FI | SV | EN
Asiakastarina:

Borgå stads matematikprojekt

Borgå stads matematikprojekt genomfördes i 2017–2018. Hösten 2016 tillsatte Borgå stad en arbetsgrupp, vars uppgift var att utveckla matematikundervisningen inom förskolan och den grundläggande utbildningen. Borgå stad var i kontakt med HY+ och efterfrågade ett samarbete för att utveckla pedagogernas kompetenser i frågor beträffande matematikundervisningen.

Under några tillfällen fick arbetsgruppens representanter, och senare också flera andra intresserade lärare i staden, ta del av forskning kring elevbedömningsfrågor i matematikundervisningen, hur matematikundervisningen är tänkt i läroplanen 2014 och hur man kan träna huvudräkning med elever.

Olika utredningar och Borgås egen kvalitetsrapport hade påvisat att det fanns en oro kring Borgå-elevernas inlärningsresultat i matematik. Arbetsgruppens uppgift blev därför att utveckla matematikundervisningen i staden med målet att för att nå förbättrade inlärningsresultat hos eleverna. Avsikten med samarbetet mellan HY+ och Borgå stad var att konkretisera olika delar inom matematikundervisning som har påvisad evidens i forskning, för att utveckla undervisningen.
Arbetsgruppens medlemmar, tutorlärare och intresserade lärare i staden tog del av de olika fortbildningstillfällena. Inom arbetsgruppen fortsatte arbetet med att konkretisera input från inläggen.

De lärare som deltagit i fortbildningarna har fått kännedom om olika forskningsresultat som berör matematikundervisningen. Speciellt för arbetsgruppens medlemmar har det varit viktigt att kunna bygga sitt arbete på forskningsresultat och fakta. Fortbildningstillfällena har till viss grad gett lärarna konkreta tips som kan användas i undervisningen.

Arbetsgruppen har fått kontakt med kunniga personer och på så sätt breddat sitt kunnande. Bl.a. samarbetet med Laura Tuohilampi och medverkan i hennes forskningsprojekt har varit intressant.

Intresserad av samarbete? En organisationsspecifik utbildning planerad just för era behov är ett ypperligt sätt att utvecklas just där var du eller din organisation behöver det mest. Tag kontakt och fråga mera.

Bekanta dig också med andra utbildningar som vi genomfört med våra kunder.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita