Lahden kaupungin logo
Toteutimme Lahden kaupungille varhennetun kielenopetuksen koulutuspäivän

Lahdessa panostetaan koulutukseen ja opettajat ovat innokkaita kehittämään itseään. Yhteistyömme Lahden kaupungin kanssa on jatkunut vuosia, ja monet Lahdessa työskentelevät opettajat ovat osallistuneet koulutuksiimme.

Lahdessa on nyt aloitettu varhennetun kielenopetuksen kokeiluilla ja pikkuhiljaa alakoulut ovat siirtyneet ensimmäiseltä luokalta alkavaan vieraan kielen opetukseen. Olemme olleet mukana kouluttamassa luokanopettajia sekä aineenopettajia, jotka opettavat pääasiassa varhennettua englantia.

Järjestämissämme koulutuspäivissä on keskitytty kielitietoisuuteen, digitaaliseen materiaalintuottamiseen ja jakamiseen, aivotutkimuksen näkökulmiin kielenoppimisessa sekä opettajien oman kielitaidon päivittämiseen. Koulutukset ovat olleet osa Lahden kaupungin Kielen kärjellä -hanketta, johon osallistuvat Lahdessa kielen varhennuksessa toimivat opettajat.

Monelle opettajalle englannin opettaminen ykkös- ja kakkosluokkalaisille on aiheuttanut tarpeen päivittää osaamista ja kehittyä muuttuneen tehtävänkuvan vaatimalla tavalla. Järjestimme 30.10.2018 englannin koulutuspäivän, jossa yhdistyivät englannin kielen käyttäminen luokkahuoneessa, toiminnalliset työtavat sekä materiaalien jakaminen kollegoille.

Kuva Katja Hyöppösestä koulutuspäivässä
Katja Hyöppönen (oikealla) koulutuspäivässä

Varhaiskasvattaja Katja Hyöppösen mukaan koulutuspäivä vastasi hyvin hänen asettamiaan ennakko-odotuksia, koska aiheena oli opettajan oman kielitaidon kehittäminen. ”Oli hienoa, että koulutuksessa oli haastetta, eikä käyty läpi pelkästään koulu- ja opetussanastoa, mikä sekin on tietenkin tärkeää. Loppupäivästä englanti sujuikin jo paremmin ja jännityskin helpotti”, Hyöppönen toteaa koulutuspäivästä.

Osallistujat olivat toivoneet toiminnallista kielenoppimista, jota he voisivat soveltaa myös omassa luokkahuoneessaan. Speeddating-tutustumisleikki, luovaa ajattelua vaativat kuvatarinatyöpajat sekä omien runojen julkaisu digitaalisesti liikuttivat osallistujia niin käytännössä kuin kuvaannollisestikin.

Hyöppönen kertoo pitäneensä koulutuspäivässä siitä, että keskustelua oli paljon ja kieltä joutui oikeasti käyttämään koko päivän ajan. ”Tehtävissä oli paljon keskustelua ja muutenkin meitä aktivoitiin. Runotehtävä oli haastava ja siinä joutui operoimaan myös omalla epämukavuusalueella, mutta se myös antoi paljon”, hän toteaa.

Koulutuksessa opettajat saivat myös tutustua toisiinsa ja keskustelutehtävien aikana vaihtaa materiaaleja, joita he olivat käyttäneet menestyksekkäästi. Kouluttajat suunnittelivat päivän kulun siten, että yhteinen tietopääoma tuli tehokkaasti jakoon ja opettajat saivat rauhassa kerätä tietopankkia kielenopetukseen. Hyöppöselle koulutuksesta jäi positiivinen mielikuva ja hän kokee saaneensa lisävarmuutta kielen käyttämiseen. ”Sain myös vinkkejä, joita pystyn soveltamaan työssäni”, hän lisää.

Ryhmäpalautteesta selvisi, että samanlaiselle koulutukselle toivottiin jatkoa. Koulutuspäivän lopuksi eräs osallistuja kysyikin: ”Milloin tulette uudestaan?”

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tutustu myös muihin koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!