FI | SV | EN

Johtaja, valjasta tiimisi käyttöön kolme tärkeintä intuitiota

Työyhteisöissä tavoitellaan vaikeiden ongelmien ratkaisuja, menestystä ja superinnovaatioita. Vaihtoehtoja etsitään yhä enemmän teknologiasta, sillä ihmisajattelu nähdään usein tehottomana ja rajoittuneena.

Todellisuudessa tekoäly on simuloitua älykkyyttä, joka kalpenee yksilön luomisvoiman rinnalla. Tutkimukset nobelistien, visionääristen keksijöiden ja menestyneiden yritysjohtajien ajattelusta viitoittavat tietä ihmisajattelun nerouteen.

Intuition hyödyntämisen kautta syntyy päätöksenteon ohituskaistoja, ennennäkemättömiä oivalluksia ja radikaaleja innovaatioita. Todellisen innovointikoneiston saamme käyttöömme silloin, kun tunnistamme ja opimme valjastamaan kolme tärkeintä intuitiota käyttöömme.

Jokaisella meistä on käytössämme useita erilaisia intuitioita. Ne pohjautuvat erilaisiin tietopohjiin, mikä tekee niistä eri tavoin luotettavia. Joistain intuitioista on työelämässä enemmän hyötyä kuin toisista.

Ensimmäinen ja työelämässä tunnistetuin intuitio on asiantuntijan intuitio, joka pohjautuu oppimiseen ja kokemukseen. Toinen on vaistoihin pohjautuva intuitio ja kolmas oman älyn ylittävä intuitio. Näillä kaikilla on omat tärkeät tehtävänsä, joskin myös omat vaaralliset vinoumansa. Valjastaaksemme intuition koko potentiaalin ja yltääksemme briljanssiin, meidän tulee tunnistaa ja valjastaa nämä kaikki kolme.

Intuition – tai kolmen erilaisen intuition – tietoisessa hyödyntämisessä ei ole mitään mystistä, saati yliluonnollista. Tyypillisesti intuition käyttö on kykyä havaita jotakin, mikä muilta menee ohi. Jollekin se on taito yhdistää pisteistä kuvio, jota muut eivät hahmota. Toiselle se on kyky poimia hyvin hienovaraisia signaaleja, tunnistaa mahdollisia markkinoita, nähdä puuttuvia ratkaisun palasia tai visioida tulevaa.

Vaikeiden ja ahdistavienkin ongelmien keskellä on lohdullista tietää, että intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja.

Kyvyttömyys nähdä johtuu oman mielemme luontaisesta toiminnasta. Ajattelumme hakeutuu automaattisesti mukavuusalueelle ja jää siten jumiin vanhoihin uriin. Mutta myös avaimet uusille urille löytyvät itsestämme, ja viimeaikainen tutkimus on luonut pohjaa menetelmille, joilla voimme ylittää oman ajattelun uramme ja samalla itsemme.

Erilaisten intuitioiden käyttöä voidaan harjoitella. Johtajan näkökulmasta hyvä uutinen on se, että työelämän tärkeimpien intuitioiden ei tarvitse löytyä yhdestä mielestä. Riittää, että yhteys kuhunkin intuitioon saadaan jonkun tiimin jäsenen kautta.

Kirjoittaja Asta Raami, PhD / M.A. (digital media), B.A. (design), B.Ed., väitteli 2015 intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa, missä hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä. Väitöksen jälkeen hän on keskittynyt intuition potentiaalin tunnetuksi tekemiseen tiedeyhteisön ulkopuolella.

Astan teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) käsittelee ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä. Asta on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisussa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016) sekä Sitran koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä julkaisussa Sustainablity, Human Wellbeing and the Future of Education artikkelillaan Towards Solving the Impossible Problems (Pallgrave MacMillan 2018). Astan väitöskirja on vapaasti luettavissa verkossa (Intuition Unleashed). Tällä hetkellä Asta toimii start-up yrittäjänä Innerversity.org-hankkeessa ja kirjoittaa kirjaa mahdottomien ongelmien ratkaisemisesta.

Mikäli olet kiinnostunut intuition tehokkaasta ja tuloksellisesta hyödyntämisestä johtajuuden tukena, ota meihin yhteyttä. Etsitään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopivat ratkaisut.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi