FI | SV | EN
Asiakastarina:

Traficom

Traficomille toteutettu paikkatietokoulutus osana henkilöstön moniosaajuuden kehittämistä

Traficom on liikenne- ja viestintävirasto, joka muun muassa edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä huolehtii viestintäyhteyksistä ja -palveluista Suomessa. Jouni Lappalainen toimii päällikkönä Traficomin merikartoitus ja vesiväylät -palvelukokonaisuudessa, jossa työskentelee lähes 60 ihmistä. Mika Vuoristo työskentelee puolestaan tiiminvetäjänä merikarttatietojen ylläpito ja tuotteistus -tiimissä, joka on osa Lappalaisen johtamaa palvelukokonaisuutta.

Traficomilla on ollut merikarttatietojärjestelmän uudistus, jonka myötä on otettu käyttöön uusi paikkatietojärjestelmä. ”Järjestelmän käynnistämisessä olemme huomanneet, että meidän tarvitsisi päivittää hieman myös omaa osaamistamme”, Vuoristo toteaa.

Mika Vuoristo, tiiminvetäjä, merikartoitus ja vesiväylät, Traficom

Vuoristo kutsui palvelukokonaisuudesta ryhmän asiantuntijoita koolle miettimään, millaista koulutusta aiheesta tarvitaan. Koulutukselle valikoitui sisältöjä ja teemoja, jotka vaativat yliopistollisen kouluttajatahon, ja Traficom päätyi tilaamaan Paikkatiedon perusteet -koulutuksen Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:lta.

Koulutus toteutettiin marraskuusta 2021 toukokuuhun 2022 kokonaan verkossa. ”Emme halunneet viikon tai kahden mittaista, intensiivistä koulutusta, jossa oltaisiin istuttu aamusta iltaan ja todettu kuukauden päästä, että kukaan ei enää muista mitään”, Vuoristo kuvailee Traficomin toiveita koulutuksen suhteen.

Koulutuksen haluttiin sisältävän välitehtäviä ja sijoittuvan pidemmälle aikajänteelle niin, että asiat jäisivät osallistujilla myös hautumaan. ”Tämä onnistui todella hyvin”, Vuoristo tähdentää.

”Kaikkiin harjoituksiin liittyi perusasioita, kuten aineiston hakua, latausta ja muokkausta, mitkä ovat meille sellaista arjen hommaa. Tällaiset asiat kun toistuivat useammassa harjoituksessa, niin se vahvisti niitä perustaitoja, jotka ovat tärkeitä arjessa”, Lappalainen kuvailee.

Vuoriston mukaan koulutuksen teemat oli Traficomilla kartoitettu etukäteen, ja HY+ toteutti teemojen mukaisen opetussuunnitelman. ”Jos näin karrikoidusti sanon, niin se kyllä osui ja upposi”, Vuoristo toteaa. ”Oli kyllä hyvin sitä, mitä haimme koulutukselta.”

Koulutukseen osallistui paikkatiedon kanssa työskenteleviä asiantuntijoita, joista suurin osa oli Vuoriston tiimistä. Mukana oli hänen mukaansa myös sellaisia henkilöitä, joilla omista opinnoista oli jo kulunut paljonkin aikaa ja jotka halusivat päivittää osaamistaan. Koulutusmahdollisuutta tarjottiin talon sisällä myös muiden tiimien jäsenille.

”Olen itse ollut mukana koulutuksessa ja se on vastannut juuri niitä tarpeita, joita omaankin tekemiseen on kaivannut”, Vuoristo toteaa. ”Se on tuonut lisäosaamista, ja on päässyt paikkatiedon ’sielunelämään’ vähän syvällisemmin käsiksi.”

”Pidin kehityskeskusteluja kevään mittaan, ja suurin piirtein kaikki kommentit, joita sain, olivat myönteisiä koulutuksen sisällön ja opetuksen sekä koulutuksen tarpeellisuuden suhteen ihmisten päivittäiseen työhön”, Lappalainen kertoo koulutukseen osallistuneen henkilöstön antamasta palautteesta. Moni on hänen mukaansa jo pystynyt soveltamaan koulutuksen oppeja omaan työhönsä.

Jouni Lappalainen, päällikkö, merikartoitus ja viestiväylät, Traficom

”Ehkä jokainen on saanut toivottua itsevarmuutta tehdä asioita rohkeammin”, Lappalainen pohtii. ”Monilla koulutukseen osallistuneilla ei ole taustalla korkeakouluopintoja, mutta tästä huolimatta kaikki ovat selviytyneet koulutuksesta todella hyvin.”

Vuoristo kertoo, että Traficomilla on tarkoitus käynnistää henkilöstön tehtäväkenttien laajentaminen. ”Tämä paikkatietokoulutus on ollut yksi mahdollistaja siihen, että ihmisillä on kyky haastaa ja ratkaista ongelmia. Olemme nähneet, että nyt voimme alkaa kehittää tekemistämme moniosaajuuteen”, hän toteaa.

Vuoristo kertoo huomanneensa tiiminvetäjänä, että ihmiset haastavat enemmän itseään koulutuksen myötä. ”On pystytty itse ratkomaan niitä haasteita, mitä siinä normaalissa, omassa työssä tulee. Tämä oli todella hyvin onnistunut koulutuskokonaisuus.”

”Ammattimaisesti järjestetty ja sisällöt suunniteltu hyvin, ja kokonaisuus eteni sujuvasti”, Lappalainen kuvailee koulutustoteutusta. ”Itsekin koin harjoitukset todella mukaviksi ja kiehtoviksi.”

Traficomilla oltiin sekä Lappalaisen että Vuoriston mukaan tyytyväisiä myös yhteistyöhön HY+:n kanssa. Lappalainen kertoo, että Traficomin ja HY+:n yhteistyötä muiden koulutusaiheiden tiimoilta on tarkoitus jatkaa.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita