FI | SV | EN

Helsingin yliopiston kasvatustieteellistä asiantuntemusta Pakistaniin

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy ja kasvatustieteellinen tiedekunta ovat aloittaneet laaja-alaisen opettajainkoulutuslaitoksen kehitys- ja täydennyskoulutusprojektin Pakistanissa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Projektin päätavoitteena on tukea pakistanilaisen opettajankoulutusta järjestävän oppilaitoksen opetuskulttuurin kehitystä ja muutosta. Projektin lanseeraustilaisuus järjestettiin Karachissa, Pakistanissa 6. maaliskuuta 2019.

Projekti toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan asiantuntemuksen avulla. Suomalaisen asiatuntijatiimin rooli on tarjota pakistanilaisille opettajille tukea ja välineitä hyödyntää suomalaisen koulujärjestelmän antia paikallisessa kontekstissa.

– Perimmäinen tavoite on kehittää luovia, rakentavasti ajattelevia, yhteistyökykyisiä ja pohdiskelevia yksilöitä. Projektin puitteissa tehty työ tähtää myös opettamaan kansalaisia, jotka ovat sitoutuneita luomaan oikeudenmukaista kansalaisyhteiskuntaa, toteaa projektin akateeminen johtaja Leena Krokfors Helsingin yliopistosta.

Leena Krokforsin johtaman akateemisen työryhmän ainevastaavina toimivat Jari Lavonen, Tapio Lahtero, Heidi Krzywacki, Kaisa Hahl ja Marko van den Berg Helsingin yliopistosta.

Projektin aikana rikastetaan Pakistanin Karachissa sijaitsevan Government Elementary College of [Teacher] Education -oppilaitoksen (lyh. GECE) opettajien koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Kohderyhmänä on GECE:n henkilöstö. Projekti koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Opetussuunnitelman rikastaminen
  2. Opetusohjelmien kehittäminen
  3. Opetushenkilöstön ammatillinen kehittäminen

Jokaiseen osa-alueeseen sisällytetään tutkimusperusteisia, kasvatustieteisiin, pedagogiikkaan ja ainedidaktiikkaan liittyviä praktisia sisältöjä.

HY+ Oy vastaa projektikokonaisuuden hallinnasta ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta Suomen asiantuntijatiimin kokoonpanosta. Paikallisena yhteistyökumppanina toimii pakistanilainen voittoa tavoittelematon koulutusyhtiö Durbeen, joka hallinnoi projektia Pakistanissa.

Projekti alkoi toukokuussa 2018, ja sen on suunniteltu kestävän kokonaisuudessaan viisi vuotta. Viime vuoden aikana tehtiin opetussuunnitelman rikastamistyö, joka kohdistuu GECE:n opettajankoulutusohjelman kahteen ensimmäiseen lukuvuoteen. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa elokuussa 2019. Projekti jatkuu intensiivisellä täydennyskoulutuksella Karachissa kesäkuussa 2019, jolloin valmistellaan opettajia uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon.

Kehitysprojektin tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaista on molempien maiden tiimien kiinteä yhteistyö.

– On ollut aivan mahtavaa, että projekti on päässyt hienosti vauhtiin ja työ on edennyt suunnitellusti. Tässä projektissa kulminoituu se kaikki, miksi työ koulutusviennin parissa on palkitsevaa ja mielenkiintoista. Työskentely Pakistanin tiimin kanssa on ollut antoisaa ja tiivistä, ja yhteistyöllä voidaan saavuttaa laajamittainen ja kestävä muutos opettajien koulutukseen Pakistanissa, kertoo projektinjohtaja Minna Saadé HY+ Oy:stä.

Lisätietoa englanniksi

Lisätietoja

Minna Saadé, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
minna.saade@helsinki.fi, p. 050 311 5814

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi