FI | SV | EN
Asiakastarina:

Varhennettu kielenopetus

Varhennettu kielenopetus – koulutuksesta pedagogisia malleja kielenopetukseen

HY+ on toteuttanut vuosina 2017–2018 opetushallituksen rahoittamana usean varhennetun kielenopetuksen koulutuksen.

Koulutus suunnattiin niiden koulujen ja kuntien opettajille ja varhaiskasvattajille, jotka osallistuvat Kielten kärkihankkeen rahoittamiin varhennetun kieltenopetuksen kokeiluhankkeisiin. Koulutus tarjosi varhennetun kielenopetuksen kanssa työskenteleville opetustoimen henkilöille uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä mahdollisuuksia verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.

Koulutuksen aikana osallistujat työskentelivät aktiivisesti omien hankkeittensa parissa, ja kouluttajat toimivat hankkeiden mentoreina. Koulutukseen osallistui sekä luokanopettajia että aineenopettajia, jotka opettavat nyt tai tulevaisuudessa kieliä varhennettuna.

Koulutus toteutettiin monimuotoisesti siten, että se koostui ennakkotehtävästä, kolmesta lähipäivästä, lähipäivien lomassa pidetystä webinaarista sekä jokaisen osallistujan oman työn/kunnan/koulun varhennetun kielenopetuksen käytäntöjä kehittävästä kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävissä työstettävät aiheet nostettiin esiin kunkin osallistujan omista tarpeista. Osallistujat pystyivät siis soveltamaan koulutuksen antia heti oman työn kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus osui myös ajankohtaan, jolloin hallitus teki päätöksen, että varhennettu kielenopetus tulee alkamaan kaikissa kunnissa 2020 eli aihe oli ja on edelleen erittäin ajankohtainen.

Koulutuksessa käsiteltyjä ajankohtaisia teemoja olivat muun muassa lasten valmiudet oppia kieliä jo varhaisessa vaiheessa, digitaalisuuden hyödyntäminen kieltenopetuksessa ja monikulttuurisuus kieltenopetuksessa. Erityistä kiitosta koulutuksen teemoista sai aivotutkimuksen näkökulma pienten lasten kielten oppimisvalmiuksiin.

Kokemuspuheenvuorojen pitäjät toivat tuoretta käytännön näkökulmaa siihen, kuinka varhennettua kielenopetusta on onnistuneesti toteutettu kouluissa. Erityisen tärkeänä koulutukseen osallistuneet pitivät sitä, että pääsivät vaihtamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä muiden opettajien kanssa.

Osallistujat saivat koulutuksen kautta niin teoriapohjaista uutta tietoa kuin käytännön työkalujakin vietäväksi omaan opetukseensa, ja koulutusten palautteet ovat olleet hyviä.

HY+ on toteuttanut vastaavia 1–4 päivän mittaisia kokonaisuuksia myös räätälöidysti yksittäisille kunnille, jolloin tilaaja on päässyt kehittämään juuri oman kunnan koulujen ja opettajien osaamista omista tarpeista lähtien.

Koulutukseen osallistuneiden kommentteja

”Sain paljon uusia ideoita ja vahvistusta jo olemassa oleville käytänteille varhennetun kielenopetuksen toteuttamiseen.”

”Sain lisää teoriatietoa, esim. aivotutkimuksen tuloksia, sekä käytännön vinkkejä varhennettuun kielenopetukseen, esim. hyväksi todettuja opetusmenetelmiä nuorille kielen oppijoille.”

”Koulutus antoi erinomaista pohjaa alkuopetuksen kielenopetukselle.”

”Hyvät kouluttajat ja mielenkiintoinen kurssiohjelma. Loistavaa, että kurssitehtävän pystyi sitomaan käytännön työhön. ”

”Tämä oli hyvä kokonaisuus, joka antoi paljon eväitä oman työn kehittämiseen.”

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tutustu myös muihin koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita