FI | SV | EN
Asiakastarina:

Danske Bank

Valmentava tapa johtaa Danske Bankissa

Danske Bankissa muutosjohtamisen konsulttina toimineen Hanna-Leena Mikkosen mukaan pankkiala kehittyy jatkuvasti. Muutoksessa johtamisella on iso merkitys, ja tästä syystä Danske Bankissa haluttiin kehittää esihenkilöiden johtamisosaamista.

Danske Bank tilasi HY+:lta valmentavan johtamisen valmennuskokonaisuuden loppuvuodesta 2021, ja valmennuskokonaisuus toteutettiin vuoden 2022 aikana.

”Haimme teorian ja käytännön hyvää yhdistelmää”, Mikkonen kertoo valmennuksen valinnasta. Hänen mukaansa HY+:n valmennuskokonaisuudessa nämä kohtasivat.

HR Business Partner Merituuli Airaksinen-Kokkonen kertoo, että esihenkilöiden koulutuksessa haluttiin korostaa valmentavaa otetta, sillä se edustaa Danske Bankin arvomaailmaa ja sen uskottiin tukevan liiketoiminnan tavoitteita.

Airaksinen-Kokkosen mukaan Danske Bankissa on paljon hyvää johtamisosaamista, mutta valmennuksen avulla haluttiin saada esihenkilöt ikään kuin samalle sivulle johtamisessa. ”Sitä kautta saadaan yhtäläisyyttä, yhteistä sanastoa ja yhteisiä tekemisen malleja”, hän toteaa.

Valmennukseen osallistui Danske Bankista noin 20 esihenkilöä, jotka olivat Airaksinen-Kokkosen mukaan eri vaiheissa esihenkilöpolkua. ”Meillä on tosi konkareita ja uudempia esihenkilöitä erilaisilla taustoilla.”

Danske Bankin esihenkilöiden valmennuksen osallistujia ja kouluttajia.

Valmennusprosessin tavoitteeksi asetettiin, että osallistujat omaksuisivat, mitä valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapana, miten sitä hyödynnetään käytännön työssä ja miten se on yhteydessä strategiaan ja tuloksellisuuteen.

Valmennus sisälsi yhden koko päivän ja neljä reilun puolen päivän valmennusosioita, jotka toteutettiin lähivalmennuksena. Pandemia-ajan jälkeen tapaaminen kasvotusten nähtiin merkitykselliseksi, mikä sopi hyvin myös valmentavan otteen harjoitteluun.

”Joka moduulin jälkeen saimme osallistujilta palautetta, jonka perusteella täsmensimme seuraavan valmennuskerran sisältöä”, Mikkonen toteaa. Osallistujien tarpeita pyrittiin siis tunnistamaan ja vastaamaan niihin koulutuksen avulla mahdollisimman hyvin.

”Ensimmäisen tapaamisen jälkeen he sijoittivat itsensä uudella tavalla tämän päivän maailmaan esihenkilöinä. Se oli aivan loistava havainto heiltä”, Mikkonen kertoo valmennukseen osallistuneiden esihenkilöiden kokemuksista.

Mikkonen ja Airaksinen-Kokkonen kertovat olevansa tyytyväisiä siihen, että esihenkilöt saivat valmennuksesta teoriapohjaisen tiedon kertaamisen lisäksi konkreettisia välineitä sovellettavaksi työarkeen. Myös yhteistyö HY+:n kanssa oli heidän mukaansa antoisaa.

Mikkonen kiittää HY+:n liiketoiminta-alueen päällikköä Marianne Terkki-Mallatia valmennusprosessin kokonaisvaltaisesta ohjauksesta ja yhdessä tekemisestä.

Myös Terkki-Mallat kiittää Danske Bankia hyvästä yhteistyöstä. ”Koko ajan palvelumuotoiltiin valmennusprosessia ja suunniteltiin yhdessä eri osapuolten kesken alusta loppuun asti”, hän toteaa. ”Tällaisissa prosesseissa kaikki ovat saavana osapuolena eli oppimassa ja oivaltamassa yhdessä.”

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita