FI | SV | EN

HY+digiaamu: Lukiolaisten hyvinvointi

lukiolaisia

Oppijan oikeus – Opettajan taito -hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan lukiolaiset kokevat tarvitsevansa enemmän tukea ja ohjausta omiin oppimistarpeisiinsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, mutta eivät välttämättä osaa tai uskalla etsiä apua. Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksissa korostuu etenkin oman elämän ohjaus, johon tarvitaan lukion tukea.

Aiheesta olivat puhumassa yliopistotutkija Minna Saarinen ja tutkimusavustaja Sonja Ojala Helsingin yliopistoston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta 8.4.2021 järjestetyssä webinaarimuotoisessa HY+digiaamussa. He kertoivat muun muassa tuoreista tutkimustuloksista, joita hankkeessa on saatu lukiolaisten tukeen ja hyvinvointiin liittyen. Lataa alta webinaarin tallenne, josta saat tutkimuspohjaista tietoa lukiolaisten hyvinvoinnin tukemisesta.

Lue seuraavaksi