FI | SV | EN
Asiakastarina:

Digitaalinen osallistaminen koulutus- ja kehittämisprosesseissa

Digitaalinen osallistaminen koulutus- ja kehittämisprosesseissa on jo useamman kerran toteutettu verkkokoulutus. Koulutus on kuuden viikon pituinen, ja se järjestetään kokonaan verkossa sosiaalista mediaa ja muita digivälineitä hyödyntäen. Koulutus sisältää yhteisöllisiä webinaareja, joiden lisäksi koulutuksessa järjestetään liveluentoja Facebook-ryhmän kautta. Liveluentoihin ja webinaareihin on voinut osallistua joko reaaliaikaisesti tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Koulutuksessa on opittu hyödyntämään aktivoivia ja osallistavia digitaalisia välineitä osallistamiseen ja vuorovaikutukseen sekä työskentelemään tavoitteellisesti. Koulutuksessa on arvioitu ja vertailtu digitaalisen osallistamisen välineiden soveltuvuutta sekä suunniteltu digitaalisten välineiden pedagogista käyttöä eri tilanteisiin ja vaiheisiin koulutus- ja kehittämisprosesseissa. Koulutuksessa on keskitytty keskinäisen vuorovaikutuksen innostamiseen ja kannustamiseen sekä tavoitteellisen työskentelyn kannustamiseen digivälineiden avulla.

Koulutuksen osallitustujat ovat olleet yrityksissä, julkishallinnossa, yhdistyksissä ja oppilaitoksissa koulutus- ja kehittämistehtävissä työskenteleviä henkilöitä, jotka toteuttavat tai aikovat toteuttaa oppimisprosesseja verkossa ja/tai hyödyntää sosiaalisen median työvälineitä niissä tai osana lähiopiskelua.

Mallinnuksia digitaalisten opetustilanteiden suunnitteluun

”Olen viihtynyt nykyisessä työpaikassani, Herttoniemen yhteiskoulussa, jo 24 vuotta. Opetan noin 700 oppilaan ja opiskelijan koulussa lukion puolella uskontoa ja psykologiaa. Toimin lisäksi ryhmänohjaajana ja lukion opiskeluhuoltoryhmän puheenjohtajana.

Digitalisoituminen ja uusi opetussuunnitelma ovat innostaneet minua kehittämään opettajuuttani viime vuosina määrätietoisemmin kuin aiemmin. 57-vuotiaalle, pitkälti itseoppineelle digitaalisten laitteiden käyttäjälle täsmätäydennyskoulutukset ovat paras tapa päivittää omaa osaamistaan. Opettajan työssä palkitsevinta onkin se, että saa oppia uutta ja kehittyä jatkuvasti ja se, että näkee oppijankin innostuvan ja oppivan.

Osallistuin koulutukseen, koska halusin käyttäjäkokemuksen verkkokurssiopiskelusta. Ajattelin, että se on paras tapa saada käytännönläheistä tietoa digitaalisten työkalujen mahdollisuuksista lisätä oppijan aktiivisuutta ja osallisuutta. Digitaalisen osallistamisen ja oppijan aktiivisen toimijuuden tukeminen ovat päivittäisen työskentelyni ydinkysymyksiä, koska olen käyttänyt opetuksessani pääsääntöisesti verkkokirjoja jo kolmisen vuotta. Mm. oppimateriaali, opitun testaaminen ja kirjallinen arviointi ovat siis digitaalisessa muodossa. Paraikaa työn alla on lisäksi psykologian online-verkkokurssi; sitä sainkin konkreettisesti suunniteltua ja valmisteltua digitaalisen osallistamisen verkkokurssilla.

Digitalisoituminen sekä kuormittaa että innostaa työyhteisöäni ja organisaatiotani. Jokainen asiantuntijaorganisaation jäsen voi omalta osaltaan keventää kuormitusta jakamalla osaamistaan ja oppimaansa.

Vaikka aika monet koulutuksessa käytetyt digitaaliset työvälineet olivatkin entuudestaan tuttuja, sain uusia hyödyllisiä mallinnuksia esim. Padlet-seinän ja Facebook-ryhmän käytöstä koulutuksessa ja verkko-opiskelussa. Doodle-kalenterin käyttö Skype-ohjauksen varaamisessa oli kätevä uusi tuttavuus, Skype-webinaarit valkotauluineen ja aktivoivine tehtävineen olivat tärkeitä käyttäjäkokemuksia varsinkin, kun rinnalla oli vertailukohteena Facebook-livelähetys.

Rohkaistuin kurssilla opetusvideoiden tekemiseen ja sain monta opettavaista käyttäjäkokemusta jakaessamme omat videomme ryhmän kesken. Koko kurssi oli käytännön mallinnus digitaalisesta osallistamisesta, minkä merkityksen ymmärsin kokonaisuudessaan viimeisen kerran yhteenvetokyselyä tehdessäni: Google Forms -reflektiokävely kokosi kurssin sisällön kauniisti yhteen. Voin hyödyntää kaikkia näitä oman työni suunnittelussa ja kehittämisessä.”

Kaija Laivuori: Lehtori, Herttoniemen yhteiskoulu

Vastauksia digitaaliseen johtamiseen liittyviin kysymyksiin

”Olen johtavassa asemassa ja vastuullani on strategiaan, ennakointiin ja kansainvälisiin asioihin liittyvät tehtävät. Olen toiminut pitkään myös viestinnän ja journalismin johtotehtävissä. Työpaikkani on asiatuntijaorganisaatiossa.

Kansainvälisten kokouksien suunnittelu ja toteuttaminen on pohdituttanut jo jonkin aikaa. Mitä erityispiirteitä liittyy virtuaaliseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen? Kun otin johtamistehtävän hankkeessa, jossa online-kokoukset ovat keskeinen kanssakäymisen muoto, pidin tarpeellisena saada koulutusta.

Digitaalinen osallistuminen ja osallistaminen ovat keskeisiä asioita viestinnän onnistumisessa. Oppimisen, kehittämistyön ja ongelmanratkaisun näkökulma oli se erityistarve, jonka takia kiinnostuin tästä kurssista. Strategisesti on myös tärkeää oivaltaa digitaalisten kurssien suunnitteluun liittyviä ammattivalmiuksia.

Digitaalinen osallistaminen vaatii hyvää suunnittelua. Sain hyvää palautetta kahdenvälisessä ohjauksessa. Kurssilla toteutettu työpäiväkirja auttoi oman tehtävän jäsentelyssä. Opin myös muutaman uuden välineen käyttöä sekä sain teoreettista taustaa digitaaliselle osallistumiselle. Kiinnostava kurssikokonaisuus antoi tilaa oman hankkeen suunnittelulle. Ohjaajat olivat helposti tavoitettavissa ja ryhmä asiantunteva. Kurssi täytti sille asettamani tavoitteet.”

Satu Lipponen: Johtaja, strategia ja ennakointi, Suomen Syöpäyhdistys

Digitaalisen osallistamisen välineitä opetustyöhön

Työskentelen kielten lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa. Laurea on Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Meillä on 7800 opiskelijaa ja 500 henkilöstön jäsentä organisaatiossamme. Laureasta valmistuu ammattilaisia 16 koulutuksesta, joista kuusi koulutusta toteutetaan englannin kielellä.

Digitaalisuus on yhä suuremmassa roolissa työ- ja koulutusmaailmassa. Digitaalisia välineitä voi monipuolisesti käyttää osallistamiseen isojenkin ryhmien kanssa, ja halusin kehittää osaamistani tällä saralla.

Laureassa kannustetaan digitaalisten välineiden hyödyntämiseen. Laureassa voi myös suorittaa osan tutkinnoista kokonaan verkossa ja muutenkin tarjotaan paljon opintojaksoja verkossa. Siksi aihe on hyvin ajankohtainen.

Koulutuksessa käytiin monipuolisesti läpi digitaalisen osallistamisen mahdollistavia välineitä, keinoja ja menetelmiä, joita pystyn hyödyntämään omassa työssäni. Tärkeimpänä nousevat esiin työvälineet kuten Padlet, Google Driven työkalut, kyselytyökalut ja sanapilvityökalut. Koulutuksesta sai myös paljon vinkkejä työskentelyohjeiden laatimiseen ja osallistamisen ohjaamiseen. Kiitos mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä koulutuksesta!”

Tiina Majuri: Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tutustu myös muihin koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita