FI | SV | EN

Uusi verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi

Tiistaina 5. helmikuuta lanseerattiin Esteettä töihin -verkkopalvelu, joka on tuotettu ESR-rahoitteisessa Tarinoista voimaa -hankkeessa tukemaan vammaisten korkeakouluopiskelijoiden siirtymistä työelämään. Sivustolta löytyy esimerkiksi työnhakuvinkkejä korkeakouluopiskelijoille sekä muuta tietoa vammaisten työllistymisestä opinto-ohjaajille ja työnantajille. Tieto on esitetty Esteettä töihin ‑verkkosivustolla saavutettavasti.

Esteettä töihin -sivuston julkistamistilaisuudessa Kynnys ry:n tuore toiminnanjohtaja Merja Heikkonen kertoi, että korkeakouluopinnot suorittaneiden vammaisten työllistymisaste ei ole Suomessa hyvä. Heikkonen ilmaisi arvostavansa Tarinoista voimaa -hankkeen lähestymistapaa löytää ratkaisuja positiivisten tarinoiden kautta.

Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Merja Heikkonen
Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Merja Heikkonen

Eeva Airikkala ja Selda Demirtas, jotka kertovat omat tarinansa Esteettä töihin -sivuston videoilla, toimivat julkistamistilaisuudessa kokemusasiantuntijoina. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa vammaisten opiskelijoiden saamasta tuesta ja kannustuksesta opintoihin sekä työnantajien asenteista ja vammaisiin kohdistuvasta syrjinnästä etenkin työhaastattelutilanteissa ja myös työpaikalla. Esteettä töihin -sivustoa pidettiin hyvänä ja tarpeellisena keskustelun avaajana ja uskottiin sen mahdollisuuteen vaikuttaa asenteisiin.

”Opintojansa päättävä vammainen henkilö saa Estettä töihin -verkkosivustosta konkreettisia ohjeita ja vinkkejä työnhakutilanteisiin, kuten esimerkiksi CV-videon tekemiseen”, kuvailee Tarinoista voimaa ‑hankkeen projektipäällikkö Minna-Maija Salomaa HY+ Oy:stä.

Työnantajalle sivusto antaa tietoa muun muassa mukautuksista ja tuista, joita työnantajan on mahdollista saada vammaisen työntekijän palkkaustilanteessa esimerkiksi esteettömän työpaikan mahdollistamiseksi. ”Sivustolta löytyvillä videoilla kannustetaan esimerkkiyritysten kautta poistamaan asenne-esteitä ja välitetään ajatusta, että monimuotoinen työyhteisö on hyvä työyhteisö”, Salomaa kertoo.

Opinto-ohjaajille sivusto antaa lisäeväitä vammaisen opiskelijan ohjaukseen ja oppilaitoksille tietoa esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseen. Salomaa kertoo saaneensa opinto-ohjaajilta palautetta Esteettä töihin -sivuston kaltaisen verkkopalvelun tarpeellisuudesta.

Esteettä töihin -sivuston mukaan saavutettavuutta on esimerkiksi se, että mahdollisuus palveluiden, verkkoympäristöjen, sovellusten ja julkaisujen käyttöön on yhdenvertaista. Sivuston suunnittelussa ja kehityksessä on siis huomioitu erilaisia käyttäjäryhmiä ja käyttötapoja. Tämä näkyy verkkosivulla pyrkimyksenä tekstien ymmärrettävyyteen, graafisen ilmeen selkeyteen sekä lukemista ja apuvälinekäyttöä tukevaan otsikointiin.

(Jatkuu kuvien jälkeen)

Hankkeen toimijoita julkistamistilaisuudessa
Tarinoista voimaa -hankkeen toimijoita Esteettä töihin -sivuston julkistamistilaisuudessa. Etualalla Matti Laitinen Helsingin yliopistosta ja Anne Mäki Invalidiliitosta.

 

Tarinoista voimaa -hankkeen projektipäällikkö Minna-Maija Salomaa
Tarinoista voimaa -hankkeen projektipäällikkö Minna-Maija Salomaa (HY+ Oy)

 

Tarinoista voimaa -hanke

Tarinoista voimaa -hankkeen ydintavoitteena on tarjota käytännönläheistä tietoa ja samaistuttavia tarinoita vammaisten henkilöiden työllistymisestä sekä tukea vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymistä ja rohkaista heitä työnhakuun. Uudenlainen verkkopalvelu on olennainen osa hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hanke aloitettiin 1.8.2016 ja se päättyy helmikuussa 2019.

Hankkeen toteuttajina toimivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry. Hankkeen ESR-rahoituksesta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Asiantuntijoina hankeyhteistyössä ovat olleet mukana Turun yliopisto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS sekä Näkövammaisten liitto. Korkeakouluopiskelijoita sekä toimijoita eri järjestöistä ja korkeakouluista on ollut mukana hankkeen kehittämisryhmissä.

Lisätietoa Tarinoista voimaa -hankkeesta: projektipäällikkö Minna-Maija Salomaa

Esteettä töihin -verkkopalvelun osoite: www.esteettatoihin.fi

  

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi