Valtakunnallinen koulutusmalli, ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden modulaarinen valmennusohjelma

Toteutetaan valtakunnallinen monitoimijakehittämishanke, jonka avulla tuotetaan modulaarinen kaksipalstainen valmennusohjelmamalli: WP1 Lääkärikoulutuksen sisällöt, ja WP2 Kielikoulutuksen sisällöt. Lääkärikoulutuksen ja kielikoulutuksen opetussuunnitelman raamit ja sisältöteemat ovat hankkeen jälkeen avoimessa hyötykäytössä rahoittajille, koulutuspalveluiden tuottajille, asiakkaille/osallistujille ja sidosryhmille.
Hankkeen tarkoitus on myös parantaa koulutuksen laatua ja tarjontaa ja korjata nykyinen ja monella tapaa epätarkoituksenmukainen kokonaistilanne.
WP2 Kielikoulutuksen sisällöt:

– Kehitetään modulaarinen rakenne
– Tuotetaan S2-kielikoulutuksen kokonaisuus, joka valmentaa ulkomaalaista lääkäriä sekä kelpoisuuskokeeseen että lääkärin työssä menestymiseen Suomessa
– Jäsennetään kokonaisuus itsenäisiksi koulutus-moduuleiksi ja kullekin moduulille rakennetaan moduulin oppimistavoite, opetussuunnitelman raamit ja sisältöteemat
– Suunnittellaan sisällöt
– Järjestetään muiden valittujen asiantuntijoiden kommentointikierrokset ja validointi.

Ulkomaalaislääkärin työssä kieli on sekä keskeinen työväline ja kiinteä osa ammattitaitoa, että jatkuvan oppimisen kohde. Kommunikaatio ja ymmärtäminen ovat keskeisiä tekijöitä potilasturvallisuudessa. Kielitaidon merkitys korostuu myös viestintätilanteissa kollegoiden ja viranomaisten kanssa, jolloin tarvitaan kielen eri rekistereitä. Potilaiden kanssa täytyy ymmärtää paikallisia murteita ja monivivahteista yleiskieltä, hallintohenkilöstön kanssa asioidessa korostuu viranomaiskielen ymmärtäminen. Koulutuksessa on huomioitava kielen kaikki osa-alueet: puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, rakenteiden ja sanaston hallinta.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!