FI | SV | EN

Seminaarista potkua verkkokoulutuksiin

Verkkokoulutusten kehittäminen herätti laajasti kiinnostusta yritysten ja oppilaitosten kehittäjissä. Yli 80 osaamisen kehittäjää kokoontui HY+ ja ComCraft Solutionsin järjestämään seminaarin, jossa tarkasteltiin verkkokoulutuksia pedagogiikan ja visuaalisuuden näkökulmasta.

Helsingin yliopiston tutkija Liisa Ilomäki käsitteli puheenvuorossaan verkko-oppimateriaalin ja verkkoteknologian merkitystä osana oppimista. Ilomäki piti tärkeänä, että oppimateriaalin avulla aktivoidaan oppijan aikaisempi tietämys. Verkkokoulutuksen pitäisi tukea tavoitteellista ja tuloksellista yhteisöllisyyttä sekä ohjata asiantuntijamaiseen työskentelyyn. Opittavaa ilmiötä ei saisi yksinkertaistaa vaan oppijan tulee kohdata sen monimutkaisuus. Ilomäen mukaan ilmiötä kannattaakin esitellä usealla eri tavalla sekä hyödyntää oppijan ajattelun visualisointia.

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun vastuuopettaja Julia Ojapelto totesi puheenvuorossaan, että oppiminen siirtyy yhä enemmän verkkoon ja tämä haastaa perinteisen oppimateriaalin. Ojapellon mukaan voidaankin sanoa, että graafisesta suunnittelusta on tullut kansalaistaito. Visuaalisilla valinnoilla on usein myös kulttuurillisia merkityksiä, jotka oppimateriaalin tekijän tulee tuntea.

Seminaarin päätteeksi Arja Sipola ComCraft Solutionsista korosti, että verkkokoulutuksen rakentaminen lähtee aina liikkeelle lähtökohtatilanteesta ja halutuista tavoitteista. Tärkeää on myös koulutuksen vaikuttavuuden mittaaminen, jotta voidaan arvioida, onko asetetut tavoitteet saavutettu. Sipola esitteli myös erilaisia käytännön ratkaisuja verkkokoulutusten toteutuksista.

Päivän puheenjohtaja HY+:n Jukka Koivisto päätti tilaisuuden toivottamalla osallistujat tervetulleeksi helmikuussa järjestettävään seminaariin, jonka teemana on osaamisen kehittämisen pelillistäminen.

 

Pedagogiikalla ja visualisuudella kohti parempia verkkokoulutuksia järjestettiin 7.9. Arppeanumissa Helsingissä. 

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi