FI | SV | EN

Valmennuksen ja koulutuksen suunnittelu: asiakas ja oppija keskiöön

Koulutuksen ja kehittämisen kenttä on muuttunut viime vuosina ja muuttuu edelleen. Asiakkaat ja oppijat ovat entistä vaativampia ja tietoisempia toiveistaan. Usein halutaan paljon, lyhyessä ajassa ja pienellä budjetilla. Toiveet ja realismi eivät kuitenkaan aina kohtaa, jolloin tarvitaan asiantuntijan suunnitteluapua.

Koulutus tai valmennus on vain yksi kehittämisen muoto, mutta se on hyvä vaihtoehto, kun halutaan oppia tai kehittää asioita yhdessä. ”Norsunluutornissa” tehty suunnittelu on mennyttä aikaa, kun asiakkaan ja oppijan tarpeet halutaan ottaa suunnittelun keskiöön.

Miten sitten rakentaa tai muotoilla asiakas- ja oppijalähtöinen koulutus, valmennus tai muu kehittämisprosessi? On mahdotonta antaa lyhyt tai yksinkertainen vastaus, joka pätisi kaikkiin tilanteisiin ja asiakkaisiin.

Lähtisin kuitenkin siitä, että ensin on hyvä asettaa päähän niin sanotut asiakas-oppija-silmälasit. Ne auttavat meitä kohdistamaan suunnittelua toivottuun suuntaan. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon suunnittelun eri näkökulmia, haastaa asiakas mukaan suunnitteluun ja kuulla myös, mitä tutkimus sanoo esimerkiksi oppimisesta.

Edellä mainittuja asioita lähdetään sovittelemalla yhteen kuin rakentaisi palapeliä. Kokemus tekee lopulta mestarin tässäkin asiassa.

Kysymykset aktivoivat oppijaa oppimaan, joten ne auttavat myös suunnittelussa. On hyvä miettiä ainakin seuraavia näkökulmia ja kysymyksiä tarkemmin.

Asiakas, oppija ja konteksti

 • Kenelle olen koulutus- tai muuta oppimispalvelua rakentamassa tai muotoilemassa?
 • Mitkä ovat asiakkaan erityiset tarpeet ja toiveet?
 • Millainen konteksti on kyseessä ja miten se tulisi huomioida?
 • Mitkä ovat asiakkaan mahdollisuudet ja rajoitteet?

Vaikuttavuus ja tavoitteet

 • Millaista vaikuttavuutta haetaan ja miten se aiotaan saavuttaa?
 • Millaisia mittareita mahdollisesti tarvitaan?
 • Millaisia tavoitteita tulisi luoda?
 • Keiden pitäisi olla mukana määrittämässä tavoitteita ja missä kohtaa?
 • Ovatko eri osapuolten, kuten organisaation, tilaajan ja oppijoiden, tavoitteet linjassa keskenään ja jos eivät, miten silloin tulisi toimia?

Ymmärrys hyvästä oppimisesta

 • Millainen on oma käsitykseni hyvästä oppimisesta ja kehittymisestä? Entä asiakkaan ja oppijoiden?
 • Mitä tutkimus sanoo laadukkaasta oppimisesta?
 • Ovatko eri osapuolten näkemykset linjassa keskenään ja jos eivät, miten silloin tulisi toimia?

Toteutuksen muoto

 • Millainen toteutus palvelee parhaiten asiakkaan tavoitteisiin pääsemistä?
 • Tehdäänkö lähi- vai monimuotototeutus tai verkkokoulutus?
 • Tarvitaanko toteutukseen mukaan erilaisia digitaalisia tai sosiaalisen median työkaluja?
 • Tarvitaanko käänteistä luokkahuoneopetusta tai tutkivan oppimisen otetta?

 Sisällöt ja menetelmät

 • Mitä sisältöjä tarvitaan ja miten tunnistaa keskeiset sisällöt?
 • Edetäänkö oppimisprosessin rakentamisessa kysymysten tai erilaisten menetelmien työstämisen kautta?
 • Tarvitseeko koulutukseen tai valmennukseen liittää myös esimerkiksi ohjauksen muotoja turvaamaan oppimista ja vaikuttavuutta?

Resurssit

 • Miten talous vaikuttaa suunnitteluun ja tulevaan toteutukseen? Mitä se mahdollistaa tai rajoittaa?
 • Miten auttaa johtoa tai esimiestä ymmärtämään resurssitarve ja suunnitteluun tarvittava riittävä aika?

Myynti ja markkinointi

 • Tuleeko toteutus organisaation sisälle vai myytäväksi asiakkaille?
 • Markkinoidaanko koulutusta organisaation sisälle vai ulkopuolelle?
 • Mitä myynnillisiä näkökulmia pitää osata ottaa huomioon jo suunnittelussa?
 • Mitä pitäisi ymmärtää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän näkökulmista digitaalisuutta unohtamatta?

Arviointiprosessi

 • Riittääkö palautteen pyytäminen toteutuksen lopussa?
 • Millainen arviointiprosessi tulisi rakentaa ja mitä siinä pitäisi huomioida, jotta päästään toivottuun lopputulokseen?

Yhteissuunnittelu

 • Riitänkö itse vai tarvitsenko myös muita mukaan suunnitteluun?
 • Keiden näkökulmat ja osaaminen painavat ja keitä pitäisi saada mukaan?
 • Miten saan haastettua asiakkaan ja oppijan suunnitteluun mukaan sekä ymmärtämään roolinsa tärkeyden onnistuneessa suunnittelussa ja toteutuksessa?
 • Millaisia suunnittelun välineitä tarvitaan?
 • Voisiko palvelumuotoilun näkökulmista olla hyötyä?
 • Miten toimia tilaajan, ryhmän ja oppijan mahdollisten tarpeiden ja toiveiden jännitteiden keskellä?

Joskus koulutusten ja valmennusten suunnittelu on yksinkertaista ja helppoa. Toisinaan se voi olla kovinkin haastavaa, kun pyritään sovittamaan yhteen eri osapuolten erilaisia käsityksiä, toiveita, tavoitteita ja keskeisiä oppimisen tutkimustuloksia mielekkään lopputuloksen saavuttamiseksi.

Erilaiset suunnittelu- ja toteuttamisprosessit tekevät suunnittelijan työstä mielenkiintoisen. Suunnittelija pääsee käyttämään luovuutta ja luomaan yhteistyössä asiakkaan ja muiden kanssa innovatiivisiakin toteutuksia.

Harva meistä onnistuu tässä kuitenkaan yksin, vaan tarvitsemme ympärille inspiroivia ihmisiä ja erilaisia työkaluja. HY+:n asiakas- ja oppijalähtöistä suunnittelua tukeva koulutus on yksi foorumi, jossa pääsee yhdessä muiden alan ammattilaisten ja valmentajien kanssa sukeltamaan suunnittelun kiehtovaan maailmaan ja ratkomaan yllä olevia kysymyksiä peilaten niitä myös omaan työhön ja sen kehittämiseen.

Kirjoittaja: Marianne Terkki-Mallat, johtamisen asiakkuuspäällikkö, HY+

Haluatko toteuttaa koulutuksen kokonaan verkossa? Lue blogista 10 vinkkiä verkkokoulutusten suunnitteluun.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi