Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Ratkaisukeskeinen valmentaja / Coach

Haluatko kehittyä coachina tai coachiksi ─ tai tarvitsetko ratkaisukeskeisen ja valmentavan lähestymistavan taitoja muissa rooleissasi ja tehtävissäsi? Valmentavan vuorovaikutuksen taidot ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi johtajien, esihenkilöiden, henkilöstöammattilaisten ja kehittäjien työssä, kaikessa asiakastyössä sekä opetus- ja koulumaailmassa. Ratkaisukeskeinen, valmentava ote auttaa yhteisön hyvinvoinnin ylläpitämisessä, mikä on noussut yhä tärkeämmäksi nykypäivän työelämässä. Tästä koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet ratkaisukeskeisyyden soveltamiseen omassa työssäsi.

Ajankohta

12.5.2022–31.3.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsingin yliopiston kampukset (Helsinki) ja verkossa
Hinta
4200€ + alv. 24 %
(yht. 5208 €)

Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimiva Marika Tammeaid keskustelee Duunissa Suomelle -podcastissa ratkaisukeskeisyydestä ja siitä, miten se liittyy ilmiölähtöiseen valmisteluun. Kuuntele podcast tästä linkistä.

HYÖDYT

Koulutuksesta saat:

 • laajasti tietoa ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta
 • monipuoliset valmiudet ratkaisukeskeisyyden soveltamiseen johtamisessa, asiakastyössä, ryhmien kanssa työskentelyssä, työyhteisöjen ja tiimien sekä oman työn kehittämisessä
 • näkökulmia ja valmiuksia coachina toimimiseen sekä valmennuksen virtuaaliseen toteuttamiseen
 • konsultatiivisia, arvostavia ja asiakaslähtöisiä sekä asiakkaan omia voimavaroja vahvistavia ja hyödyntäviä erityistaitoja.

KENELLE

Koulutus on suunnattu sinulle, jos olet kiinnostunut ratkaisukeskeisestä työtavasta ja haluat saada työhösi uudenlaista käytännön näkökulmaa tai vahvistaa jo käytössäsi olevia ratkaisukeskeisiä työtapoja ja välineitä.

Koulutuksesta on hyötyä, jos työskentelet esimerkiksi:

 • asiakastyössä
 • työyhteisön tai henkilöstön kehittämis- ja konsultointitehtävissä
 • johtamis- ja esihenkilötehtävissä
 • opetus- ja koulumaailmassa.

Osallistujilla tulee olla riittävä englannin kielen taito, koska osa kirjallisuudesta (sekä mahdollisesti opetuksesta) on englanninkielistä.

MITÄ ON RATKAISUKESKEISYYS?

Videolla pääkouluttaja Marika Tammeaid kertoo koulutuksesta ja siitä, mikä ratkaisukeskeinen valmentaja on. Katso video >>

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat:

 • voimavarakeskeisyys
 • asiakaslähtöisyys
 • arvostava vuorovaikutus
 • luovuus
 • näkökulman vaihtamisen taito

Ratkaisukeskeisesti ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin ongelmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Tulevaisuuden tekemisessä keskeistä on osata esittää hyviä kysymyksiä, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia ja saavat ihmiset antamaan parastaan. Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys auttaa luomaan luottamusta, toimijuutta sekä myönteistä uteliaisuutta tulevaisuutta kohtaan, oli sitten kysymys yksilön, tiimin tai organisaatioiden tarpeista.

SISÄLTÖ, RAKENNE JA TOTEUTUS

Keskeisiä sisältöalueita:

 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa
 • mitä on valmentaminen/coaching
 • ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot (asiakkaina yksilöt, ryhmät, työyhteisöt)
 • arvostava vuorovaikutus ja haasteelliset tilanteet
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen kehittämisessä
 • konfliktitilanteet työyhteisössä, niiden purku ja uuden yhteistyön rakentaminen
 • ratkaisukeskeinen esimiestyö (leadership)
 • työyhteisön hyvinvointi 
 • oma hyvinvointi ja itsensä johtaminen, mindfulness
 • narratiivisuus – tarinan voima
 • positiivinen psykologia
 • toiminnalliset menetelmät kehittämistyössä
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaminen

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Koulutusjaksoja on yhteensä 8 ja koulutuspäiviä 15. Koulutuspäivistä 12 toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä ja 3 päivää verkkovälitteisesti etäopiskeluna.

Kevään 2022 koulutuspäivät:

1. jakso 12.─13.5.2022

2. jakso 8.─9.6.2022

Syksyn 2022 koulutuspäivät:

3. jakso 1.-2.9.2022

4. jakso 6.─7.10.2022 (etätoteutus)

5. jakso 1.─2.12.2022

Kevään 2023 koulutuspäivät:

6. jakso 20.1.2023 (etätoteutus)

7. jakso 15.-16.2.2023

8. jakso 30.-31.3.2023

Koulutuspäivien lisäksi merkittävä osa oppimisesta tapahtuu koulutusjaksojen välillä osallistujan omassa coaching-harjoittelussa, vertaisryhmätapaamisissa ja itsenäisesti työstettävien tehtävien kautta.

Valmennusharjoittelua sisältyy koulutuspäivien välijaksoille seuraavasti: vähintään 15 tuntia annettua ja 10 tuntia saatua yksilövalmennusta. Valmennusta voi ostaa omalla kustannuksella kokeneelta ratkaisukeskeiseltä valmentajalta tai se voidaan toteuttaa opiskelijoiden kesken.

Vertaisryhmätyöskentelyn tavoitteena on tukea oppimista ja opiskelua ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ajattelutavan sisäistämisessä ja reflektoinnissa sekä toimia uuden oppimisen moderaattorina. Ryhmät kokoontuvat välijaksoilla itsenäisesti (vähintään 12 h). Lisäksi kukin ryhmä saa valmennusta ja työnohjausta koulutuksen aikana (10 h).

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja kahden kirjallisuuskatsauksen laatiminen, oppimispäiväkirja ja päättötyö. Oppimispäiväkirjaa hyödynnetään oppimiskokemusten arvioinnissa ja reflektoitaessa ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi kehittymistä. Päättötyönä opiskelija tekee prosessikuvauksen toiminnastaan ja kehittymisestään valmentajana.

Koulutuksessa on käytössä verkkopohjainen oppimisympäristö.

KOULUTTAJAT

Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimii VTM, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach Marika Tammeaid. Muita kouluttajia ovat VTM, sosiaalipsykologi Krisse Lipponen, organisaatiokonsultti, coach Harri Hirvihuhta, työnohjaajakouluttaja Jarkko Soininen sekä VTM, aikuisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori Lari Karreinen.

HINTA

Koulutusohjelman hinta on 4 200 € + alv 24 % ja se laskutetaan kolmessa erässä. Hinta sisältää opetuksen ja aamukahvit lähiopetuspäivinä, etäjaksojen työskentelyn ohjauksen, vertaisryhmien ohjatun työskentelyn (10 h valmennusta/työnohjausta) ja Moodle-verkko-oppimisympäristön käytön valmennuksen aikana.

AKKREDITOINTI

Ratkaisukeskeisen työotteen omaava valmentaja voi hakea työnsä laadun osoituksena akkreditointia kansainväliseltä yhdistykseltä Solution Focus in Organisations, joka myöntää akkreditointeja jäsenilleen työnäytteen perusteella. Työnäyte tehdään reflektoivana prosessina vähintään yhdeksän tunnin asiakastyöskentelystä ja sen arvioi kaksi kokenutta ratkaisukeskeistä coachia. Akkreditointi ei sisälly tähän koulutukseen. Lisätietoja akkreditoinnista: http://sfio.org/Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä sekä noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä ja viranomaisten antamia suosituksia sekä näihin perustuvia Helsingin yliopiston ohjeistuksia. Rajoitustoimenpiteet ja viranomaisten antamat suositukset sekä ohjeistukset saattavat vaikuttaa koulutustemme suunnitelmaan. Pidätämme oikeuden koulutuksen muutoksiin olosuhteiden muuttuessa.

Koulutuksen toteutustavan muutoksesta, siirtämisestä tai perumisesta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat koulutuksen vastuuhenkilöltä.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

12.5.2022–31.3.2023

Hinta
4200€ + alv. 24 %
(yht. 5208 €)

!

Hae koulutukseen viimeistään 14.4.2022 mennessä. Koulutukseen valitaan mukaan enintään 21 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksen ja motivaatiokysymysten perusteella.
Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>