FI | SV | EN

LOPS2021: Lukio uudistuu

Tukea sujuvaan LOPS-prosessiin

Lukion opetussuunnitelma uudistuu 2021 tavoitteenaan

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Tavoitteiden saavuttamisen keinoja ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa (Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio -hanke).

LOPS-tutorvalmennuksessa tarjotaan tutoropettajille käytännön työkaluja LOPS-prosessin toteuttamiseen ja tukemiseen lukioissa.

Uudistuva lukion opetussuunnitelma asettaa haasteita ja mahdollisuuksia laajalle yhteistyölle ja sen johtamiselle, pedagogiikan kehittämiselle, oppimisen ohjaamiselle ja oppiaineiden yhdistämiselle. Lukiossa työskentelevien opettajien työtapaa kuvaa yhä enemmän yhdessä tekeminen, jolloin tiimityö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat. Yhteisöllinen oppiva toimintakulttuuri – tiimin johtamisen taidot lukiossa -valmennuksemme kehittää lukion henkilöstön tiimityöskentelytaitoja ja tiimijohtajuusosaamista sekä edistää tiimien toimintaa osana lukion yhteisöllistä ja oppivaa toimintakulttuuria.

Lue lisää asiakaskohtaisista LOPS2021-toteutuksistamme – räätälöimme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne istuvan kokonaisuuden.