Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Varhennetun kielenopetuksen aakkoset

 

V = Varhennettu kielenopetus viittaa ennen kolmatta luokkaa alkavaan vieraan kielen opiskeluun. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti kaikki kunnat varhentavat vuonna 2020 eli vieraan kielen opiskelu aloitetaan tuolloin ensimmäiseltä luokalta.

A = Autenttisuus on tärkeää: materiaalit, opettajan kieli ja kulttuuri tuodaan mahdollisimman aidossa muodossa oppijoille.

R = Rikasteinen kielenopetus tarkoittaa vieraan kielen opiskelua maksimissaan 25 % oppitunneista. Se voidaan toteuttaa tuokioina, kokonaisina oppitunteita tai vaikka projekteina muun oppimisen lomassa.

H = ”Hello! Hej! Hola!” Kieltä opitaan kommunikatiivisesti ja luontevasti osana muutakin oppimista. Oppiminen aloitetaan suullisista taidoista.

E = Eskarissa kielenoppiminen on osa alkuopetuksen äidinkielen tuntiresurssia.

N = Numerot, viikonpäivät ja kuukaudet opetellaan myös vieraalla kielellä. Ne ovat sanastoa, josta vieraan kielen opettelu on helppo aloittaa jo varhain.

N = Nettiryhmistä esimerkiksi Loisto on hyvä foorumi jakaa ja osallistua kielen varhennusta koskevaan keskusteluun.

E = Englanti on yleisin varhennetun kielenopetuksen kieli mutta tutkijoiden mukaan kannattaisi aloittaa jollain muulla kielellä, koska englannin saa ikään kuin ”ilmaiseksi” muualta.

T = Toiminnalliset menetelmät nähdään vaikuttavaksi keinoksi toteuttaa varhennettua kielenopetusta.

T = Tuntisuunnitelmia jaetaan eri verkostoissa ja koulutuksissa. Tämä helpottaa opetuksen jaksottamista ja suunnittelutyötä.

U = Uudenlaiset toimintamallit korostavat viestinnällisyyttä ja kielen sosiaalista luonnetta.

K = Kielikylpyopetus tarkoittaa Suomen virallisten kielten (suomi, ruotsi) kokonaisvaltaista käyttöä esimerkiksi päiväkodissa.

I = Innostus kielenkäyttöön on tärkeä tavoite. Myöhemmässä vaiheessa voidaan opiskella kieltä ja sen rakenteita systemaattisemmin.

E = Elektronisten materiaalien määrä on huikea ja niiden hyödyntäminen tuo vaihtelua ja lisäarvoa opetustyöhön.

L = Leikit ja pelit ovat tärkeä osa varhennettua kielenopetusta koska oppijat eivät välttämättä osaa vielä lukea. Leikin avulla kieltä opitaan mielekkäällä tavalla. On myös tutkittu, että musiikki edistää vieraan kielen oppimista.

E = Esitykset ja draaman käyttö oppimisessa helpottavat kommunikaatiotilanteiden rakentamista.

N = Nuket, käsinuket, nallet ja pehmolelut auttavat kielen harjoittelussa, koska lapsi omaksuu nuken avulla roolin, jonka turvissa voi harjoitella ääntämistä ja kommunikointia.

O = Opetussuunnitelma ohjaa, mutta on tärkeää verkostoitua koulutuksissa ja jakaa hyviä käytäntöjä ettei kaikkea tarvitse tehdä itse.

P = Puheen harjoittelulla on hyvä aloittaa, koska lapset omaksuvat vieraan kielen ääntämisen helposti ja ovat ennakkoluulottomia kielen käyttäjiä.

E = Eheyttävien kokonaisuuksien luominen tehostaa oppimista.

T = Tarinat ja erilaiset esitykset kannustavat lasta tutkimaan kieltä ja kokemaan elämyksiä.

U = Uudet oppimisvälineet ja materiaalit mahdollistavat oppimisen myös kotona. Koulutuksissa jaetaan usein vinkkejä kielen omaehtoiseen harjoitteluun.

S = Suihkutuksella tarkoitetaan pieniä opetustuokioita, joiden aikana tutustutaan kohdemaan kieleen ja kulttuuriin.

Kirjoittaja: Kehittämisen asiantuntija Marjut Sadeharju

Jos olet kiinnostunut varhennetusta kielenopetuksesta, voit esimerkiksi tutustua Lahden kaupungille toteuttamaamme varhennetun kielenopetuksen koulutuspäivään.

Lue seuraavaksi

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!