FI | SV | EN
Asiakastarina:

Kompetensbaserade yrkesexamina

Kompetensbaserade yrkesexamina

Den nya yrkesutbildningsreformen utmanar aktörerna på fältet och lärarna och teamledarna sökte stöd att utveckla det kompetensbaserade lärandet. Optimas nya organisation sökte nya lösningar och smidiga processer för kompetenbaserat lärande.

En stor grupp bestående av mellanchefer och koordinatorer gavs tid och möjlighet att tillsammans få praktiska lösningar till stånd. Optimas bägge grupper jobbade med bedömning av kompetensbaserat lärande, identifiering av kunnande och yrkesprov.

Utbildningen anordnas av HY+ gav många nya infallsvinklar för praktiska pedagogiska metoder. Utvecklingsarbetet var ej specificerat, vilket tog oss en grundlig tid innan vi kom på rätt spår. Handledningen vi fick mellan närstudierna pushade oss i rätt riktning.

Vi åstadkom tydliga instruktioner, länkar och blanketter som verktyg åt lärarna. Dessa testades och utvecklades under lärarnas fortbildningsdagar i juni. Handledningen vi fick av våra utbildare var konkret och på vårt yrkesspråk. De gav oss lämpliga doser av utmaningar under utbildningens gång. Upplägget via HY+ motsvarade verkligen våra förväntningar. Vi ser fram emot fortsättningen och ett ytterligare samarbete.

Utbildningen arrangerades 7.2–20.5.2018 och finansierades av Utbildningsstyrelsen.

Referensen har skrivits av teamledare Ann Käld, Optima, Jakobstad

Intresserad av samarbete? En organisationsspecifik utbildning planerad just för era behov är ett ypperligt sätt att utvecklas just där var du eller din organisation behöver det mest. Tag kontakt och fråga mera.

Bekanta dig också med andra utbildningar som vi genomfört med våra kunder.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita