjaus lukiossa tarkoittaa?
  • Opiskelijalähtöisen ohjauksen keinoja ja välineitä  
  • Case-harjoittelua pienryhmissä: Erilaisissa tapausesimerkeissä kuvataan tilanteita ja haasteita, joissa opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja tukea. Case-työskentelyn kautta saadaan käytännön välineitä ja ideoita ryhmänohjaajana toimimiseen ja ohjauksen toteuttamiseen. 

Kouluttaja

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]
Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä
Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi […]
HY+digiaamu: Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuden tekijän metataito
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan yksilöinä ja organisaatioina. Perinteinen ongelmakeskeinen ajattelu ei useinkaan enää auta, […]