FI | SV | EN

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Henkilöstön ja organisaation kehittämiseen panostaminen tukee asiantuntijuuden kasvua, organisaation tuloksentekoa ja kilpailukykyä. Tällöin osaamisen johtamisen ja kehittämisen kysymykset nousevat keskiöön. Asiakaskohtaiset ratkaisumme mahdollistavat koko henkilöstön kehittymisen kohti strategisesti toimivaa organisaatiota.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Resilienssin vahvistaminen työyhteisössä

Koulutus tarjoaa välineitä työyhteisön resilienssin tukemiseen ja vahvistamiseen.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Paikkatiedon hyödyntäminen organisaatioissa

Paikkatietokoulutusten avulla voit merkittävästi kehittää organisaatiosi alueellisen tiedon hyödyntämistä ja jalostamista alasta riippumatta.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Uudistuvan ja kestävän työyhteisön johtaminen

Koulutuksessa pureudutaan siihen, miten johtaa työyhteisön jatkuvaa uudistumista.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Sovun johtaminen

Valmennuksessa opetellaan puuttumaan työyhteisön konflikteihin rakentavasti ja myös ennaltaehkäisemään niitä.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Konsultti muutosagenttina ja kulttuurihakkerina

Valmennuksessa käsitellään erilaisia muutokseen vaikuttavia tekijöitä ja annetaan niihin työkaluja.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Asiakaslähtöisen oppimiskulttuurin muotoilu

Valmennus tarjoaa muotoiluajattelun välineitä ja konkreettisia työkaluja sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen että organisaation oman oppimiskulttuurin muotoiluun asiakaslähtöisemmäksi.  

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Palvelumuotoilu

Osaaminen palvelumuotoilusta ja asiakaskokemuksen parantamisesta tukee organisaatiosi palvelujen kehittämistä.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.