FI | SV | EN

Aamukahveilla aiheena intuitio ohjauksessa

Miten ihminen yltää uusiin oivalluksiin? Voiko intuition kautta hakea tietoa? Miten asiantuntijan intuitio eroaa arjen intuitiosta? Entä voiko intuition luotettavuutta arvioida? Tämän hetkinen tieto ja osaaminen haastavat ylittämään mahdottomilta vaikuttavat ongelmat. Tarvitsemme käänteentekeviä, briljantteja oivalluksia ja ylivertaisen nerokkaita ratkaisuja. Tässä auttaa terävä päättely ja kirkas, älykäs intuitio. Ohjauksen aamukahvit järjestettiin 24.11.2017 teemalla intuitio ohjauksessa. Tilaisuudessa keskusteltiin seuraavista aiheista:

  • Älykkään intuition hyödyntäminen ohjaustyössä
  • Ohjattavan auttaminen uusien ratkaisujen löytämisessä

Teeman äärelle meitä johdatteli aiheesta väitellyt taiteen tohtori Asta Raami. Raamin alustuksen jälkeen pääsimme osallistavan ja reflektiivisen keskustelun avulla jakamaan kokemuksiamme ja oivalluksiamme yhdessä HY+:n ohjausalan asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoista olivat mukana muun muassa Marianne Terkki-Mallat, Sari Laurila, Kirsi Lindqvist, Silja Lindblad, Aija Kortesmaa, Anne Burman, Annukka Koivunen ja Marita Parkkonen.

Ohjauksen herkkutori ‒ työnohjaus, coaching, fasilitointi, mentorointi ja työyhteisösovittelu kehittämisen tukena -aamukahvitilaisuus järjestettiin 7.6.2017

Eri ohjausmuotoja on tyypillisesti tarkasteltu etsimällä niiden eroja. Ohjaustyön ytimessä eri ohjausmuodot kuitenkin yhdistyvät ja niissä kaikissa tarvitaan sekä ohjaajalta että ohjattavilta samankaltaista osaamista.

Päivi Kupias (2016) toteaa uusimmassa kirjassaan, että ”Tällä hetkellä monet ohjaajat tekevät samantyyppistä ohjaustyötä, mutta he tekevät keskenään valitettavan vähän yhteistyötä. Eri ohjausmuotoja kehitetään erikseen omissa siiloissaan, vaikka niillä olisi paljon annettavaa toisilleen. Ohjaustyön ytimessä eri ohjausmuodot yhdistyvät ja niissä kaikissa tarvitaan sekä ohjaajalta että ohjattavilta samankaltaista osaamista.” Lisäksi Kupias toteaa: ”Itse ohjauksessa on alettu puhua yhä useammin siitä, että oman edun tavoittelun sijaan ohjattavia – olivatpa he sitten työnohjattavia, coachattavia, tai aktoreita – pitäisi auttaa näkemään kokonaisuuksia ja itsensä systeemin osana.” Teemaan liittyvä seuraava koulutus Työnohjaaja kehittäjänä – työnohjaus, coaching ja fasilitointi oppimisen tukena alkaa maaliskuussa 2018.

Aamukahveilla Timo Pehrman alusti puolestaan työyhteisösovittelusta. Pehrman kouluttaa myös Työyhteisösovittelun erityisosaaja -koulutuksessa, jonka seuraava toteutus alkaa elokuussa 2018.

Tunnelmia kesäkuun aamukahvitilaisuudesta:

Ohjauksen aamukahvit Ohjauksen aamukahvit  Ohjauksen aamukahvit

HY+:n ohjauksen asiantuntijat

 

Tutustu myös tulossa oleviin koulutuksiin, joista voimme keskustella kanssasi tulevissa aamukahvitilaisuuksissamme:

Ohjauksen ja valmennuksen avoimet koulutukset

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi