FI | SV | EN
Asiakastarina:

Sanahanat auki monilukutaitoon

Sanahanat auki monilukutaitoon -koulutus järjestettiin Opetushallituksen rahoittamana opetushenkilöstön täydennyskoulutuksena neljä kertaa vuosien 2016–2017 aikana. Koulutukseen osallistui niin luokanopettajia, aineenopettajia kuin erityisopettajiakin, jotka toivoivat saavansa koulutuksesta apua ja tukea monilukutaidon opettamiseen. Monilukutaito on yksi vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamisalueita ja aihealueena monelle opettajalle uusi.

Koulutus toteutettiin monimuoto-opetuksena niin, että siihen sisältyi aloitus- ja päätöstapaaminen, mutta muuten osallistujat työskentelivät itsenäisesti ja yhdessä kollegoiden kanssa verkossa Moodle-kurssialueella. Osallistujat perehtyivät kunkin osion aiheisiin muun muassa verkkoluentoja katsomalla ja tekemällä siihen liittyviä tehtäviä. Lisäksi koulutuksessa hyödynnettiin kouluttajien kirjoittamaa Sanahanat auki! -nimistä kirjaa, jonka pohjalta koulutukseen osallistuneet opettajat suunnittelivat omaa opetustaan ja tekivät erilaisia opetuskokeiluita. Kirja toimi erittäin hyvänä tukena koko koulutuksen ajan ja erään osallistujan sanoin kirjan anti ”heräsi henkiin” aivan uudella tavalla koulutuksen avulla.

Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (osa nykyistä kasvatustieteellistä tiedekuntaa) toiminut yliopistonlehtori, dosentti Sara Routarinne ja Viikin normaalikoulun lehtori Sirkku Myllyntausta, ja he saivat erinomaista palautetta osallistujilta ammattitaidostaan sekä eteenpäin vievästä ja kannustavasta palautteestaan. Osallistujia kosketti kouluttajien ”pientenkin onnistumisten huomiointi ja positiivinen palaute”. Koulutuksessa yhdistettiin teoria ja käytäntö hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi ja monilukutaitoa tarkasteltiin koulutuksen aikana monesta eri näkökulmasta ja eri tavoin.

Osallistujat kokivat erityisesti kouluttajien antaman palautteen ja verkkoympäristössä käydyn keskustelun todella antoisaksi. Keskusteluun osallistuminen ja muiden opetuskokeiluista kuuleminen auttoivat opettajia ymmärtämään, mistä kaikesta monilukutaidossa on kyse ja rohkaisivat opettajia kokeilemaan monilukutaidon opettamista hyvin monin eri tavoin. Koulutuksen aikana syntyikin upeita opetuskokeiluita muun muassa erilaisten lukustrategioiden ja tekstuaalisten interventioiden opetukseen.

Osallistujien kommentteja

”Ajankohtainen, monipuolinen ja käytännönläheinen koulutus, suuri kiitos!”

”Tosi mahtava juttu koulutuksessa oli monipuolisuus ja jatkuva, positiivinen palaute!”

”Käytän oppimaani jatkuvasti työssäni.”

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tutustu myös muihin koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita