Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Etätyön johtaminen

Valmennus tukee organisaatiosi etätyön johtamista ja tarjoaa työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Tässä valmennuksessa hahmotetaan keskeisiä etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä sekä tarjotaan näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Valmennus lisää ymmärrystä myötätunnon merkityksestä psykologisen turvan rakentajana ja myötätunnon tarpeellisuudesta etätyössä. Lisäksi valmennus tarjoaa menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen etätyössä.

Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva, ja se tukee osallistujan omaa etäjohtamisen reflektiota.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta.

Hyödyt ja keskeiset tavoitteet

Valmennuksessa osallistujat:

 • oppivat havainnoimaan ja hahmottamaan keskeisiä etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä
 • saavat näkökulmia ja työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa
 • ymmärtävät myötätunnon merkityksen psykologisen turvan rakentajana
 • kasvattavat näkemystään myötätunnon tarpeellisuudesta ja haastavuudesta etätyössä
 • löytävät konkreettisia keinoja myötätunnon etäjohtamiseen
 • saavat näkökulmia ja keinoja sovun ja diversiteetin johtamiseen sekä yksilöllisten tieto- ja tunnetarpeiden tunnistamiseen etätyössä
 • oppivat menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen etätyössä yhteisöllisyyttä tukien
 • innostuvat omista, henkilökohtaisista etäjohtamisen vahvuuksistaan.

Kenelle

Valmennus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille, keskijohdolle, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka tarvitsevat työssään etäjohtamisen taitoja.

Keskeinen sisältö

 • Johtamisesta ohjaamiseen – Miten verkko muuttaa esihenkilön työtä ja johtamisviestintää? 
 • Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen etätyössä
 • Yksilön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentamineen virtuaalisessa ympäristössä 
 • Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä 

Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva sekä tukee osallistujien omaa etäjohtamisen reflektiota. 

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Valmennus sisältää ennakkotehtävän, neljä kahden ja puolen tunnin pituista jatkumon muodostavaa etäkoulutusosiota, joihin sisältyy orientaatioita, erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoituksia sekä jälkipohdinnan/-tehtävän.   

Osa 1: Johtamisesta ohjaamiseen – Miten verkko muuttaa esihenkilön työtä ja johtamisviestintää? 

 • Miten työ ja johtaminen muuttuvat, kun siirrymme etätyöhön? Miten etätyö muuttaa työtekijän roolia?
 • Miten johtaa työtä tavoitteellisesti etänä ja asettaa sekä auttaa työntekijöitä asettamaan työn tavoitteita
 • Johtamisviestinnän näkökulmat etätyössä: tavoiteviestintä, tiedotus, työviestintä, päätösviestintä, haaste- ja kriisiviestintä, yhteisöllisyys
 • Miten rakentaa johtamista, joka auttaa voimaan hyvin ja menestymään virtuaalisessa työympäristössä

Osa 2: Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen etätyössä

 • Psykologinen turvallisuus, työyhteisön pitkä pinna (case: suhtautuminen virheisiin)
 • Myötätunto psykologisen turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kivijalkana sekä hiljaiset signaalit
 • Myötätunnon tärkeys, mahdollisuudet ja hankaluudet etätyössä
 • Etäjohtajan työkalut myötätuntoisiin kohtaamisiin tuoreen tutkimuksen pohjalta ja aiheeseen liittyvä pieni workshop-tehtävä

Osa 3: Yksilön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentamineen virtuaalisessa ympäristössä

 • Kohtaa yksilölliset tietotarpeet ja tunnetarpeet – miten ja milloin push-viestintää ja milloin pull-viestintää
 • Menetelmiä ja välineitä yksilön kohtaamiseen etätyössä
 • Kuuntelun, osallistamisen ja yhteisöllisyyden rakentaminen virtuaalisessa ympäristössä: läsnäoloa verkossa sekä työn sisällöissä
 • Esimerkkejä omaan työhön omassa ympäristössä käytettävissä olevista välineistä ja lähestymistavoista 

Osa 4: Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä

 • Onnistu haastavissa tilanteissa työntekijän kanssa
 • Etäjohtaminen ei edellytä erityistemppuja – kohtaa ja johda ihmistä ihmisenä
 • Hyvän tunneilmaston johtaminen
 • Miten puhumme vaikeista asioista ja käsittelemme negatiivisia tunteita?
 • Miten herättelemme myönteisiä tunteita?
 • Case-esimerkkejä: Salaiset ylityöt, Osaamisongelma naamioituu uupumuksen taakse, Tunteita ja tulkintoja – lähtikö laukoille?, Kun kaikki menee väärin

Valmennuksessa hyödynnetään webinaarijärjestelmää ja opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään.

Verkko-osioissa osallistujat saavat teemaan liittyvää tietoa, käytännöllisiä työkaluja ja esimerkkejä sekä pääsevät jakamaan hyväksi kokemiaan toimintatapoja. Ennakkopohdinnat/-tehtävät orientoivat verkko-osioihin ja jälkipohdinnat/-tehtävät syventävät osion asiaa ja reflektiota omaan työhön ja työyhteisöön.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

oppilas
Koulukiusaaminen rikosoikeudellisena ilmiönä – mikä on koulun vastuu?
Vaikka koulukiusaamista itsessään ei ole Suomessa ainakaan toistaiseksi määritelty rikokseksi, tapahtuu oppilaitoksissa sellaista kiusaamista, joka […]
Tärkeä avaus Suomen koulutusviennissä: HY+ johtaa kansainvälistä konsortiota
Aasian kehityspankki (ADB) on valinnut Sri Lankan koulutusuudistuksen teknisen avun toimittajaksi kansainvälisen konsortion, jota johtaa […]
Sisäinen viestintä ja vuorovaikutusosaaminen työyhteisössä
Pandemiatilanteesta johtuvaa etätyösuositusta jatkettiin ennen kuin kaikissa organisaatioissa edes ehdittiin palata takaisin työpaikoille, ja monen […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>