FI | SV | EN

Varhennetun kielenopetuksen aakkoset

 

V = Varhennettu kielenopetus viittaa ennen kolmatta luokkaa alkavaan vieraan kielen opiskeluun. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti kaikki kunnat varhentavat vuonna 2020 eli vieraan kielen opiskelu aloitetaan tuolloin ensimmäiseltä luokalta.

A = Autenttisuus on tärkeää: materiaalit, opettajan kieli ja kulttuuri tuodaan mahdollisimman aidossa muodossa oppijoille.

R = Rikasteinen kielenopetus tarkoittaa vieraan kielen opiskelua maksimissaan 25 % oppitunneista. Se voidaan toteuttaa tuokioina, kokonaisina oppitunteita tai vaikka projekteina muun oppimisen lomassa.

H = ”Hello! Hej! Hola!” Kieltä opitaan kommunikatiivisesti ja luontevasti osana muutakin oppimista. Oppiminen aloitetaan suullisista taidoista.

E = Eskarissa kielenoppiminen on osa alkuopetuksen äidinkielen tuntiresurssia.

N = Numerot, viikonpäivät ja kuukaudet opetellaan myös vieraalla kielellä. Ne ovat sanastoa, josta vieraan kielen opettelu on helppo aloittaa jo varhain.

N = Nettiryhmistä esimerkiksi Loisto on hyvä foorumi jakaa ja osallistua kielen varhennusta koskevaan keskusteluun.

E = Englanti on yleisin varhennetun kielenopetuksen kieli mutta tutkijoiden mukaan kannattaisi aloittaa jollain muulla kielellä, koska englannin saa ikään kuin ”ilmaiseksi” muualta.

T = Toiminnalliset menetelmät nähdään vaikuttavaksi keinoksi toteuttaa varhennettua kielenopetusta.

T = Tuntisuunnitelmia jaetaan eri verkostoissa ja koulutuksissa. Tämä helpottaa opetuksen jaksottamista ja suunnittelutyötä.

U = Uudenlaiset toimintamallit korostavat viestinnällisyyttä ja kielen sosiaalista luonnetta.

K = Kielikylpyopetus tarkoittaa Suomen virallisten kielten (suomi, ruotsi) kokonaisvaltaista käyttöä esimerkiksi päiväkodissa.

I = Innostus kielenkäyttöön on tärkeä tavoite. Myöhemmässä vaiheessa voidaan opiskella kieltä ja sen rakenteita systemaattisemmin.

E = Elektronisten materiaalien määrä on huikea ja niiden hyödyntäminen tuo vaihtelua ja lisäarvoa opetustyöhön.

L = Leikit ja pelit ovat tärkeä osa varhennettua kielenopetusta koska oppijat eivät välttämättä osaa vielä lukea. Leikin avulla kieltä opitaan mielekkäällä tavalla. On myös tutkittu, että musiikki edistää vieraan kielen oppimista.

E = Esitykset ja draaman käyttö oppimisessa helpottavat kommunikaatiotilanteiden rakentamista.

N = Nuket, käsinuket, nallet ja pehmolelut auttavat kielen harjoittelussa, koska lapsi omaksuu nuken avulla roolin, jonka turvissa voi harjoitella ääntämistä ja kommunikointia.

O = Opetussuunnitelma ohjaa, mutta on tärkeää verkostoitua koulutuksissa ja jakaa hyviä käytäntöjä ettei kaikkea tarvitse tehdä itse.

P = Puheen harjoittelulla on hyvä aloittaa, koska lapset omaksuvat vieraan kielen ääntämisen helposti ja ovat ennakkoluulottomia kielen käyttäjiä.

E = Eheyttävien kokonaisuuksien luominen tehostaa oppimista.

T = Tarinat ja erilaiset esitykset kannustavat lasta tutkimaan kieltä ja kokemaan elämyksiä.

U = Uudet oppimisvälineet ja materiaalit mahdollistavat oppimisen myös kotona. Koulutuksissa jaetaan usein vinkkejä kielen omaehtoiseen harjoitteluun.

S = Suihkutuksella tarkoitetaan pieniä opetustuokioita, joiden aikana tutustutaan kohdemaan kieleen ja kulttuuriin.

Kirjoittaja: Kehittämisen asiantuntija Marjut Sadeharju

Jos olet kiinnostunut varhennetusta kielenopetuksesta, voit esimerkiksi tutustua Lahden kaupungille toteuttamaamme varhennetun kielenopetuksen koulutuspäivään.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi