FI | SV | EN

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on nimensä mukaisesti tutkintoa tai osaamista täydentävää koulutusta. Täydennyskoulutuksiin osallistutaan tavallisesti jonkin tutkinnon suorittamisen jälkeen tai esimerkiksi silloin, kun siirrytään uudenlaista osaamista vaativiin työtehtäviin. 

Joihinkin täydennyskoulutuksiin vaaditaan tietynlaista ennakko-osaamista tai pohjakoulutusta esimerkiksi tietyltä alalta, mutta on myös täydennyskoulutuksia, joihin voi osallistua ilman tutkintoa. 

Eri tahot toteuttavat täydennyskoulutuksia sekä maksuttomina että maksullisina. Koulutuksen voi maksaa osallistuja itse tai esimerkiksi hänen työnantajansa. 

Täydennyskoulutusten pituus vaihtelee pitkistä, useamman vuoden kestävistä ohjelmista lyhyisiin, esimerkiksi yhden päivän koulutuksiin ja valmennuksiin. Koulutukset voidaan toteuttaa lähi- tai verkkokoulutuksina tai näitä molempia yhdistävinä hybridikoulutuksina. 

HY+ tarjoaa yliopistollista täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin 

HY+ on Helsingin yliopiston 100 % omistama yhtiö, joka toteuttaa täydennyskoulutuksia laajasti eri alojen asiantuntijoille erilaisista teemoista, kuten oppimisesta, johtamisesta, hyvinvoinnista, henkilöstön kehittämisestä ja viestinnästä.

Täydennyskoulutusten sisällöt ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä ja perustuvat tuoreeseen yliopistolliseen tutkimustietoon. Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä.

Täydennyskoulutusta tarjotaan sekä yksilöille että organisaatioille. Yksilöt voivat osallistua eri laajuisiin avoimiin koulutuksiin, ja yritykset ja organisaatiot voivat tilata täydennyskoulutuksen omalle työyhteisölleen tilauskoulutuksena, jotka voidaan räätälöidä organisaation tarpeisiin. 

HY+:n toiminta perustuu jatkuvalle oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. HY+:n toteuttamat täydennyskoulutukset ovat osa Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen tarjontaa

Lue lisää: Mitä on elinikäinen oppiminen ja miksi se on tärkeää? 

Lue lisää: Jatkuvan oppimisen visio vahvistaa yliopiston ja työelämän vuorovaikutusta

Voittomme ohjataan tutkimukseen ja kehitykseen

HY+ on yhteiskunnallinen yritys. Toiminnastamme saatavat voitot ohjataan Helsingin yliopiston tutkimukseen ja kehitykseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka tuottaa yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen.