FI | SV | EN

Oppimisen messuilla innostuttiin yhdessä medialukutaidon ja digiosaamisen kehittämisestä

Perinteeksi muodostuneet Espoon oppimisen messut järjestettiin Opinmäen kampuksella 2.–3.11.2022. Messujen pääteemana oli medialukutaito. Tavoitteena oli vahvistaa osaamista ja syventää ymmärrystä median merkityksestä sekä oppimisteknologian pedagogisesta soveltamisesta. Opetushenkilöstön vahva media- ja digiosaaminen tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Espoon Oppimisen messut on järjestetty jo usean vuoden ajan aina syksyisin ja keväisin. Messuilla pääsääntöisesti perusopetuksen opetushenkilöstö kerääntyy kehittämään ja jakamaan osaamistaan kunkin lukukauden pääteemojen ympärille. Toisinaan mukaan ohjelmaan liittyy myös varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstöä.

Yhdenvertaisuutta myös digitaitojen oppimiseen

Messuiltapäivän aloitti opetusministerin erityisavustajan Niina Jurvan tervehdys henkilöstölle. Jurva kertoi tiiviisti opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmasta, jolla tavoitellaan yhdenvertaista osaamista opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Ohjelmalla halutaan muun muassa puuttua jo varhain digitaalisen syrjäytymisen riskeihin.

”Medialukutaidon merkitys tässä maailmantilanteessa on valtava. Tässä uutisten ja someviestinnän tulvassa täytyy olla harjaantunut tunnistamaan, mitä viesteillä haetaan takaa ja mikä niiden todenperäisyys on. Tätä osaamista lasten ja nuorten lisäksi tarvitsemme me kaikki”, Jurva tiivistää teeman merkityksellisyyden puheenvuorossaan. 

Eheät oppimisen polut -paneelikeskustelussa kuultiin asiantuntijoiden näkemyksiä digioppimisen yhdenvertaisesta edistämisestä tutkijan, perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstön sekä TVT-kehittäjäopettajien näkökulmista. Puheenvuoroissa esiin nousi erityisesti osallisuus sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen merkitys.

Yhteisosuuden jälkeen päivän teemaa lähestyttiin työpajoissa monesta eri näkökulmasta. Tarjolla oli muun muassa konkreettisia vinkkejä ohjelmointiopetukseen ja mediatuottamiseen, pedagogisia puheenvuoroja medialukutaidon kehittämisestä sekä tietoiskuja käynnissä olevista perusopetuksen hankkeista.

Työpajojen aiheet olivat vähintäänkin ajankohtaisia, kun mahdollisuus oli kuulla tubeopettajan vinkkejä videoalustan hyödyntämiseen osana opetusta tai puheenvuoro Kremlin informaatiosodankäynnin taustafilosofiasta.

”Osallistujat olivat tyytyväisiä messujen monipuoliseen tarjontaan ja kriittisiinkin puheenvuoroihin median vaikutuksesta aivoihin ja digitaaliseen kehitykseen ylipäätään”, tapahtumaa järjestäneet Sanna Vahtivuori-Hänninen ja Minna Kukkonen opetuksen kehittämisen palvelualueelta kommentoivat.

Uusia lukutaitoja muuttuvassa maailmassa

Messujen pääteemaksi valikoitui tällä kertaa medialukutaito. Aiemmilla Espoon oppimisen messuilla keskityttiin muun muassa digitaaliseen osaamiseen ja ohjelmointiosaamiseen.

Nämä kolme teemaa ovat opetussuunnitelmaa konkretisoivan Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman keskeisiä osaamisalueita. Ohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajaa laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaa Oikeus oppia. 

Medialukutaidolla tarkoitetaan kykyä median tuottamisen lisäksi myös sen tulkintaan ja kriittiseen ajatteluun ja arviointiin sekä toimintaa mediaympäristöissä. Hyvä medialukutaito on viestintävälineiden ja median sujuvaa, turvallista ja vastuullista käyttämistä ja luovaa tuottamista.

Medialukutaito sisältyy valtakunnallisen opetussuunnitelmaan osana monilukutaitoa, joka on yksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista.

Lue lisää: Uudet lukutaidot opetuksen käytäntöön

Yhteisöllistä oppimista yhdessä ja etänä

Iltapäivän päätteeksi nostettiin yhdessä malja oppimiselle sekä Espoon 50 vuotta kaupunkina -juhlavuodelle kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-ahon päätöspuheenvuoron siivittämänä. 

Myös Oppimisen messut toteutettiin korona-aikana etätoteutuksena. Nyt antoisista keskusteluista ja oppimisen ilosta päästiin jälleen nauttimaan yhteisesti kasvokkain.

Maailmanlaajuinen pandemia pakotti osaltaan myös koulut vahvistamaan digiosaamistaan ja pohtimaan uusia tapoja toteuttaa opetusta. Rinta-aho totesi tästä jääneen myös hyviä käytänteitä arjen ja opetuksen tueksi.

Opettajien oli mahdollista osallistua oppimisen messuille myös etänä.

Juhlavuoden kunniaksi oppimisen messut päätti Sunan koulun kuoron lauluesitys “Yhdessä ollaan enemmän”. Onni Longan kaupungin juhlavuoden kunniaksi säveltämä laulu on tarkoitettu kaikille espoolaisille kouluille laulettavaksi.

Teksti: Marika Tuominen, viestintäasiantuntija, Espoon kaupunki

HY+ on järjestänyt yhdessä Espoon opetustoimen kanssa Espoon oppimisen messuja jo useamman vuoden ajan.

HY+ tarjoaa opetusalan toimijoille koulutus- ja kehittämispalveluja erialaisista teemoista. Jos organisaatiollasi on toiveita juuri teille räätälöitävästä toteutuksesta, ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä:

Selja Saarialho
Liiketoiminta-alueen päällikkö, sivistystoimi ja oppilaitokset
040 352 5004
selja.saarialho@hyplus.fi

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi