FI | SV | EN

Tilaus­koulutukset

HY+ auttaa rakentamaan ajankohtaisesta yliopistollisesta tutkimustiedosta työelämälähtöisiä koulutuksia asiakkaiden tarpeisiin. Tarjoamme räätälöityjä koulutus- ja kehittämisratkaisuja yrityksille ja organisaatioille yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Tilauskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Hae koulutuksia

Räätälöity, asiakaskohtainen koulutusratkaisu on paras keino kehittyä juuri siinä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Asiakaskohtaisessa toteutuksessa keskitytään tilaajalle keskeisiin kehittämiskohtiin, jolloin koulutus ja siihen tehdyt investoinnit tulevat parhaiten käyttöön.

Hyödynnämme ratkaisuissamme Helsingin yliopiston ja muiden yhteistyöverkostojemme asiantuntijoita asiakkaan tarpeen mukaan. Vaikuttavat koulutus- ja kehittämisratkaisumme takaavat organisaatiollesi parhaan ymmärryksen huomisesta ja antavat valmiuksia tulevaisuuden työelämään.

Tilauskoulutusten avulla autamme yrityksiä ja organisaatioita kohti parempaa tulosta, kilpailukykyä ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Olemme tunnettu kuntasektorin ja julkishallinnon organisaatioiden kehittämiskumppani, ja tarjoamme uutta tietoa ja osaamista yhteiskunnan, kuntalaisten ja työelämän tarpeisiin.

Sovellamme tilauskoulutuksissamme ajankohtaisia opetusmetodeja ja digitaalisuuden mahdollisuuksia, minkä ansiosta voimme toteuttaa uusia oppimisen tapoja ja erilaisia yhteistyömalleja. Pyrimme jatkuvasti kehittämään opetuksemme sisältöä ja pedagogiikkaa vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin.

Kannattaa tutustua myös kaikille avoimiin täydennyskoulutuksiimme, sillä niiden pohjalta voimme suunnitella yrityksellesi tai organisaatiollesi räätälöidyn ratkaisun. Toteutamme organisaatiokohtaisia koulutus- ja kehittämisratkaisuja myös ruotsin kielellä.

Esihenkilötyö, johtaminen ja ohjaus

Hyvä johtaminen näkyy sekä työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyydessä, tuo tulosta ja luo kilpailukykyä organisaatiolle. Tarjoamme tilauskoulutuksia johtamisesta ja ohjauksesta, kuten työnohjauksesta, coachauksesta ja työyhteisösovittelusta.

Lue lisää

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Vahvista organisaationne tulosta, tehokkuutta ja työhyvinvointia strategisella ja vaikuttavalla viestinnällä. Tarjoamme tilauskoulutuksia kaikista viestinnän osa-alueista. Kysyttyjä koulutusteemoja ovat muun muassa sisäinen viestintä, sosiaalisen median hyödyntäminen ja viestinnän roolin kehittäminen organisaation sisäisenä valmentajana.

Lue lisää

Opetus ja oppiminen

Oppiva organisaatio tarvitsee ajankohtaista tutkimustietoa ja konkreettisia välineitä kehittyäkseen. Räätälöitävissä tilauskoulutuksissamme pureudutaan siihen, millaiset pedagogiset ratkaisut toimivat parhaiten oppimisen tehostamisessa ja miten innostaa ja ohjata ihmisiä kehittymään.

Lue lisää

Hyvinvointi ja terveys

Tilauskoulutuksissa keskitytään työyhteisön tarpeista nousevien terveyden ja hyvinvoinnin teemojen kehittämiseen. Räätälöidyn koulutusratkaisun avulla kehität organisaationne toimintamalleja ja palveluja sekä varmistat tasalaatuisen ja erinomaisen osaamisen valitusta teemasta.

Lue lisää

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri

Tarjoamme tilauskoulutuksia ekologisesta ja taloudellisesta kestävästä kehityksestä. Voimme räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin koulutusta myös sosiaalisesta tai kulttuurisesta kestävästä kehityksestä.

Lue lisää

Asiakastarinat