Viestinnän mittaamisen haasteet: kymmenen kysymystä

Mitkä ovat tällä hetkellä keskeisimmät haasteet viestinnän mittaamisessa? Naputin ylös omat havaintoni. Otoksenani oli kotimaisista julkisen hallinnon organisaatioista ja yrityksistä 12 viestintäpäällikköä, jotka saivat vapaasti luonnehtia keskeisimpiä viestinnän mittaamisen haasteita tällä hetkellä. Alle on listattu kymmenen yleisintä kysymystä, jotka nousivat esiin.

  1. Miten viestinnän mittaamisesta voidaan tehdä mielekästä, yksinkertaista ja nopeaa?
  2. Miten viestintää voidaan mitata, jos kohderyhmiä on useita?
  3. Miten tuloksia pitäisi hyödyntää käytännössä?
  4. Miten viestinnän vaikuttavuutta kannattaa mitata?
  5. Mitkä olisivat fiksut digiviestinnän mittarit?
  6. Miten viestinnän osuus johonkin strategiseen tavoitteeseen pääsyssä voidaan arvioida?
  7. Miten asenteiden muuttumista voidaan mitata?
  8. Miten kampanjan onnistumisen osuus uusien asiakkaiden määrästä on mitattavissa?
  9. Miten asiakastyytyväisyydellä voidaan mitata viestinnän onnistumista?
  10. Miten mainekriiseissä voidaan mitata viestinnän vaikuttavuutta?

Kaikki nämä haasteet ovat ratkaistavissa. Olennaista on se, että mittaamisen painopistettä pitää siirtää yhä enemmän viestinnän vaikuttavuuteen eli tuloksiin, eikä mitata pelkästään tuotoksia kuten mediaosumia tai tyytyväisyyttä.

Tavoitteena on siis tietää, mitä jää, kun tuloksista on vähennetty kustannukset. Kuinka suuri osuus tuotoksista konvertoituu toiminnaksi? Tässä on se villakoiran ydin. Ja se, miten viestinnän mittaamisesta voidaan tehdä mielekästä, mahdollisimman yksinkertaista ja nopeaa.

Edellä esitettyihin kysymyksiin saa lisää vastauksia Viestinnän arviointi ja mittaaminen ‑koulutuksessa. Mikäli kamppailet samojen viestinnän mittaamisen haasteiden kanssa, tule mukaan koulutukseen muuttamaan ne ratkaisuiksi. Saat henkilökohtaista ohjausta ja palautetta, hyviä käytäntöjä, case-esimerkkejä ja ennen kaikkea yksinkertaisen, mielekkään ja nopean työkalun viestinnän mittaamiseen.

Kirjoittaja: VTT Marko Karttunen, viestinnän mittaamisen ja arvioinnin asiantuntija ja kouluttaja

Jätä kommentti

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!

ISKIKÖ TIEDONJANO?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta? Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Pysyttele askeleen edellä ja tilaa noin kerran kuussa lähtevä uutiskirjeemme, johon on koottu tuoreinta täsmätietoa oman alasi koulutuksista ja ilmiöistä.

Kyllä! Haluan lisää tietoa!