FI | SV | EN
Asiakastarina:

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki

Rohkeutta johtamiseen Hämeenlinnan kaupungille

Hämeenlinnan kaupungin johtaminen on sidottu vahvasti kaupungin strategiaan. Johtamiselle on määritelty kivijalka, joka sisältää kolme pääteemaa: menestyminen, mahdollistaminen ja huippuosaaminen. Vuoden 2020 alussa Hämeenlinnan kaupunki perusti johtamisakatemian, jonka avulla pyritään vahvistamaan kykyä johtaa modernisti ja tukemaan työn ilon kulttuuria.

”Rakentaessamme johtamisakatemian sisältöä johtoryhmästä nousi ajatus etsiä vaikuttavaa, yliopistotasoista lisäkoulutusta, joka tukisi ajatustamme nykyaikaisesta johtamisesta tieteeseen ja tutkimukseen perustuen”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin HR-asiantuntija Mervi Kangasniemi. ”Koska työn ilon kulttuuriimme kuuluu rohkeus kokeiluihin, toivoimme löytävämme koulutusta, jossa yhdistyisi sekä tiede että konkreettinen tekeminen.”

Hämeenlinnan kaupungin HR-asiantuntija Mervi Kangasniemi

Eri vaihtoehtoja punnittuaan Hämeenlinnan kaupunki päätti tilata HY+:lta Rohkeutta johtamiseen ‑koulutuksen. Koulutuksen järjestäjien arvioinnissa tarkasteltiin Kangasniemen mukaan erityisesti koulutussisältöjen kytkemistä Hämeenlinnan strategiaan ja johtamisen kivijalkoihin.

”Meille oli tärkeä löytää kumppani, joka pystyy räätälöimään johtamisemme kivijalkojen mukaisen ja jokapäiväistä johtamista tukevan valmennuskokonaisuuden”, sanoo Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen. ”Valmennuksen tavoitteena oli myös antaa lähijohtajillemme työkaluja toimintakulttuurin vahvistamiseen yhdessä henkilöstönsä kanssa.”

”HY+:n tarjoama koulutus vastasi parhaiten tarpeisiimme, ja löysimme nopeasti yhteisen kielen. HY+ räätälöi lisäksi koulutuksen osa-alueet juuri meidän painotusalueillemme sopiviksi”, Kangasniemi perustelee koulutuskumppanin valintaa.

”Johtamisessa tavoitteenamme on vahvistaa uskallusta johtaa. Näimme erityisenä koulutustarpeena rohkeuden lisäämisen johtajuuteen ja painopisteinä tunneälyn, vuorovaikutuksen ja muiden viestintätaitojen kehittämisen.”

Hämeenlinnan kaupungin tilaamaan koulutukseen osallistui yhteensä 25 henkilöä eri puolilta organisaatiota. Osallistujat toimivat johtotehtävissä sivistyksen ja hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kaupunkirakentamisen toimialoilla sekä pelastuslaitoksella ja konsernipalveluissa.

”Koulutuksen toteutus edisti hyvin kaupungin sisäisten verkostojen vahvistamista eri toimialoilla johtamisen parissa työskentelevien välillä. Vertaisoppiminen ja luottamuksellinen ajatusten vaihtaminen erilaisten pohdintatehtävien parissa ruokki innostumista ja oivalluksia omasta työstä ja työskentelytavoista”, Kangasniemi luonnehtii koulutusta.

Kangasniemi toteaa koulutuksen tarjonneen runsaasti hyödyllisiä työkaluja vuorovaikutuksen vahvistamiseen työyhteisöjen sisällä. Lisäksi koulutuksen loppuvaiheessa toteutetut viestinnän kehittämistehtävät konkretisoivat hänen mukaansa opittuja asioita, ja ne tuottivat uusia suunnitelmia ja kokeiluja organisaation viestintätapojen kehittämiseksi.

”Yksilöllisten palautteiden perusteella johtajilla on pääsääntöisesti toteutuneita ja pian toteutumassa olevia ideoita ja kokeiluja sekä oivalluksia oman viestintäosaamisen kehittämiseen”, Kangasniemi kertoo. ”Myös yhteinen keskustelu mahdollistamisesta, arvostuksesta, avoimuudesta, tunneviestinnästä ja viestintäosaamisen lisäämisestä työyhteisöissä kieli siitä, että johtamisen kivijalkojen teemoihin on osattu pureutua koulutuksen aikana hyvin.”

Kangasniemi toteaa koulutuspäivien rytmityksen tiedon lisäämisen ja pienryhmätyöskentelyjen välillä pysyneen sopivassa tasapainossa. HY+:n väki piti hänen mukaansa myös hyvin huolen siitä, että osallistujat saivat olla koulutuspäivissä aktiivisesti mukana ja koulutusprosessi oli vuorovaikutteista ja osallisuutta edistävää etätoteutuksesta huolimatta.

”Kun ensimmäisen kerran tapasimme Hämeenlinnan kaupungin Mervi Kangasniemen ja Anne Iijalaisen kanssa, huomasimme välittömästi, että ajatuksemme hyvästä johtamisesta kohtaavat ja puhumme samaa johtamisen kieltä”, toteaa koulutusprojektia johtanut Marianne Terkki-Mallat HY+:lta.

”Yhteistyömme Hämeenlinnan kanssa on sujunut erinomaisesti”, Terkki-Mallat lisää. “Tavoitteisiin päästiin hienosti, ja oli kaikin puolin mukava tehdä yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin ammattilaisten ja koulutuksen osallistujien kanssa.”

”Koulutuksen järjestäjätahona HY+ osoittautui innostavaksi, vakuuttavaksi ja vaikuttavaksi kumppaniksi”, Kangasniemi kiteyttää. ”Aiemmin mainitsemani yhteinen kieli modernista johtamisesta näkyi teemoissa ja toteutuksissa hyvin, ja viimeisellä kerralla tuli jopa haikea tunne koulutuksen päättymisestä.”

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita