FI | SV | EN

HY+digiaamu: Inkluusio? Pohdittavaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtamiseen

Inklusiivisen kasvatuksen ja opetuksen kysymykset ovat ajankohtaisia kouluissa ja päiväkodeissa. Inkluusion toteutumiseen vaikuttavat olennaisesti koulu- tai päiväkotiyhteisön toimintakulttuuri ja johtaminen. Inkluusion johtamisessa tärkeitä tekijöitä ovat kieli, käsitteet, yhteisten merkitysten antaminen ja vuorovaikutus.

Inkluusiota perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtamisen näkökulmasta käsiteltiin HY+digiaamussa 24.3.2022. Aiheesta alustivat Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Raisa Ahtiainen ja väitöskirjatutkija Kirsi-Marja Heikkinen. Lataa alta HY+digiaamun tallenne, jonka avulla voit pohtia inkluusion johtamisen kysymyksiä omassa työyhteisössäsi.

Lue seuraavaksi