FI | SV | EN

Turvallinen koulu: yhdessä eroon kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta

Valmennus tarjoaa tietoa kiusaamisesta ilmiönä sekä antaa käytännön työkaluja ja strategioita häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen.

Kiusaaminen on pitkään määritelty olevan epätasapaino kahden henkilön tai yhden ja useamman henkilön välillä. Tänä päivänä kiusaamista tarkastellaan laajempana ilmiönä, johon vaikuttavat ympäristö ja siinä vallitsevat normit. Luodaksemme toimintakulttuurin, jossa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää, tarvitsemme koko yhteisön sitoutumisen työhön.

”Koulukiusaaminen on vahingollinen sosiaalinen prosessi, jolle on ominaista sosiaalisten (yhteiskunnallisten) ja institutionaalisten normien ohjaama vallan epätasapaino. Se toistuu usein ja ilmenee ei-toivottuna oppilaiden tai koulun henkilökunnan välisenä käyttäytymisenä, joka aiheuttaa fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista haittaa kohdehenkilöille tai -ryhmille ja laajemmalle kouluyhteisölle.”

Koulukiusaamisen uusi määritelmä 2023 WABF ja Unesco

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kunnille, kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille.

HYÖDYT

Valmennus tarjoaa tietoa kiusaamisesta ilmiönä sekä antaa käytännön työkaluja ja strategioita häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen. Valmennus yhdistää henkilökuntaa ja antaa eväät hyvinvoivalle toimintakulttuurille.

KESKEISIÄ SISÄLTÖJÄ

 • Tutkimustietoa: mikä toimii ennaltaehkäisyssä ja puuttumisessa
 • Whole school approach: miten sitoutetaan koko yhteisö kiusaamisen vastaiseen työhön
 • Systemaattinen työote ennaltaehkäisyssä ja puuttumisessa
 • Koulun/päiväkodin ennaltaehkäisevä työ ja kiusaamiseen puuttuminen
 • Verkostojen rakentaminen: mitkä muut viranomaiset ja tahot voivat tukea työtä
 • Viestintä ennaltaehkäisystä ja puuttumisesta henkilökunnalle, huoltajille ja oppilaille/lapsille
 • Huoltajien osallistaminen kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen
 • Oppilaiden/lasten osallistaminen kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen
 • Restoratiivinen lähestymistapa
 • Kiusaamisen vastaisen työn näkyvyys

TOTEUTUSTAPA

Valmennus voidaan toteuttaa joko kuntatasolla kaikille kouluille/varhaiskasvatuksen yksiköille tai yksittäiselle koululle/varhaiskasvatusyksikölle.

Valmennukseen kuuluu neljä tapaamista (á 3h) seuraaville kohderyhmille:

 1. Johtoryhmä ja mahdollisesti yhteisöllinen opiskeluhuolto
 2. Yksikön koko henkilökunta
 3. Johtoryhmä
 4. Kiusaamiseen puuttumisen tiimi ja/tai vastuuhenkilöt

Valmennus sisältää tieto-osuuksia sekä fasilitoitua keskustelua ja työskentelyä. Koulutuksessa työstetään käytännön keinoja yksikön toimintakulttuurin kehittämiseksi. Valmennuksen toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan ja kohderyhmän mukaan.

Valmennus voidaan toteuttaa suomen ja ruotsin kielellä.

HUOM! Aiheesta voidaan järjestää myös VESO-koulutus (0,5-1 päivää), jolloin valmennuksen sisällöistä räätälöidään tilaajan tarpeiden mukainen toteutus.

Esimerkki neljän tapaamisen valmennuksesta

1. Valmennuskerta

Kohderyhmä: Johtoryhmä ja mielellään yhteisöllinen opiskeluhuolto

 • Tutkimustietoa
 • Koulun/Päiväkodin tarkistuslista kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyen: työstö pienryhmissä
 • Oman koulun/päiväkodin kehitysalueet
 • Asiakkaan toiveet
 • Koko henkilökunnan valmennuksen suunnittelu

2. Valmennuskerta

Kohderyhmä: Koko henkilökunta, myös opiskeluhuolto

 • Tutkimustietoa
 • Kooste 1. valmennuskerran tarkistuslistasta
 • Oman yksikön kehitysalueet: henkilökunta suunnittelee toimenpiteet, seurannan ja arvioinnin. Työskentely pienryhmissä.
 • Henkilökunnan sitouttaminen
 • Huoltajien ja oppilaiden/lapsien tiedottaminen ja osallistaminen

3. Valmennuskerta

Kohderyhmä: Johtoryhmä

 • Yksikön omat kehitysalueet. Miten etenee? Missä tarvitaan tukea?
 • Miten ja milloin kehitysalueet arvioidaan uudestaan?
 • Haasteita, uusia kehitysalueita tai ideoita?

4. Valmennuskerta

Kohderyhmä: Kiusaamiseen puuttumisen tiimi tai vastuuhenkilöt

 • Restoratiivinen lähestymistapa
 • Miten konkreettisesti puuttua kiusaamiseen
 • Dokumentointi
 • Viestintä
 • Huoltajat
 • Opiskeluhuollon tuki
 • Seuranta
 • Pitkittyneet kiusaamiset

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]