FI | SV | EN

Johtajuus tulevaisuuden haasteissa – Johtamisosaamista kasvatus- ja opetusalalle 2024–2025

Kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman johtamisosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön johtajille. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n sekä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ajankohta

18.1.2024–30.6.2025

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki (poikkeuksena 1. osion koulutuspäivät myös Tampereella)
Hinta
Maksuton

Johtajuus tulevaisuuden haasteissa – Johtamisosaamista kasvatus- ja opetusalalle 2024–2025 (KAJO 4) on kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu koulutushanke. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja yksiköiden johtajille. Koulutus on OPH:n rahoittama ja siihen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.  

TAVOITTEET

Koulutus tarjoaa erinomaiset valmiudet oman johtamisosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista.

Koulutuksessa tarkastellaan rakenteiden johtamista, henkilöstöjohtamista, laajaa pedagogista johtamista, strategista johtamista, moninaisuuden ja inkluusion johtamista sekä eettistä johtamista. 

Koulutuksen avulla osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia ja kehittävät omaa osaamistaan johtajina ja esihenkilöinä.   

RAKENNE JA SISÄLLÖT

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön henkilöstökoulutusta ja laajuudeltaan 12 opintopistettä.

Mikäli osallistuja on suorittanut tai suorittaa koulutuksen aikana Opetushallituksen opetushallinnon tutkinnon, voidaan nämä yhdistää 25 opintopisteen kokonaisuudeksi (Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot). Tässä tilanteessa huomiothan yliopiston kymmenen vuoden vanhenemissäännön (tutkinnon tulee olla alle 10 vuotta vanha todistusta kirjoitettaessa).

Koulutus toteutetaan vuosien 2024–2025 aikana pääosin lähiopiskeluna. Se koostuu kolmesta osiosta, jotka sisältävät lähiopetusta ja omaehtoista työskentelyä.

Lähiopetus toteutetaan Helsingissä. Poikkeuksena ovat 1. jakson kolme paikkakuntakohtaista koulutuspäivää, jotka järjestetään Helsingissä ja Tampereella (Huom! Turkuun suunniteltu ryhmä toteutetaan Helsingissä).

1. Oppilaitosjohdon perusteet (3 op) – kevät 2024

Oppilaitosjohdon perusteet toteutetaan keväällä 2024, ja se on yhteinen kaikille koulutukseen osallistuville kohderyhmille. Koulutusosion tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tärkeistä ja ajankohtaisista johtamisen teemoista.

Koulutuksessa tarkastellaan seuraavia asioita:

 • oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen
 • hyvinvoinnin johtaminen
 • laaja pedagoginen johtaminen
 • toimintakulttuurin, rakenteiden ja muutoksen johtaminen
 • johdanto strategiseen johtamiseen, verkosto- ja sidosryhmäyhteistyön johtaminen
 • opetustoimen ja varhaiskasvatuksen hallinnolliset näkökulmat
 • moninaisuuden johtaminen ja eettinen johtaminen

Koulutukseen sisältyy kolme paikkakuntakohtaista (Helsinki, Tampere, Turku) lähipäivää sekä yksi etäpäivä, minkä lisäksi välijaksolla työskennellään verkkoympäristössä. Osioon liittyy myös kaikille yhteinen väliseminaari (1 päivä) syksyllä 2024 sekä päätösseminaari (1 päivä) koulutuksen lopussa keväällä 2025.

Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston dosentti ja harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtero sekä professori Arto Kallioniemi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.  

2. Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla (4 op) – syksy 2024

Tässä osiossa paneudutaan erityisesti kunkin koulutus- ja kasvatusmuodon tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

Koulutuksessa tarkastellaan seuraavia asioita:

 • koulutustason ja -muodon mukaisten suunnitelmien, kuten opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien, sekä tutkinnon perusteiden toimeenpanossa tarvittava kehittäminen
 • kokonaispedagogiikan johtaminen
 • oppimisympäristöjen muutokset ja kehittäminen sekä digitalisaatio
 • toimintakulttuurin ja rakenteiden uudistaminen ja kehittäminen
 • oppivan yhteisön johtaminen
 • monialaisen yhteistyön toteuttaminen
 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen
 • ensimmäisen yhteisen osion teemojen syventäminen osallistujien tarpeiden mukaan

Koulutusosiossa osallistujat jakautuvat kolmeen eri ryhmään ja kullekin ryhmälle toteutetaan neljän päivän mittainen koulutus, jossa tarkastellaan edellä mainittuja teemoja kunkin ryhmän ja osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Ryhmät:

 • 2A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen, pääkouluttajana Kati Sormunen 
 • 2B Perusopetuksen ja lukion johtaminen, pääkouluttajana Tapio Lahtero
 • 2C Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaminen, pääkouluttajana Petri Nokelainen

Toisen koulutusosion kaikkien ryhmien lähitapaamiset pidetään Helsingissä, ja osiossa hyödynnetään aktiivisesti verkkoympäristöä.

3. Valinnaisista koulutusteemoista muodostuva osio (5 op) – kevät 2025

Tässä koulutusosiossa koulutettava valitsee oman mielenkiintonsa ja osaamistarpeidensa perusteella kolme moduulia. 

Valinnaiset moduulit:

a) Henkilöstöjohtaminen  
b) Strategian ja talouden johtaminen  
c) Opetushallinto ja varhaiskasvatuksen hallinto  
d) Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaminen  
e) Tiedolla johtaminen  
f) Oppiva yhteisö, systeemisyys ja muutosjohtaminen  
g) Moninaisuuden johtaminen

Kukin moduuli sisältää kaksi Helsingissä järjestettävää lähipäivää sekä itsenäistä ja yhteistä työskentelyä lähitapaamisten välillä.  Valinnaiset moduulit toteutetaan kevään 2025 aikana.

Koulutuksen loppuseminaari järjestetään keväällä 2025.

OSALLISTUJIEN PALAUTTEITA KOULUTUKSESTA

“Tärkeitä asiasisältöjä ja näkökulmia oman johtajuuden pohdintaan.”

“Koulutuksessa yhdistyi sujuvasti teoriatieto käytännön työhön. Osallistujien erilaiset kokemukset värittivät sisältöjä hyvin.”

“Kouluttajat olivat asiantuntevia, karismaattisia ja innostavia.”

“Koulutus oli innostava ja sai pohtimaan omaa johtajuutta ja roolia johtajana. Koulutuspäivissä oli sopivassa suhteessa historiaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käytännön jakamista ja keskustelua aiheista.”

“Hyvät luennoitsijat ja hyvät aiheet. Lisäksi rikastuttavaa oli monialainen johtajaryhmä.”

AIKATAULU

Koulutus alkaa tammikuussa 2024 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Ilmoittautuminen koulutukseen on viimeistään 30.10.2023, ja ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään valitsemaan koulutuskokonaisuudesta suoritettavat osiot.   

Oppilaitosjohdon perusteet (3 op) -osio toteutetaan tammi-huhtikuussa 2024, ja se on yhteinen kaikille koulutukseen osallistuville kohderyhmille. Kevään aikana toteutetaan 4 ryhmää, joista osallistuja voi valita omaan aikatauluunsa ja paikkakuntaansa sopivimman ryhmän (3 lähipäivää, kaksi puolikasta etäpäivää):

Helsinki 1: 18.–19.1. & 9.2.2024  
Helsinki 2: 29.2.–1.3. & 22.3.2024   
Tampere: 1.–2.2. & 16.2.2024  
Helsinki 3 (ent. Turku): 21.–22.3. & 5.4.2024   
Kaikille yhteiset webinaarit: 19.4.2024 klo 9–12 ja 25.4.2024 klo13–16.

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla (4 op) -osio toteutetaan syksyllä 2024. Lähitapaamiset pidetään Helsingissä.

 • 2A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen, koulutuspäivät (päivämäärät ilmoitetaan myöh.) sekä väliseminaari to 28.11.2024 klo 9–16
 • 2B Perusopetuksen ja lukion johtaminen, koulutuspäivät (päivämäärät ilmoitetaan myöh.) sekä väliseminaari to 28.11.2024
 • 2C Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaminen, koulutuspäivät (päivämäärät ilmoitetaan myöh.) sekä väliseminaari to 28.11.2024

Valinnaisista koulutusteemoista muodostuva osion (5 op) moduulit toteutetaan kevään 2025 aikana, ja niihin ilmoittaudutaan syksyllä 2024. Lähitapaamiset pidetään Helsingissä.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään ma 30.10.2023. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään valitsemaan osallistujan koulutusala.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja yksiköiden johtajille.

Koulutukseen otetaan 100 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että koulutuspaikat jakautuvat kiintiöittäin tasaisesti eri kasvatus- ja koulutusryhmien välillä: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö. Kiintiöiden paikkamäärä voi muuttua, jos jokin ryhmä jää täyttymättä.

Lähiopetus toteutetaan Helsingissä. Poikkeuksena ovat 1. jakson kolme paikkakuntakohtaista koulutuspäivää, jotka järjestetään Helsingissä (kolme ryhmää) ja Tampereella.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

18.1.2024–30.6.2025

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, lukion sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja yksiköiden johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

HUOM! Ilmoittautuminen on päättynyt!

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa 18.12.2023 jälkeen peruvilta peritään 80 euron perumismaksu.

Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista