FI | SV | EN

KAIKKI VIESTINNÄN, DIGITAALISEN VIESTINNÄN JA MYYNNIN KOULUTUKSET

Tästä näet koko HY+:n avointen viestinnän koulutusten tarjonnan! HY+ tarjoaa viestinnän koulutuksia niin viestinnän ammattilaisille, asiantuntijatehtävissä työskenteleville kuin johto- ja esimiestehtävissä toimivillekin. Koulutuksissamme saat organisaatiosi viestintään uusia työkaluja ja menetelmiä sekä pääset verkostoitumaan muiden viestinnän osaajien kanssa. Autamme sinua työsi suunnitelmallisessa ja kokonaisvaltaisessa kehittämisessä uusimman tiedon ja osaavien asiantuntijoidemme tuella.

STRATEGINEN VIESTINTÄ JA VIESTINNÄN SUUNNITTELU

Comma 17 – viestinnän johtamisen koulutusohjelma
14.3.2022–12.5.2023
Comma-koulutusohjelma valmentaa viestinnän johtamisen ammattilaiseksi. Se sopii viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille sekä yleisjohdon tehtävissä toimiville, jotka haluavat valjastaa viestinnän entistä tehokkaammin strategiseksi voimavaraksi. Koulutuksen jälkeen roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina selkeytyy ja saat valmiuksia opastaa muita työyhteisösi jäseniä viestimään. Ohjelmassa on valmennettu jo noin 300 viestintäosaajaa. Koulutuksen laajuus on 30 op.

ProViestijä-koulutusohjelma
9.11.2021–1.4.2022
ProViestijä on uudistunut! Kehitä osaamistasi ja työyhteisösi viestintää käytännönläheisessä ProViestijä-koulutusohjelmassa. Jo lähes 800 viestijää on valinnut koulutuksen omaksi kehittymisväyläkseen. Oppimismatkan aikana päivität osaamistasi, oivallat uutta ja kehityt viestinnän ammattilaisena. Saat paljon henkilökohtaista ohjausta ja palautetta, ja voit kytkeä oppimasi asiat suoraan omaan työhösi. Koulutus sopii hyvin myös erilaisten asiantuntijaprojektien viestinnästä vastaaville.

Vastuullinen viestintä ja läpinäkyvä brändi
kevät 2022

Vastuullisuusviestinnällä tehdään organisaation eettistä toimintaa näkyväksi. Organisaation on osattava viestiä arvoistaan ja vastuullisuudestaan suunnitelmallisesti, uskottavasti ja merkityksellisesti. Kuluttajadialogi ja organisaation sisäinen viestintä ovat vastuullisuusviestinnän keskiössä. Tämä koulutus auttaa hyödyntämään vastuullisuusviestintää organisaation strategisena työkaluna. Saat koulutuksesta käytännön vinkkejä vastuullisen viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Koulutus kuuluu osaksi Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Osallistava viestintä 
25.8.−29.9.2021

Tässä esimiehille suunnatussa koulutuksessa pääset pureutumaan oman organisaatiosi johtamiseen liittyviin viestintähaasteisiin ja kehittämään niihin ratkaisuja. Koulutuksessa käsitellään toimintaympäristön luonteen ja viestinnän yhteyttä, viestintäkäsitysten päivittämistä, modernin organisaatioviestinnän perusteita, vaikuttamisen areenoita ja luottojoukkojen merkitystä. Koulutus on osa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin Rohkeutta johtamiseen -koulutusohjelmaa.

Hyvällä talousviestinnällä tavoitteisiin
9.9.2021
Mikä on viestinnän asiantuntijoiden rooli ja mitä osaamista viestinnän asiantuntija tarvitsee onnistuneen talousviestinnän toteuttamisessa? Tule kehittämään talousviestintäosaamistasi koulutukseen, josta saat välineitä muun muassa talouslukujen selkeään ja kiinnostavaan viestimiseen sekä toimintakertomuksen ja vuosikatsauksen laatimiseen.

Viestijä valmentajana
20.−21.10.2021
Haluatko kasvattaa organisaatiosi viestinnällistä kyvykkyyttä? Miten teet viestinnän vastuuhenkilöistä organisaation valmentajia ja itsestäsi viestintäpääoman kehittäjän? Tässä koulutuksessa kehität valmentavaa työotetta arkeesi. Samalla astut kehittämisen polulle, jossa kannat osaltasi vastuun viestinnällisten valmennusten tehokkuuden lisäämisestä. Viestintä kuuluu kaikille, mutta ammattilainen vaikuttaa sen suuntaan ja tapaan!

Viestinnän mittaaminen: tavoitteet ja työkalut 
12.10.2021
Viestinnän tehon arviointi ja mittaaminen koetaan tällä hetkellä työyhteisöissä erityisen haasteelliseksi. Pahimmat esteet ovat jatkuva kiire, mittaamiskulttuurin puute ja osaamisvaje järkevien mittareiden asettamiseen, tiedonkeruuseen ja analyysiin. Mikäli kamppailet samojen haasteiden kanssa, tule mukaan koulutukseen muuttamaan ne ratkaisuiksi! Saat hyviä käytäntöjä, case-esimerkkejä ja ennen kaikkea yksinkertaisen, mielekkään sekä nopean työkalun viestinnän mittaamiseen.

Diploma in Artificial Intelligence
9.12.2021−9.6.2022
Artificial Intelligence brings rapid changes to all sectors of society opening opportunities and needs for new solutions. To succeed in the competition organizations and individuals need new technological skills as well as a clear understanding of the big picture of AI. What is AI, what are the current AI technologies and how can they be developed and deployed? This programme gives you in-depth understanding of the topic and helps you to understand and apply contemporary AI technologies. Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Aalto EE:n ja FCAI:n kanssa.

DIGITAALINEN VIESTINTÄ JA SOSIAALINEN MEDIA

DigiViestijä – digitaalisen viestinnän koulutusohjelma 
joustava aloitus

DigiViestijä-koulutusohjelmassa vahvistat käytännönläheisesti omaa digitaalisen viestinnän osaamistasi ja organisaatiosi digiviestintää digitaalisen viestinnän asiantuntijoiden ohjauksessa. Koulutusohjelma koostuu valinnaisista moduuleista ja projektityöstä, jossa kehität itsellesi tai organisaatiollesi tärkeää digiviestinnän aluetta.

Vaikuttavat verkkotekstit
27.4.2021
Koulutuksessa keskitytään toimiviin teksteihin verkkosivuilla ja käydään läpi verkkokirjoittamisen periaatteita. Koulutuspäivän aikana tutustutaan muun muassa blogin kirjoittamiseen, tuotekuvauksien tekemiseen ja tekstien tuottamiseen sosiaalisen median kanaviin. Saat henkilökohtaista palautetta, ja kehität käytännön osaamistasi vaikuttavien verkkotekstien tuottamisessa. Koulutus sisältyy ProKirjoittaja-koulutusohjelmaan. Voit sisällyttää koulutuksen osaksi DigiViestijää.

Tiedon visualisointi viestijän työssä
joulukuu 2021
Visuaalinen viestintä on nykyisin jokaisen viestijän työpöydällä. Kuvien, videoiden ja visualisointien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja visuaalisen viestinnän suunnittelua tekevät muutkin kuin graafikot. Viestijältä odotetaan tänä päivänä osaamista sekä tilata, koordinoida että jopa tehdä itse kuvia, videoita ja infografiikkaa sekä visuaalisia ilmeitä. Hyvin suunniteltu visuaalisuus helpottaa jokaisen viestijän työtä ja vähentää ad hoc -tekemistä. Tästä koulutuksesta saat välineitä juuri tähän! Voit sisällyttää tämän koulutuksen osaksi DigiViestijää.

Someanalytiikka ja hakukoneoptimointi viestijän työssä
9.6. klo 9−16, 10.6. klo 9−12 ja 16.6.2021 klo 9−12
Kirjoitatko työssäsi sisältöjä verkkoon? Jotta lukijat myös löytäisivät tekstisi netin sisältömassasta, sujuvat kirjoitustaidot eivät yksinomaan riitä. Lisäksi tarvitaan hakukoneoptimoinnin ja someanalytiikan perusteiden ymmärrystä. Tule mukaan oppimaan Google Analyticsin peruskäyttöä ja kuulemaan, mitä hyötyä webanalytiikasta ja someanalytiikasta on sinun työssäsi. Voit sisällyttää tämän koulutuksen osaksi DigiViestijää.

Sosiaalinen media organisaation viestinnässä 
29.−30.9.2021
Haluatko hyödyntää sosiaalista mediaa suunnitelmallisemmin organisaatiosi viestinnässä? Tässä koulutuksessa pääset kehittämään oman organisaatiosi someviestintää tavoitteiden, mittareiden sekä kanavakohtaisen räätälöinnin kautta. Saat ajankohtaista tietoa ja käytännön ideoita sosiaalisen median strategiseen suunnitteluun ja käyttöön. Voit sisällyttää tämän koulutuksen osaksi DigiViestijää.

Viesti ja vaikuta videoilla -verkkokurssi 
alkaa 4.10.2021

Koulutuksellisten ja vaikuttavien videoiden tekemisessä tarvitaan pedagogista ymmärrystä erilaisista mahdollisuuksista, teknistä osaamista ja luovuutta. Tässä koulutuksessa opit suunnittelemaan vaikuttavia videoita erilaisiin tilanteisiin: viestintään, koulutuksiin, valmennuksiin ja kehittämisprosesseihin. Voit sisällyttää tämän koulutuksen osaksi DigiViestijää.

Digitaalinen työyhteisöviestintä
2 pv keväällä 2022
Sujuvampaan sisäiseen viestintään ja tehokkaampaan digitaaliseen työskentelyyn kannattaa panostaa. Digitaalinen työyhteisöviestintä -koulutuksessa mennään pintaa syvemmälle.  Koulutuksessa pureudutaan vuorovaikutuksen merkitykseen ja sen kehittämiseen digitaalisessa työssä. Koulutus sisältää myös työpajapäivän, jossa saat eväitä sisäisen sosiaalisen median kanavien tehokkaampaan käyttöön. Voit sisällyttää tämän koulutuksen osaksi DigiViestijää.

VUOROVAIKUTUS- JA VIESTINTÄTAIDOT

ProKirjoittaja − työelämän kirjoitustaidot
10.9.2021−14.10.2021
Digitalisaation voimistuessa ja työn monipuolistuessa työelämän kirjoitustaidot muuttuvat yhä tärkeämmiksi. Tekstin tuottamisen taito korostuu, kun tehdään muistioita, raportteja, viestitään sidosryhmille tai kun tehdään sisältöä yrityksen verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin, blogeihin tai muuhun markkinointiin. Yritykset tarvitsevat hyviä kirjoittajia. Tässä koulutuksessa pääset kehittämään työelämän kirjoitustaitojasi!

MYYNTI

Myynnin verkkokurssi 
joustava aloitus 

Verkkokoulutuksessa professori Petri Parvisen myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi. Parantaa myyntivalmiutta ja päivittää myyntiosaamisen tähän päivään. Päätavoitteina myyntityössä innostuminen ja omien tehokkaiden myyntitapojen löytäminen. Soveltuu tutkitusti kaikenlaisille myyntiosaamistaan kehittäville ammattilaisille.

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Järjestämme organisaatioille räätälöityjä koulutuksia kaikista viestinnän aihealueista. Tässä muutamia esimerkkejä.  

Esihenkilön vuorovaikutustaidot
Pyydä tarjous!
Tämän koulutuksen tavoitteena on esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja johtajien vuorovaikutus- ja työyhteisöviestintätaitojen kehittäminen. Koulutuksen jälkeen osaat rakentaa, kehittää, eheyttää ja voimaannuttaa omaa työyhteisöäsi vahvempien ja vaikuttavampien vuorovaikutustaitojen avulla. 

Asiantuntijan vuorovaikutustaidot
Pyydä tarjous!
Vaikuttava vuorovaikutus kokouksissa ja neuvotteluissa, toisten ihmisten innostaminen sekä taito kuunnella ja antaa palautetta rakentavasti ovat työelämän perustaitoja. Käytännöllisten harjoitusten ja lyhyiden tietoiskujen avulla harjoitellaan tuttuja työelämän vuorovaikutustilanteita ja pohditaan, miten niistä saisi entistä rikkaampia ja onnistuneempia niin inhimillisen kohtaamisen kuin työn tuloksellisuuden näkökulmista. 

Sosiaalinen media asiantuntijan viestinnässä
Pyydä tarjous!

Uudet digitaaliset kanavat ja median murros ovat haastaneet asiantuntijatyössä toimivat, ja viestintä on nykyään tärkeä työelämätaito kaikille asiantuntijoille. Uudessa toimintaympäristössä on hyvä tunnistaa erilaiset yleisöt ja kanavat, joissa yleisöjen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Koulutuksessa opit, miten digitaalisia viestintävälineitä ja alustoja voidaan käyttää monikanavaisesti asiantuntijan työssä ja asiantuntijatyön johtamisessa. 

Digitaalisen viestinnän lait ja oikeudet 
Pyydä tarjous!
Koulutuspäivässä perehdytään muun muassa sananvapauteen ja sen rajoihin niin työnantajan, työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta erityisesti digitaalisessa viestinnässä. Lisäksi tutustutaan sosiaalisen median erityispiirteisiin. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisen viestinnän juridiikasta tai jotka työskentelevät viestinnän parissa. 

Skriva på jobbet – mottagaranpassad textproduktion 
Pyydä tarjous!
Jobbar du med att skriva, bearbeta eller översätta texter i ditt dagliga arbete? Har du tänkt på om ditt budskap alltid når fram och om dina texter får avsedd effekt? Kom med på denna utbildning som fokuserar på textproduktion på svenska, olika digitala kanaler, målgrupp och syfte, språkriktighet samt kunskap om översättning. Utbildningen ger dig verktyg för att anpassa dina texter till olika kanaler och målgrupper. 

HY+DIGIAAMUT

Aamukahvien puheenvuoroissa tutustutaan ajankohtaisiin viestinnän teemoihin. HY+digiaamut järjestetään webinaareina. 

Digiaamujen tallenteet:

HY+digiaamu: Kohti sujuvampaa vuorovaikutusta etätöissä
6.11.2020 klo 8.30−9.30 / Tessa Horila

HY+digiaamu: Digitaalisten mediasisältöjen fiksumpi analytiikka
5.2.2020 klo 9.30−10.30 / Salla-Maaria Laaksonen

HY+digiaamu: Miksi vastuullisuusviestintä on vaikeaa
15.4.2021 klo 9.30−10.30 / Outi Ihanainen-Rokio