FI | SV | EN

Kuinka valita oikea ohjausmenetelmä

Kannattaako ohjaustyötä tekevän perehtyä työnohjaukseen, coachingiin vai fasilitointiin? Mitä eroa näillä ohjausmuodoilla oikeastaan on ja kuinka erot vaikuttavat ohjausmuodon valintaan?

Ohjaaja voi perustaa valintansa esimerkiksi siihen, onko tarkoitus ohjata yhtä vai useampaa henkilöä. Ryhmää ohjatessa luonnollisena valintana voisi pitää fasilitointia, jonka tarkoituksena on helpottaa ryhmän työskentelyä. Valinta ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä myös sekä työnohjaus että coaching soveltuvat yksilön ohjaamisen lisäksi erinomaisesti ryhmien ohjaukseen.

Vaikka työnohjauksen, coachingin ja fasilitoinnin välillä on painotuseroja, on niillä kuitenkin enemmän yhteisiä kuin erottavia piirteitä, kirjoittaa Päivi Kupias Osviitta-lehden (4/2017) artikkelissa ”Ohjaus kehittyy eri muodoissaan”. Ohjauksen tilaajan voi siis olla hankala valita, millaiseen tarjoajaan ottaa yhteyttä.

Kupias korostaa artikkelissa, että aina ei ehkä olekaan olennaista keskittyä ohjausmuotojen välisiin eroihin, vaan pohtia, miten niitä voidaan kehittää yhdessä. ”Kun ohjaajalla on laaja-alainen näkemys ja kokemus ohjausalasta, hän pystyy keskustelemaan tilaajan ja ohjattavan tai ohjattavien kanssa, mitä nämä tarvitsevat ja haluavat”, Kupias kirjoittaa.

Kuten Kupias toteaa artikkelissa, ohjausmuodon valinta on kiinni ohjattavan tai ohjattavien tarpeesta. Ohjaustyötä tekevän ei siis välttämättä kannatakaan valita yhtä ohjausmuotoa, johon perehtyä läpikotaisin, vaan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä tutustumaan niihin laaja-alaisesti.

Jos ohjaaja hallitsee sekä työnohjauksen, coachingin että fasilitoinnin, voi ohjaustilanteen suunnitella ohjattavien tarpeiden mukaan. Tällöin ei välttämättä tarvitse valita yhtä ohjausmuotoa, vaan niitä voi hyödyntää joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

HY+ kouluttaa vuosittain kymmeniä ohjaajia ja valmentajia. Tutustu avoimiin koulutuksiin.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi