FI | SV | EN

Uutta uraa biotaloudesta: työvoimakoulutus kemian alan korkeakoulutetuille

HY+ järjestää jälleen Helsingin yliopiston kemian osaston kanssa Kemistit biotalouteen -koulutuksen. Kemistit biotalouteen on F.E.C. (Further Educated with Companies) -työvoimakoulutus, joka toteutetaan Uudenmaan ELY-keskuksen ja yritysten tai organisaatioiden kanssa yhteistyössä. Sen tavoitteena on osallistujien työllistyminen.

Kemistit biotalouteen -koulutus toteutettiin ensimmäisen kerran vuosina 2016−2017, ja nyt se järjestetään kolmatta kertaa. Koulutus käynnistyy keväällä 2021 ja se kestää yhteensä kuusi kuukautta sisältäen koulutuspäivien lisäksi yritystyöskentelyjakson biotalouden yrityksessä tai organisaatiossa. Hakuaika koulutukseen päättyy tammikuussa 2021.

Koulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville kemian alan osaajille, jotka tarvitsevat työllistyäkseen täydennyskoulutusta ja työkokemusta biotalouden alalta. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa sekä vahvistaa heidän valmiuksiaan toimia biotalouden asiantuntijoina.

Koulutuksen aikana osallistujat saavat mahdollisuuden verkostoitua kemian alan asiantuntijoihin, oppivat käytännön sovelluksia ja pääsevät jakamaan näkökulmia keskenään. Koulutus tarjoaa hyvää käytännön työelämässä tarvittavaa osaamista kemian korkeakouluopintojen jälkeen.

Nousevalla biotalouden alalla tarvitaan uusia osaajia

Uudenlaisia ratkaisuja ja innovaatioita kehitetään biotaloudessa jatkuvasti, mikä tekee siitä nousevan alan. Jatkuvasti kehittyvällä alalla tarvitaan siis myös uusia osaajia.

Koulutukseen liittyy osallistujien käytännön työskentely biotalousalan työpaikassa koeaikaluontoisesti. Koulutusohjelmasta on siis etua myös alan yrityksille ja organisaatioille, sillä ne voivat hyödyntää osallistujan opinto-ohjelmaan liittyvää työskentelyä.

Yritys tai organisaatio voi myös lähettää edustajiaan osallistumaan osaan koulutuksen lähiopetuspäivistä ja arvioida koulutusosallistujan soveltuvuutta tarvittaviin tehtäviin. Yritys tai organisaatio voi rekrytoida osallistujan koulutuksen jälkeen.

Lisätietoja

Kemistit biotalouteen F.E.C. -koulutuksen lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät HY+:n verkkosivulta. Voit myös lukea lisää koulutuksesta ja osallistujien kokemuksista biotalous.fi-sivustolta.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Riitta Aho
Kehittämispäällikkö, ympäristö- ja luonnontieteet, työvoimapoliittiset koulutukset
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
050 448 7170
riitta.aho​@hyplus.fi

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi