FI | SV | EN

Uusi koulutusmalli tehostaa ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden pätevöitymistä

Maahanmuuttajalääkärit ovat joutuneet viime vuosina kovan kritiikin kohteeksi erityisesti huonosta suomen kielen taidostaan, mutta epäilyjä on ollut myös heidän ammatillisesta osaamisestaan. Tällä hetkellä EU- tai ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneet lääkärit saavat ammatinharjoittamisluvan Suomessa niin kutsutussa laillistamisprosessissa, josta vastaa Tampereen yliopiston yleislääketieteen oppiala yhteistyössä Valviran kanssa. Menestyminen prosessin kolmiosaisessa kuulustelussa korreloi myös tutkimusten mukaan vahvasti kielitaitoon.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut on mukana kehittämässä maahanmuuttajalääkäreille uudenlaista, modulaarista koulutusmallia. Laajapohjainen, kolmen yliopiston yhteinen hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä tuotetaan nk. vetoketjumalli, joka yhdistää ammatillisen kielikoulutuksen ja Lääkäriksi Suomeen -tyyppisen koulutuksen. Uusi koulutus tukee laillistamisen edellyttämän kuulustelun suorittamista, riittävän kielitaidon oppimista sekä ulkomaalaisen lääkärin ammatin harjoittamista Suomessa niin, ettei potilasturvallisuus vaarannu.

Koulutus- ja kehittämispalvelut tuo hankkeeseen oman osaamisensa ja kokemuksensa mm. vuosina 2010 – 2013 Kaakkois-Suomessa järjestetyistä Sukkula-koulutuksista. Ammatillisen suomen kielen koulutuksiin osallistui noin 150 lääkäriä useista eri kieli- ja kulttuuritaustoista.

Lisätietoja hankkeesta voit lukea täältä.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi