Tiimi- ja ryhmäcoachingilla kohti valmentavaa johtajuutta

Päivitetty viimeksi:

Tutkimukset osoittavat, että tällä hetkellä työelämässä olevat ja työelämäänsä aloittelevat nuoret sukupolvet edellyttävät esimiehiltään valmentavaa otetta. Työtä tehdään myös yhä enemmän tiimeissä ja ryhmissä, joiden tavoitteet ovat erilaisia. Tarvitaan siis erilaisia esimies- ja tiiminjohtamistaitoja.

Joku voi hyötyä vinkkilistasta, toiselle on tärkeää perehtyä syvemmin ihmisten johtamiseen ja niihin ilmiöihin, joita ryhmädynamiikassa tapahtuu. Yhtä kaikki on olennaista tunnistaa, minkälaista johtamista tai ohjaamista tiimi tai ryhmä tarvitsee.

Valmentava esimies auttaa porukkaansa onnistumaan ja kasvamaan sekä saavuttamaan tuloksia yhdessä. Tämä edellyttää voimaannuttamista, ohjaamista, osallistamista ja luottamuksen ilmapiirin rakentamista. On annettava tilaa ja samalla kyettävä ohjaamaan porukkaansa tiettyyn suuntaan.

Voimaannuttamisen ja tilan antamisen parina on vastuuttaminen. Valmentava esimies tai tiimicoach myös haastaa ajattelemaan ja toiminaan itsenäisesti. Ytimessä on osallistava päätöksenteko. On oltava rohkeutta panna itsensä likoon, kykyä viestiä aidosti ja samalla viedä jämäkästi sovittuja asioita eteenpäin.

Tiimi- ja ryhmätilanteissa on kyettävä lukemaan ihmisiä ja saatava heidät antamaan panoksensa yhteisen asian hyväksi. Lisäksi ihmisiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti erilaisuutta kunnioittaen.

Tutustuminen ihmisen käyttäytymiseen ja ajatteluun antaa perspektiiviä erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Johtamista ja ohjaamista voi ja tulee harjoitella sen ohella, että tutustuu itseensä ja tiimin tai ryhmän jäseniin.

Itsensä johtamisen oppitunteja saamme joka päivä, jos otamme autopilotin välillä pois päältä ja pysähdymme miettimään, mihin olemme matkalla. Coaching-taidot antavat hyvän lähtökohdan tälle matkalle.

Tiimi- ja ryhmäcoaching ovat hyväksi koettuja toimintatapoja johtamis- ja ohjaustyössä. Toinen kehittämisnäkökulma on Coaching Supervision, joka antaa coachille tai esimiehelle mahdollisuuden tutkia omaa ajatteluaan ja käyttäytymistään sekä tulla tietoiseksi omista sokeista pisteistään. Supervisionin vaikutus näkyy itsetietoisuuden laajentumisena ja antaa eväitä arjen työhön.

Vuorovaikutus ja sen systeemisyys on tiimi- ja ryhmäcoachingissa merkittävää. Se näkyy tiimin ja ryhmän käyttäytymisessä sekä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, eikä vaikutusta työhyvinvointiin voida väheksyä. On myös syytä pohtia, mikä on johtamisen tai ohjaamisen vaikutus tiimin ja ryhmän itsensä johtamiseen tai sen itseohjautuvuuteen.

Kirjoittajat: Tuula Nurmiluoto (MBA, MCC, Coaching Supervisor) ja Raija Salomaa (FT, Senior Executive Coach, Coaching Supervisor)

Erilaiset keinot olla vuorovaikutuksessa ovat keskeisiä tiimi- ja ryhmäcoachingissa. Niihin pääset tutustumaan HY+:n Tiimi- ja ryhmäcoaching muutoksen tukena -koulutuksessa. Koulutuksessa haetaan edellä kuvattuja valmiuksia oman ammattitaidon kehittämiseksi. Tule mukaan kasvamaan ja kehittymään!

Jätä kommentti

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!

ISKIKÖ TIEDONJANO?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta? Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Pysyttele askeleen edellä ja tilaa noin kerran kuussa lähtevä uutiskirjeemme, johon on koottu tuoreinta täsmätietoa oman alasi koulutuksista ja ilmiöistä.

Kyllä! Haluan lisää tietoa!