FI | SV | EN

Millainen on hyvä johtaja?

johtaminen

Kun selaa johtamista käsitteleviä blogeja ja kirjallisuutta, törmää usein listoihin siitä, millainen johtajan pitää olla, mistä johtajan pitää huolehtia ja mitä osata. Hyvä johtaminen ei kuitenkaan synny vaatimuslistoja esittämällä. Jotta hyvä johtaminen muuttuisi teoriasta käytännöksi, on tärkeää rakentaa käytännön polkuja hyvän johtajuuden taitojen kehittämiseen.

Johtaminen ja esihenkilötyö on parhaimmillaan erittäin antoisaa, mutta yhtä usein myös vaativaa ja ristiriitaista. Erilaiset työn ja toimialan reunaehdot ja muuttuvat tilanteet kutsuvat esiin taitoja paradoksien hallintaan ja välillä myös raskaiden päätösten tekemiseen. Hyväksi johtajaksi tuleminen lähteekin siis kiinnostuksesta omien johtamistaitojen kehittämiseen ja johtajan roolissa kasvamiseen.

Johtaminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa ihmisten ja toimintaympäristön kanssa. Sen on konkreettisia arjen tekoja hyvien työpaikkojen ja ihmisten potentiaalin hyödyntämisen eteen vaihtuvissa oloissa.   

Valmentava johtaminen

Valmentavan johtamisen ajattelu- ja toimintatapa auttaa rakentamaan käytännön valmiuksia hyvään esihenkilötyöhön ja johtamiseen. Se antaa vastauksia siihen, miten hyväksi johtajaksi tullaan.

Itse ajattelen, että hyvä valmentava johtaminen koostuu kolmesta keskeisestä asiasta:

  1. Johtamista ohjaava mindset eli se, kuinka suhtaudumme ihmisiin, kuinka toimimme vuorovaikutuksessa ja omalta osaltamme rakennamme luottamusta
  2. Eteenpäin vievä ja tulevaisuuslähtöinen tapa johtaa strategisten tavoitteiden kautta ja rakentaa hyvää tulevaisuuskuvaa yhdessä
  3. Taito kysyä hyviä kysymyksiä, jotka avaavat uusia näköaloja ja purkavat rajoittavia uskomuksia sekä rakentavat vastavuoroisen yhteistyön edellytyksiä

Valmentava ja ratkaisusuuntautunut johtamisote antaa käytännön työkaluja johtamisen ja organisaatioiden uudistumiseen.

Lue lisää: Miksi valmentava johtaminen kannattaa

Työelämä on parhaillaan vahvassa muutoksessa, kun tietotyön aika, paikat ja tavat muuttuvat. Oman työn johtamisen ja itseohjautuvuuden taidot ovat tärkeitä alalla kuin alalla. Kaikki nämä muutokset ravistelevat monia työelämän perususkomuksia ja työidentiteetin rakennuspuita.

Työssä johdetaan ihmisiä

Työelämän ja maailman myllerryksissä johtaminen muuttuu yhä enemmän mahdollistamiseksi ja sen oivaltamiseksi, että hyviin tuloksiin päästään määrämuotoisuuden sijaan ennemminkin ihmisten johtamiseen panostamalla.

Myötätuntoinen, ratkaisusuuntautunut ja ihmisten erilaisia vahvuuksia hyödyntävä johtamisosaaminen ei vielä ole organisaatioiden johtamisen valtavirtaa. Tällaista johtamisosaamista ja sen levinneisyyttä olisi tärkeä kasvattaa, jotta meillä olisi hyvä ja tuloksellinen työelämä huomennakin.

Teksti: Marika Tammeaid, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach ja kehitysjohtaja

Polku hyvän johtajuuden tielle alkaa HY+:n Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus -koulutuksessa lokakuussa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi