FI | SV | EN

Vääksyn kulttuuriympäristön kehittämiseen hankerahoitusta

Vääksyn kulttuuriympäristön ja matkailun vahvistamiseen on tulossa merkittävä hankepanostus. Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys, Helsingin yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat saamassa EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta monialaiselle yhteistyöhankkeelle.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on kehittää Asikkalan ja erityisesti Vääksyn kanava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja vahvistaa alueen identiteettiä ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisten tarinoiden avulla.  Samalla pystytään jatkamaan ja edelleen kehittämään Vanhan Vääksyn suosittuja tapahtumia.

Paikalliset eri-ikäiset asukkaat ja kesäasukkaat pääsevät kertomaan asuinympäristöönsä liittyviä tarinoita, jotka taltioidaan. Yrityksille, järjestöille ja kunnalle järjestetään työpajoja, joissa tuetaan paikallisuuden ja tarinoiden hyödyntämistä uusien palveluiden kehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa.  Hankkeessa myös päivitetään Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma Vääksyn osalta ja kehitetään puistomiljöön suunnitelmallista hoitoa. Luvassa on myös tietoutta vanhojen talojen hoidosta ja kunnostuksesta.

Hankkeen taustalla on mm. matkailun muutokset: lähimatkailu ja paikallisuus ovat nousussa. Alueet voivat erottautua uniikeilla piirteillä ja tarinoilla, joita kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kanavaympäristössä riittää. Hankkeella edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia, kulttuuriympäristön säilymistä, alueen houkuttelevuutta asumisen ja matkailun kohteena sekä potentiaalisten uusien yrittäjien silmissä.

Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ja koko Asikkalan kunta saavat hankkeella merkittävää tukea toiminnalleen. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden viestinnän ja osallisuuden tutkijat sekä Lahden ammattikorkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat toimivat hankkeen asiantuntijoina paikallisessa kehittämisessä. Hanketta on valmisteltu Asikkalan kunnan kanssa ja siitä on hyötyä myös kunnan maankäytön kokonaissuunnitelman laatimisessa.

 

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi