FI | SV | EN

TYÖNOHJAUS- JA SOVITTELUKOULUTUSTA

Työnohjaajien kouluttajana HY+:lla eli Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluilla on pitkät ja vankat perinteet. Teemme työnohjaajakoulutuksia myös tilauskoulutuksena yrityksille ja erilaisille organisaatioille. Vuodesta 2013 lähtien olemme järjestäneet myös työyhteisösovittelun koulutusta, jota voimme toteuttaa myös tilauskoulutuksena.

Työnohjaus on ”työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen.” (Suomen Työnohjaajat ry, Story). Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, työtapojen vaikutuksen tiedostamista ja työmotivaation ylläpitoa. Se on tilaisuus tarkastella omaa työhyvinvointia ja ammatillista kasvua sekä työn laatua. Työnohjausta voidaan käyttää mm. asiakastyössä, kehittämishankkeiden ja muutostilanteiden ohjauksessa, johtamisen valmennuksessa sekä esimiestyön tukemisessa yksilö-, ryhmä- ja työyhteisömuotoisena.

TIETOA TULEVISTA KOULUTUKSISTA:

Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä – coaching, fasilitointi ja mindfulness lähestymistapoina (70 op), 2.9.2021 – 15.12.2023
Koulutus antaa sekä teoreettiset että käytännön valmiudet toimia kehittymistä edistävänä työnohjaajana, coachina ja fasilitaattorina erilaisissa työelämään liittyvissä kehitysprosesseissa. Koulutuksesta saa työnohjaajapätevyyden. Koulutus soveltuu hyvin mm. henkilöstön kehittäjille, esimiehille, valmentajille, kouluttajille, konsulteille sekä kaikille asiakastyötä tekeville.

Työyhteisösovittelun diploma (15 op), 7.10 2021 – 31.5.2022
Työyhteisön konfliktit tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen eli työhönsä.Koulutuksen tavoitteena on rakentaa monipuolista osaamista työyhteisösovitteluun ja edellytykset toimia työyhteisösovittelijana erilaisissa organisaatioissa. Koulutuksen aikana kehitetään työyhteisösovittelun toimintamalli ja käynnistetään sovittelu omassa tai asiakasorganisaatiossa. Tavoitteena on myös edistää työyhteisösovittelun käyttöä ja tunnettuutta menetelmänä, jonka avulla voidaan käsitellä organisaatiossa esiintyviä konflikteja sekä lisätä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä.

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus (70 op), 11.11.2021-31.12.2023 
Ratkaisukeskeinen työnohjaus voimaannuttaa, tukee ammatillista kasvua, lisää työhyvinvointia sekä parantaa työn laatua ja tuloksellisuutta. Se on asiakas- ja voimavarakeskeinen, tulevaisuusorientoitunut ja tavoitteellinen menetelmä asiakastyöhön, johtamiseen, projektityöskentelyyn, tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun. Koulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisiä toimintatapoja hyödyntävänä työnohjaajana työelämän erilaisissa kehittämishaasteissa niin organisaatioiden sisällä kuin itsenäisenä yrittäjänäkin.  Teemme yllä olevia koulutuksia ja valmennuksia myös asiakaskohtaisina räätälöityinä toteutuksina. Räätälöity koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Kysy myös itsellesi, ryhmällesi tai työyhteisöllesi työnohjausta! 

Ratkaisukeskeinen valmentaja / coach, (40 op) 3.2.2022-20.1.2023 
Haluatko kehittyä coachina tai coachiksi ─ tai tarvitsetko ratkaisukeskeisen ja valmentavan lähestymistavan taitoja muissa rooleissasi ja tehtävissäsi? Valmentavan vuorovaikutuksen taidot ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi johtajien, esihenkilöiden, henkilöstöammattilaisten ja kehittäjien työssä, kaikessa asiakastyössä sekä opetus- ja koulumaailmassa. Ratkaisukeskeinen, valmentava ote auttaa yhteisön hyvinvoinnin ylläpitämisessä, mikä on noussut yhä tärkeämmäksi nykypäivän työelämässä. Tästä koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet ratkaisukeskeisyyden soveltamiseen omassa työssäsi.

Tutustu myös muuhun asiakaskohtaiseen koulutuksen ja valmennuksen tarjontaamme! Ota yhteyttä ja kysy lisää!