FI | SV | EN

Sovittelulla täydet tehot irti työpaikan konflikteista

Jokainen, joka on koskaan joutunut konfliktiin, tietää kuinka kipeästi ristiriita kalvaa sydänalassa. Meillä kaikilla on halu kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyiksi, ja jos tämä tarve jää täyttymättä, ihmiselosta murenee pohja. Tämä tarve näkyy myös työpaikoilla.

Työyhteisöt pohtivatkin innolla pelisääntöjään ja sitä, minkälaista kulttuuria haluavat organisaatioonsa juurruttaa: sallitaanko meillä railakaskin vastakkaisten mielipiteiden ilmaisu ja ristiriitaisten näkemysten jakaminen vai mielletäänkö erimielisyys haitalliseksi riitelyksi, josta kannetaan kaunaa ja jota ei käsitellä avoimesti.

Työpaikan eripurasta kannattaisi keskustella, koska maton alle lakaistuina konfliktit aiheuttavat psykososiaalista ja taloudellista haittaa työn ilon katoamisen, sairauspoissaolojen, ennenaikaisten eläköitymisten ja henkilöstön vaihtuvuuden myötä. Parhaimmillaan konflikteista keskustelu puolestaan lähentää ja syventää ihmissuhteita ja edistää työn tekemisen prosesseja.

Tähän keskusteluun saatava tuki on lähellä, sillä Suomeen on koulutettu jo tuhansia työyhteisösovittelijoita, jotka auttavat ratkomaan tulehtunutta tilannetta. Heillä on tukenaan tieteellisesti validoitu menetelmä, joka etenee vaiheittain kohti sopuisampaa yhteistyötä, rakentavaa dialogia ja yhteistä innostusta itsensä kehittämistä kohtaan.

Tarkoitus ei ole tukahduttaa konflikteja ─ niillähän tiedetään olevan suotuisia vaikutuksia innovointiin ja uutta luovaan toimintaan ─ vaan ottaa niistä kaikki hyöty irti!

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ on ylpeä tarjoamastaan työyhteisösovittelun koulutusohjelmasta, joka kattaa laajasti ajankohtaisen teoriatiedon ja ennen kaikkea perehdyttää koulutettavat käytännön sovittelutyöhön ja sovittelijan vuorovaikutuksellisiin työkaluihin runsaalla simuloinnilla.

Moni on huomannut koulutuksen tarjoavan samalla parasta esihenkilöosaamista ikinä, onhan lähijohtaminen paljolti työpaikan sosiaalisen dynamiikan johtamista.

Teksti: Pia Lappalainen, TkT, FM, konfliktinhallinnan dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Mikäli kiinnostuit konflikteista ja niiden ratkaisukeinoista, lisätietoa koulutusohjelmasta löydät täältä. Voit myös lähettää viestiä ohjelmajohtaja Pia Lappalaiselle: pia.lappalainen@aalto.fi

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi