FI | SV | EN

KOULUTTAJA- JA KEHITTÄJÄVALMENNUSTA

Kouluttaja- ja kehittäjävalmennus antaa monipuolista tutkimustietoa, välineitä ja taitoja koulutusten, valmennusten ja erilaisten oppimisprosessien suunnitteluun, kouluttajana toimimiseen sekä ryhmien ohjaamiseen livetilanteissa ja etänä. Kokonaisuuteen kuuluu myös verkkokoulutuksia. Hyödynnämme koulutuksissamme ja valmennuksissamme digitalisuutta ja sosiaalisen median välineitä.  Alle on koottu teemana erilaisia toteutuksia, joita teemme myös asiakaskohtaisina räätälöitynä toteutuksina ja konsultointina.

Kouluttaja- ja kehittäjävalmennuksen koulutukset sopivat sekä aloitteleville kouluttajille, valmentajille, koulutussuunnittelijoille, henkilöstön kehittäjille, konsulteille, projektipäälliköille, esimiehille että kokeneimmille henkilöille, jotka haluavat päivittää suunnittelu-, kouluttaja- tai verkkopedagogisia taitoja.

Koulutuskokonaisuus koostuu useasta erillisestä ja toisiaan täydentävästä valmennuksesta. Valmennuksissa tuetaan myös osallistujien välisten pedagogisten verkostojen syntymistä. Voit aloittaa mistä teemasta vain ja siirtyä tarpeidesi mukaan laajentamaan osaamistasi muille osa-alueille. Teemme aihealuetta myös räätälöityinä ja asiakaskohtaisina tilauksina ja konsultointina yrityksille, julkishallinnon organisaatioille ja järjestöille. 

KAIKILLE AVOIMET TOTEUTUKSET

Koulutusten ja valmennusten suunnittelu oppija- ja asiakäslähtöisesti 14.9.-3.11.2021
Tässä valmennuksessa opit erilaisten koulutusten ja valmennusten suunnittelutaitoja. Saat monipuolista tietoa ja työkaluja asiakas- ja oppijalähtöisen suunnittelun eri vaiheisiin – myös palvelu- ja oppimismuotoilun näkökulmista. Lisäksi saat ideoita digitaalisuuden hyödyntämiseen lähi- ja monimuotokoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Käytännön harjoitusten kautta pääset kehittämään omaa työtäsi tukevan koulutuksen tai valmennuksen suunnitelman. 

Viesti ja vaikutavideolla -verkkovalmennus 4.10.-29.10.2021
Koulutuksellisten ja vaikuttavien videoiden tekemisessä tarvitaan pedagogista ymmärrystä erilaisista mahdollisuuksista, teknistä osaamista ja luovuutta. Tässä koulutuksessa opit suunnittelemaan vaikuttavia videoita erilaisiin tilanteisiin: viestintään, koulutuksiin, valmennuksiin ja kehittämisprosesseihin.

DigiKouluttajan työkalut 9.3.-31.3.2021
Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin käytännöllisiin verkkopohjaisiin työkaluihin, joita voi hyödyntää reaaliaikaisissa koulutuksissa, verkkokoulutuksissa ja -tapaamisissa. Koulutus toteutetaan live-webinaareina, ja siinä syvennytään DigiKouluttaja − verkkokoulutusten pedagoginen ja oppijakeskeinen suunnittelu -verkkokoulutuksessa esiteltäviin työkaluihin ja opetellaan niiden käyttöä. DigiKouluttajan työkalut soveltuu siis myös esi- tai jatkokoulutukseksi DigiKouluttajalle.

DigiKouluttaja – Verkkokoulutusten pedagoginen ja oppijakeskeinen suunnittelu  28.5.-23.6.2021
Tässä digikoulutuksessa opit verkkosuunnittelun ja oppimismuotoilun perusteet. Ohjattu työskentely verkossa keskittyy verkkopedagogisiin periaatteisiin ja valmentaa oman verkkokoulutusjakson tuottamiseen. Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat toteuttaa oppijakeskeisiä ja pedagogiseen tutkimukseen perustuvia koulutuksia verkossa. Aiempaa kokemusta verkkokoulutusten suunnittelusta ei vaadita, mutta verkko-oppimisympäristöön pääsy helpottaa kurssitöiden suorittamista, koska koulutuksen aikana laaditaan oma verkkokurssi ja sisältöjä siihen. 

Pelillisyys koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä -verkkokurssi 
Maailman suurimmista yrityksistä 70 % hyödyntää pelillistämistä omassa toiminnassaan esimerkiksi markkinoinnissa, tuotekehittelyssä tai henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Pelillistäminen kannattaa muuallakin, sillä pelit ovat oiva keino koukuttaa myös oppimiseen. Pelillistämällä voidaan lisätä asiakkaiden sitoutumista ja lojaalisuutta yritykseen sekä motivoida työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen. 

ALLA OLEVIA KOULUTUKSIA JA VALMENNUKSIA TEHDÄÄN RÄÄTÄLÖITYINÄ ASIAKASKOHTAISINA TILAUKSINA:

Koulutusten palvelumuotoilu ja tuotteistaminen (tilauksena)Kaksipäiväisessä valmennuksessa yhteiskehitellään kohderyhmän valitsemia koulutuspalveluita ideasta valmiiksi tuotteiksi kokeneiden koulutusmuotoilijoiden ohjauksessa (liike)toiminta-ajattelu huomioiden. Valmennuksen ensimmäisenä päivänä perehdytään asiantuntija-alustuksen ja aktivoivien tehtävien avulla koulutustuotteiden asiakas- ja liiketoimintalähtöiseen muotoiluun ja tämän muotoiluprosessin johtamiseen organisaatioon. Toisena päivänä työstetään osallistujien valitsemia koulutuspalveluita muotoiluajattelun menetelmiä hyödyntäen.

Kouluttajana toimiminen – Vuorovaikutteista ja valmentavaa otetta koulutustilanteisiinotetta koulutustilanteisiin 
(tilauksena)
Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, välineitä ja valmiuksia vuorovaikutteiseksi ja osallistavaksi kouluttajaksi kehittymisessä. Koulutuksessa käsitellään myös kouluttajan verkkopedagogisia taitoja ja sosiaalisen median välineiden hyödyntämistä erilaisissa kouluttajan koulutustilanteissa. Koulutus sopii hyvin lyhempien koulutusten tai pidempien koulutusprosessien toteuttajille eli vasta-alkajille tai kokeneemmille kouluttajille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutteista ja valmentavaa otetta työssään. Tehdään eri pituisina ja muotoisina toteutuksina, myös etäkouluttajille.

Verkkokoulutusten kehittäminen asiantuntijakonsultaation avulla 
(tilauksena)
Miksi ja miten verkkokoulutuksia arvioidaan ja kehitetään pedagogisesti? Millä keinoin verkkokoulutuksista tehdään innostavia ja mukaansatempaavia? Miten verkkokoulutuksen ilmapiirin ja tunnelmaan voidaan vaikuttaa? Opi suunnittelemaan ja käsikirjoittamaan vaikuttavia verkko-koulutuksia. Konsultointi voi koostua kolmesta puolen päivän työpajasta, jossa kehitetään organisaation verkkokoulutuksia. Konsultointi on konkreettista työpajatyyppistä työskentelyä, joka perustuu vahvasti oppimisen tutkijoiden käsitykseen tehokkaasta oppimisesta. Konsultointi nopeuttaa kehittämistyötäsi, kun saat koko prosessin ajan tukea, ohjeita, vinkkejä, ehdotuksia ja ideoita verkkokoulutusten asiantuntijalta.

Kouluttaja- ja kehittäjävalmennusta räätälöitynä koulutuksena organisaatioille 
Toteutamme kouluttaja- ja kehittäjävalmennusta myös asiakaskohtaisena ja räätälöitynä koulutuksena tai valmennuksena erilaisille yrityksille, julkishallinnon organisaatioille ja järjestöille. Tähän voi liittyä yllä olevien valmennusten teemoja ja siinä voidaan tukea organisaation sisäisen kouluttajaverkoston syntymistä. Valmennuksissa voidaan käyttää eri kouluttajia Helsingin yliopiston laajasta kouluttajaverkostosta asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Tutustu myös muihin teemoihimme, joista teemme asiakaskohtaisia ja räätälöityjä toteutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!