Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Joustava esi- ja alkuopetus

Koulutus tarjoaa tukea joustavan sekä lapsen kasvun ja oppimisen tarpeet huomioivan esi- ja alkuopetuksen toteutukseen ja kehittämiseen.

Hallitusohjelman (2019) tavoitteena on parantaa varhaisten perustaitojen oppimista muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Joustavan esi- ja alkuopetuksen avulla lapselle luodaan jatkumo, joka ottaa huomioon lapsen kasvun ja oppimisen tarpeet ja taidot.

Kenelle

Koulutus on suunnattu esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle.

Hyödyt

Lasten tarpeista lähtevä pedagoginen yhteistyö esiopettajien, luokanopettajien ja erityisopettajien välillä lisää joustavia oppimiskäytäntöjä ja auttaa kohdentamaan lapsille moniammatillista tukea. Koulutus lisää yhteistä ymmärrystä ja osaamista esi- ja alkuopetuksen asiantuntijuuden välillä.

Sisältöjä

Koulutuksessa käydään läpi yhteisöllistä toimintakulttuuria, opettajien moniammatillista yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja oppilaiden yksilöllisten oppimispolkujen edistämistä. Koulutuksessa käsitellään myös vuosiluokattomuutta.

Toteutustapa

Koulutuksen aikana esiopettaja ja luokanopettaja toimivat kehittäjäopettajaparina, ja koulutukseen voidaan liittää myös kouluvierailuja. Koulutuksen laajuus on 2–5 päivää. Tarkempi toteutus sovitaan erikseen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Sari Saarinen
050 479 4761
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Sari Saarinen
050 479 4761
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]
Uusia opettajille ja oppilaitosten johtajille suunnattuja koulutushankkeita
Toimintakulttuurin muutos opetusalalla nostaa esiin monenlaisia koulutustarpeita. Muun muassa oppilaitosjohtaminen, oppimisyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen, digitaalinen […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!