FI | SV | EN

Toimijuus työssä – tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi

Miten tulevaisuuden työelämän muutokset vaikuttavat ohjaustyön kehitykseen? Työnohjaaja (STOry) ja coach (PCC) Päivi Kupias on kirjoittanut julkaisun ”Toimijuus työssä. Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi”. Julkaisu on tarkoitettu kaikille ohjaustyöstä kiinnostuneille. Teos sisältää teemoja, jotka kiinnostavat ohjaustyön konkareita, mutta on myös selkeä ja helppolukuinen aloittelevalle ohjaajallekin. Erityisen hyvin se sopii alaa opiskeleville.

Olen kirjoittanut teoksen kolmesta eri syystä. Ensinnäkin halusin itse ymmärtää paremmin työelämään liittyvän ohjauksen kenttää kokonaisuutena. Toiseksi toivon, että teos antaa alan opiskelijoille selkeämmän kuvan siitä, millaisessa kokonaisuudessa he ovat mukana, ja mitä heiltä ohjaajina odotetaan. Kolmanneksi toivon, että teos auttaa myös ohjauksen tilaajia ja asiakkaita hahmottamaan sekä ohjauksen mahdollisuuksia, että rajoitteita, ja helpottaa heitä tilaamaan heille sopivaa ohjausta.

Kupias käsittelee teoksessa eri ohjausmuotoja, niiden juuria, nykyvaiheita ja tulevaisuutta. Suurin huomio kiinnitetään eri ohjausmuotojen yhteneväisyyksille. Kupias haastatteli teosta varten 13 kokenutta ohjaajaa, joiden kokemuksia ja ideoita esitellään teoksessa.

Lataa julkaisu jättämällä yhteystietosi alle

Tutustu myös aiemmin julkaistuun Työnohjaus, coaching ja fasilitointi kehittymisen tukena -julkaisuun. Julkaisu koostuu HY+:n Työnohjaaja kehittäjänä -koulutukseen vv. 2013–2015 osallistuneiden opiskelijoiden lopputöistä.

Lue seuraavaksi