Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Miksi valmentava johtaminen kannattaa?

Mitä on valmentava johtaminen ja mitä hyötyä on valmentavasta johtamistyylistä? Kokosimme kouluttajinamme toimivien Marjo-Riitta Ristikankaan ja Vesa Ristikankaan näkemyksiä, miksi valmentava johtaminen kannattaa.

Miksi nykytyöelämässä kannattaa valita valmentava johtamistyyli?

Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa. Sen avulla yksilöiden potentiaali vapautuu joukon, kuten tiimin, työryhmän tai koko organisaation, yhteiseen käyttöön. Tämä puolestaan tukee yksilöiden voimaantumista työssään.

Nykyään puhutaan kiivaasti työn ja työelämän murroksesta. Muutoksen keskellä valmentavan johtamistyylin on todettu olevan hyödyllinen muun muassa kolmesta seuraavasta syystä.

1. Tiedon ja osaamisen kehittäminen

Koska maailma muuttuu ripeällä tahdilla, vaaditaan työntekijöiltä tiedon ja osaamisen lisäksi kykyä kehittää niitä jatkuvasti. Kun osaamisen kasvattaminen on yrityksessä pääsääntöisenä tavoitteena, vaaditaan esimiehiltä kykyä ohjata ja valmentaa alaisiaan kehittymään. Tähän paras keino on valmentava johtamistyyli, joka tuo esiin kaikkien potentiaalin.

2. Uusien sukupolvien johtaminen

Uudet sukupolvet suhtautuvat työelämään uudenlaisella tavalla. Ne muun muassa kyseenalaistavat hierarkioita ja vaativat työn innostavuutta, johtamisen oikeudenmukaisuutta ja yhteistyön mukavuutta. Uusien sukupolvien motivoimiseksi johtamiskulttuurin on siis muututtava valmentavaan suuntaan. Sekä johtajilta että muilta kollegoilta odotetaan entistä enemmän keskustelu- ja kuuntelukykyä, kannustamista ja palautetta.

3. Yhteisöllisyyden merkityksen korostuminen

Yhteisökeskeinen ajattelu ja tarve kuulua ryhmään korostuvat nykytyöelämässä, minkä johdosta vuorovaikutusosaaminen ja yhteistyötaidot korostuvat myös johtamisessa. Koska johtaminen ei ole yksilösuoritus, vaan osallistava prosessi, valmentavan otteen merkitys kasvaa. Tiimin yhteisöllisyyden tunne lisääntyy, kun valmentava johtaja nostaa esiin yksilöiden ja ryhmien voimavarat.

Mihin valmentavaa johtamista voidaan hyödyntää?

Ensinnäkin valmentavaa johtamista voidaan hyödyntää vastuun jakamiseen tiimin sisällä. Kun esimies ei keskity korostamaan omaa osaamistaan, vaan tukee tiimin jäseniä onnistumaan yhdessä, on myös vastuuta helpompi jakaa. Jokainen tiimin jäsen vaalii yhteistä hyvää, kun vastuu yhteisestä tekemisestä on jaettu.

Valmentavaa johtamista voidaan hyödyntää myös tiimin yhteistoiminnan tehostamiseen, kun tiimin jäsenten erilaiset vahvuudet otetaan huomioon. Kun työt jaetaan jokaisen henkilökohtaisten ja luontaisten vahvuuksien mukaan, tehostuu koko tiimin toiminta. Jotta samassa tiimissä työskentelevät erilaiset ihmiset tulisivat toimeen keskenään, on esimiehen olennaista kannustaa keskustelemaan eroavaisuuksista ‒ tietenkin arvostavaan sävyyn.

Valmentava johtaminen on myös oiva väline tiimin jäsenten sitouttamiseen yhteisiin tavoitteisiin. Sitoutuminen edellyttää ainakin seuraavia seikkoja, joihin päästään valmentavalla johtamisotteella:

Merkityksen ymmärtäminen

Annetut tavoitteet jäävät usein etäisiksi ja merkityksettömiksi. Sen sijaan yhdessä määritettyjen tavoitteiden merkityksen yksilö ymmärtää paremmin, mikä kasvattaa sitoutumisen tasoa.

Suunnitelmallisuus

Sitoutumisen taso kasvaa, kun jokainen tiimin jäsen pohtii, mitä yhteinen tavoite tarkoittaa hänen kohdallaan käytännön tekoina. Sitoutumista lisää myös, kun omat tavoitteet tuodaan esiin muille tiimin jäsenille ja ne kirjataan suunnitelmaan.

Toimeenpano

Jokaisen tiimin jäsenen suunnitelmat saadaan toteutettua, kun pohditaan yhteisesti niiden toimeenpanoa. Kun tiimi kantaa yhteisesti vastuuta sovituista asioista ja sen jäsenet ovat kiinnostuneita myös muiden tekemisistä, sitoutumisen taso kasvaa.

Palautteen antaminen

Tavoitteisiin sitouttaa myös se, kun esimiehen lisäksi kaikki tiimin jäsenet antavat palautetta toisilleen. Kun omista tekemisistään on vastuussa itsensä ja esimiehensä lisäksi muille tiimin jäsenille, yksilöt ohjautuvat tavoitteiden mukaan.

Valmentava ote ei kuulu ainoastaan johtajille ja esimiehille, vaan jokainen voi hyödyntää sitä niin työ- kuin arkielämässä. Valmentava johtajuus on hyödyllistä kaikissa elämän vuorovaikutussuhteissa.

Omaa valmentavaa otetta arjessa voi kehittää kiinnostumalla ja kysymällä, haastamalla keskustelukumppanin ajattelemaan itse, motivoimalla rohkaisevin lausein sekä kirkastamalla tavoitteita.

Kirjoittaja: Saara Kankainen

Kirjoituksen lähteenä on käytetty Marjo-Riitta ja Vesa Ristikankaan kirjaa Valmentava johtajuus.

Marjo-Riitta ja Vesa Ristikangas kouluttavat myös suosittussa valmentavan johtamisen koulutuksessamme – lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Ennakkotietoa uusista kiinnostavista sisällöistä sekä oman alasi tulevista koulutuksista ja maksuttomista tilaisuuksista saat tilaamalla HY+:n uutiskirjeen. Tilaa uutiskirje tästä!

Lue seuraavaksi

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>